Cemex priložio elaborat za skladištenje i oporabu troske i šljake

Cemex Elaborat gospodarenja otpadom za obavljanje djelatnosti privremenog skladištenja i oporabe neopasnog otpada (neobrađena šljaka, troska iz ljevačke ili visoke peći) postupkom R13 i R5 u Sv. Kaju, Sv. Juraj i 10. kolovoza.
– Stranke u postupku: podnositelj zahtjeva, vlasnik nekretnine za koju se izdaje dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini, te jedinica lokalne samouprave na čijem se području obavlja djelatnost iz dozvole.
– Vrijeme i mjesto na kojem se može izvršiti uvid u Elaborat:
07.03 2018. do 22.03.2018., svakog radnog dana u vremenu od 09:00 do 10:00 sati u prostorijama Splitsko-dalmatinske Županije, Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša, Bihaćka l, Split, III. kat, soba broj
– Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Elaborat gospodarenja otpadom mogu se dati do 22.03.2018.

 

https://www.dalmacija.hr/…/poziv-na-uvid-u-elaborat-gospoda…

https://www.dalmacija.hr/…/poziv-na-uvid-u-elaborat-gospoda…

https://www.dalmacija.hr/…/poziv-na-uvid-u-elaborat-gospoda…

 

 

 

No automatic alt text available.

 

 

No automatic alt text available.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s