GUP – Pojedinačni zahvat 23, Kila (POS, Radović)

Kila – cesta zvana čežnja … Arhitekt Ante Kuzmanić koji je crtao Kilu na tribini DAS-a jasno je rekao da je to još jedna iz niza sramota Grada Splita. Prigodno je koristio riječ “selo” jer kad grad radi ceste za selo, onda se tako i mora zvati. U proračunu za 2018. i 2019. godinu planirana su velika sredstva od 8 i 10 milijuna kuna i ostaje za vidjeti hoće li ova vlast to i ispoštovati (i Baldasar je planirao velika sredstva, ali Kila ih nije dočekala).

GUP:
P23 Kila istočno Vrborana – Kila d.o.o. (Igor Sapunar) – zahtjevom 333 iz 2011. traži za P23 dopuštenje 10% veće bruto izgrađenosti za stanove POS-a i 1,8 koeficijent za parkirna mjesta. Uz to, postoji dosta pojedinačnih zahtjeva za prenamjenu čestica na Kili po uzoru na POS, koje su sve redom odbijene. Koliko nekad urbanisti ne drže do ljudi vidljivo je i iz odgovora na zahtjeve Udruge Kila (759 i 760). Jednostavno, prostor je rezerviran za investitore pa šta oni odluče tamo staviti. Žuti pravokutnik je ambulanta i prostorije kotara Mejaši, narančasti jedna zgrada POS-a.

P23a Kila sjevernoistočno od Vrborana – Radović d.o.o. (crveni pravokutnik na slici) gradi se stambeno-poslovni kompleks – GUP: Unutar obuhvata od cca 12.000 m2 omogućava se izgradnja stambeno – poslovnih sadržaja uz maksimalni kisN=1.6

Izmjene Baldasara:
Za P23 se ukida da dorađen projekt mora biti prihvaćen od Gradonačelnika, a za P23a ukida se obavezna izrada DPU-a.

Budućnost:
Za novi POS traži se pozicija, najvjerojatnije na području Mejaša, ali sam nekako siguran da će tu biti sigurno i još nekih “poduzetničkih”, a možda i koalicijskih ideja  Dujmovača, Kopilica, Bilice … :

 

No automatic alt text available.
23 – POS
23a – stambeno-poslovno
svijetlo plavo (veće 2.7) = HEP

 

Image may contain: text
Planirano je u proračunu 8 pa 10 milijuna kuna za ceste POS-a … i Baldasar je planirao, ali nikad nije ispunio …

 

 

Image may contain: text
Prijedlog izmjena Baldasara

 

 

No automatic alt text available.
Udruga Kila traži prenamjenu nakih zona, premalo je ili točnije ništa društvenih sadržaja

 

 

Image may contain: outdoor
foto: Goran Leš … crveno Ora stambeno poslovna … žuto ambulanta i prostorije GK Mejaši … narančasto možda jedna nova zgrada POS-a … cesta? e nema cesta samo puteljci

 

2018-11-19_11h09_29.png
Radović d.o.o.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s