Prvi pogled na Plan gospodarenja otpadom, neambiciozno i neodređeno

[NEAMBICIOZNO I NEODREĐENO  ] Javni uvid u Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Splita za razdoblje od 2017. godine do 2022. godine (24.2.-26.3.) … Kompostane nema. Sortirnice nema. U Planu stoji da će Jolly Eko svojom sortirnicom u Vranjicu zadovoljiti potrebe sortirnice dok se ne izgradi ona “treba se dogovoriti sa Solinom i Kaštelima”. A i ona kompostana koja se možda jednom izgradi planirana je za premale količine, 10.000 tona na 15.000 m2. Odnosno, nisu premale s obzirom koliko je malo biootpada planirano prikupiti.

Na području Grada Splita 2016. nastalo je 84.497 tona otpada (62.777 + razdvojeno (17.327 od ovlaštenih sakupljača (Jolly Eko drastičan skok) + 2.848 putem trgovačkih centara (drastičan pad) + 960 Čistoća … ). Biootpad se uvijek računa na oko 30%.

Pretpostavka za 2017. godinu za Grad Split je 81.123 tona, u čemu je 22.597 biootpada ; odvojeno papir, staklo, MET, PET 17.587 ; slično komunalnom 3.650 … ukupno nakon obrade na odlagalište ide 41.919 tona ili 51% od ukupnog. Plan do 2022. godine je da to bude 24%. Samo prilično nerealno, ako je skala odvajanja biootpada: 2019. 3.466 ; 2020. 4.660 ; 2021. 6.974 …

I svemu tome treba dodati ostale općine i gradove koji odlažu na Karepovac (54%). (132.000 tona je ukupno odloženo u 2016.).

Zato u Planu stoji i nabava opreme za MBO mješanog komunalnog otpada, ali opet neodređeno (Kapacitet postrojenja za mehaničko-biološku obradu miješanog komunalnog otpada potrebno je odrediti sukladno prostornim uvjetima, količini otpada i studiji izvedivosti). I ovdje vidim ogroman prostor za lobiranje opremom (Tehnix) ili prijevoz (CIOS) umjesto da se Grad Split ozbiljno uhvati u klinč sa svojim otpadom. Sve to na kraju skupo plate građani.

Još je neodređeno gdje će i kakvi biti zeleni otoci (ostavljeni kotarima  ), što je sa sakupljanjem “od vrata do vrata”, kakva će biti reciklažna dvorišta i s kojom opremom …

Praktički sve visi u zraku, a Plan se donosi da ga imamo.

Mjere za biootpad donose treću kantu s napomenom “uskladiti s izgradnjom kompostane”  :

b) U sustavu prikupljanja „od vrata do vrata“ uvesti treću posudu za biootpad (zeleni otpad i kuhinjski otpad). Uvođenje ove posude treba uskladiti vremenski sa izgradnjom
kompostane. Biootpad je potrebno odvojeno prikupljati u zasebne posude na razini individualnih stambenih jedinica (kuća), tamo gdje nije moguće kućno kompostiranje, te zasebno u odgovarajuće spremnike na razini kolektivnih stambenih jedinica. S obzirom na raspoloživost prostora, veliki broj turista tijekom ljetne sezone s posebnom pažnjom treba razmotriti mogućnost uvođenja posude za biootpad u središnjim dijelovima Grada.
c) Uvesti kućno kompostiranje za kućanstva sa okućnicama koje imaju na raspolaganju prostor i mogućnost korištenja dobivenog komposta;
d) Putem reciklažnih dvorišta, zelenih otoka i posebnih sabirnih mjesta osigurati odvojeno prikupljanje ostalog biorazgradivog otpada kao što su tekstil i ambalažni otpad i sl.
e) Osigurati redoviti odvoz biorazgradivog otpada prema ovlaštenim osobama za gospodarenje, korištenjem specijalnih vozila kojima će se spriječiti rasipanje otpada te
širenje neugodnih mirisa.;
f) Osigurati primjenu mjera za prikupljanje i obradu biootpada kao posebne kategorije

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s