Objavljen Javni poziv JLS-ovima za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

06.04.2018. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je kroz OPKK lokalnim jedinicama osiguralo 85% EU sufinanciranje spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Radi pojednostavljenja i brže realizacije postupka, Fond će, sukladno iskazu interesa gradova i općina, provesti postupak javne nabave i distribucije spremnika. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike osiguralo je jedinicama lokalne samouprave putem EU fondova kroz Operativni… Read More Objavljen Javni poziv JLS-ovima za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

Senzori za kontejnere s otpadom za ogromnu uštedu

Na sjednici Gradskog vijeća pitao sam razmišlja li Grad nabavljati kontejnere sa senzorima i programskim rješenjima da se kontejner prazni tek kad je pun. Ušteda na gorivu i amortizaciji je ogromna, a pošteno je prema građanima, da im se ne naplaćuje pražnjenje kad ne treba. Inače, program i sam napravi najbržu rutu pražnjenja prema stanju… Read More Senzori za kontejnere s otpadom za ogromnu uštedu

Najava poziva za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje

Najava javnog poziva za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada (85% sufinanciranja) … do 13.2.2018. JLS treba poslati svoje prijedloge na ovu najavu, a javni poziv će biti raspisan 1.3.2018. … Prihvatljivi troškovi koji se odnose na Aktivnost 1. projekta su nabava spremnika raznih zapremina za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, stakla, plastike,… Read More Najava poziva za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje