Radi se i još jedan zid za 3 milijuna kuna kod zgrade branitelja

U tijeku je javno savjetovanje za još 2.950.000 kuna za ceste zgrade branitelja na Mertojaku/Žnjanu. Sada se radi o potpornim zidovima prometnica, koje već radi Cestar za 6,1 milijun kuna 

“U tijeku je izgradnja stambenog objekta na čest. zem. 96/2 koji se nalazi između prometnice na građ. čestici 1 i prometnice na građ. čestici 4, a za radove na izgradnji prometnica na građ. česticama 1 i 4 je izabran izvođač i započeli su radovi, te izgradnju zida treba koordinirati s započetim radovima, tj. organizirati se tako da se istovremeno mogu obavljati radovi na zidu prometnice, radovi na izgradnji prometnice i objekta, sukladno preuzetim obvezama svakog izvođača. U tu svrhu budući izvođač radova na izgradnji zida treba omogućiti korištenje prometnice izvođaču stambenog objekta u fazi izgradnje, kako bi osigurao potrebne transporte do gradilišta stambenog objekta kao i izgradnju priključaka na komunalnu infrastrukturu u trupu ceste.”

 

Image may contain: basketball court

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s