Radi se i još jedan zid za 3 milijuna kuna kod zgrade branitelja

U tijeku je javno savjetovanje za još 2.950.000 kuna za ceste zgrade branitelja na Mertojaku/Žnjanu. Sada se radi o potpornim zidovima prometnica, koje već radi Cestar za 6,1 milijun kuna  “U tijeku je izgradnja stambenog objekta na čest. zem. 96/2 koji se nalazi između prometnice na građ. čestici 1 i prometnice na građ. čestici 4,… Read More Radi se i još jedan zid za 3 milijuna kuna kod zgrade branitelja

Ziđaj rođo, Grad je sanirao za tebe

Znate onaj zid koji je Grad nedavno sanirao na Botićevom šetalištu? E pa vlasnik ga najvjerojatnije ruši.  Pokrenut je postupak izdavanja građevinske dozvole zbog “građenja građevine stambeno pomoćne namjene – garaže sa staklenim paviljonom”. E, sad se vi pitate šta je stakleni paviljon. E, onda se upitajte i zašto je Grad radio ovako debel zid pa… Read More Ziđaj rođo, Grad je sanirao za tebe