Mala škola proračuna Grada Splita 2019. – 4 – Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu

[MALA ŠKOLA PRORAČUNA 4 – Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu] Pad od 3,3 milijuna kuna, ali stvarni rast s obzirom da se sufinanciranje prijevoza knjiži drugačije. Gradit će se Hospicij Matošić, i 4 Palme na Blatinama za stanove Maestrala, umirovljenicima je predviđeno 8,4 milijuna više uz Božićnice od 2 milijuna …

– palijativna skrb 160.000 više,
– Hospicij Matošić 1,9 m više (ukupno 4m),
– 300.000 za spr.ovisnosti, 
– suradnja s crv.križem 1,2 m više (ukinuto 600.000 kod interventnog),
– naknada umirovljenicima više 8,4 m (uz ovo ostaju i božićnice 2 milijuna)
– za DES više 500.000
– centar za prof.rehabilitaciju 1,7 milijuna

– naknada novorođenima 1m više (5,3m)
– izgradnja 4 Palme (za starije štićenike Maestrala) 2 m
– EU projekti 1,5m više (zaželi sretniju starost)

– Nema više gradskog prijevoza 18,8 m jer ide na drugi konto (ugovor s Prometom 1370)

 

No automatic alt text available.

 

Sredstva planirana proračunom za 2019. godinu u iznosu od 63.706.330 kuna odnose se na:

 

Napominjemo da se u odnosu na prethodnu godinu subvencije za gradski prijevoz (koje su u 2018. iznosile 18,8 milijuna kuna), sada evidentiraju kroz službu za gospodarenje gradskom imovinom.  Isto tako troškove za Centra za profesionalnu rehabilitaciju Split u cijelosti će financirati država pa ih nema u evidenciji gradskog proračuna, ali se i u ovoj godini nastavlja projekt financiran dijelom iz EU sredstava  – „Zaželi sretniju starost“.

 

U Odsjeku za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu planirana su sredstva u iznosu  41.747.130 kn i to za:

 

-u kn

PROGRAM Plan 2019.
ZAŠTITA DJECE I MLADIH 7.176.130
Sufinanciranje smještaja djece u vrtićima 1.450.000
Marende za soc. ugroženu djecu u OŠ 2.350.000
Prehrana za soc. ugroženu djecu u CB u OŠ 150.000
Stipendiranje soc. ugroženih učenika i studenata 2.100.000
Unapređenje zdravlja djece I mladih 1.126.130
PROMIC. ZDRAV.SPREČAV.BOLESTI I RIZIČNIH OBLIKA PONAŠANJA 6.146.000
Preventivne aktivnosti i stručno usavršavanje 139.000
Sprječavanje i suzbijanje akutnih bolesti 99.000
Palijativna skrb – mobilni timovi 760.000
Palijativna skrb – Hospicij sestara Matošić 4.000.000
Sprečavanje i suzbijanje bolesti ovisnosti 710.000
Sprječavanje i suzbijanje kroničnih bolesti 438.000
SURADNJA  S  CRVENIM  KRIŽEM 2.910.000
Redovna djelatnost društva Crvenog križa 2.910.000
ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI 15.305.000
Naknada  umirovljenicima 15.000.000
Projekti za osobe starije životne dobi 305.000
SUFINANCIRANJE  USTANOVE  DES 4.500.000
Sufinanciranje ustanove DES 4.500.000
PRIJEVOZ OSOBA S 80% I VEĆIM INVALIDITETOM I SANITETETSKI PRIJEVOZ NEMOĆNIH 1.700.000
Prijevoz osoba s 80% i većim invalid.i sanitet.prijev.nemoćnih 1.700.000
POTPORE OSOBAMA S INVALIDITETOM 2.010.000
Potpore osobama s invaliditetom 760.000
Naknade korisnicima osobne invalidnine CZSS 1.100.000
Stipendije „OSI“ 150.000
BOŽIĆNICE 2.000.000
Božićnice 2.000.000
UKUPNO  41.747.130

 

 

U Odsjeku za demografsku potporu i međugeneracijsku solidarnost planiran su sredstva u iznosu 21.959.200 kuna i to za:

 

 

PROGRAM Plan 2019.
ZAŠTITA POJEDINACA I OBITELJI 17.902.000
Prehrana za socijalno ugrožene građane 3.600.000
Jednokratne novčane pomoći 75.000
Pomoć za podmirenje troškova stanovanja 5.100.000
Pogrebni troškovi za umrle bez imovine 200.000
Ogrjev za socijalno ugrožene obitelji 1.150.000
Sprečavanje i suzbijanje nasilja,savjetovalište za pojedince i obitelj 477.000
Naknade novorođenoj djeci Grada Splita 5.300.000
Zgrada „4 Palme“ 2.000.000
ZAŠTITA BESKUĆNIC(K)A 220.000
Smještaj u prihvatilištu / prenoćištu 220.000
EU  PROJEKTI 3.837.200
EU projekt „Zaželi sretniju starost“ 3.837.200
UKUPNO  21.959.200

 

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

Image may contain: text

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s