GUP – Pojedinačni zahvat 25, Kopilica-Stinice (UMAC, Sveučilište)

Dolazimo do pojedinačnog zahvata 25 unutar Gradskog projekta Kopilica. Taj projekt u Baldasarovom prijedlogu GUP-a se dijeli po zahtijevu privatne tvrtke UMAC. Osim što se podijelio, dozvoljena je i gradnja prije nego se provede Gradski projekt Kopilica, isto kao i za West gate. U paketu sa zahvatom P25, P25a i West gateom ide i dodatak kata te garaža za zgrade Sveučilišta u Kopilici.

Povijest:
Zahvat P25 se dijeli na P25 Prodajno poslovni kompleks ‘Konzum’ Stinice sjever. Tvrtka UMAC tražila je prvo samo kolni prilaz jer je bila u zajedničkom projektu Konzuma bez prilaza (zahtjev 59 i 354), Nakon toga traži i kompletno odvajanje od projekta Konzum, i to kig=0,6, kigP=0,8 ; kis=6 ; mogućnost gradnje viśe zgrada do P+8 ; promjena namjene u GUP-u iz I (industrijska) u M1 (poslovno-stambenu)

Baldasarov prijedlog GUP-a:
Omogućava se gradnja prodajno-poslovnog kompleksa, ostaje industrijska zona (ugostiteljsko-turistička, uslužna, trgovačka), 4.000m2, kigN=0,5 ; kisN=0,5 ; dopušta se traženih 9 etaža i to više zgrada, udaljenih 10 metara od ceste, a moguća je gradnja i više podrumskih etaža za garažu, skladište i drugo, podzemno kisP=0,8 …

Drugi dio zahvata je P25a Prodajno poslovni kompleks Stinice jug – Konzum

Omogućava se gradnja prodajno-poslovnog kompleksa, ostaje industrijska zona (ugostiteljsko-turistička, uslužna, trgovačka), 14.500m2, izgrađenost isto kao i kod P25, obaveza provedba natječaja

I dozvoljava se Sveučilištu dizanje kata na svojim zgrafama kao i podzemna garaža sa zelenim krovom.

 

Image may contain: outdoor
Pozicija UMAC, Konzum i Sveučilište

 

Image may contain: text
Baldasarov prijedlog izmjena i dopuna GUP-a, projekt P25 bi se dijelio na P25 i P25a

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s