Mala škola proračuna Grada Splita 2019. – 4 – Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu

[MALA ŠKOLA PRORAČUNA 4 – Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu] Pad od 3,3 milijuna kuna, ali stvarni rast s obzirom da se sufinanciranje prijevoza knjiži drugačije. Gradit će se Hospicij Matošić, i 4 Palme na Blatinama za stanove Maestrala, umirovljenicima je predviđeno 8,4 milijuna više uz Božićnice od 2 milijuna … –… Read More Mala škola proračuna Grada Splita 2019. – 4 – Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu