CERP donio odluku i o ustupanju preostalih 4,2 milijuna kuna duga Hajduka, Gradu Splitu

Na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća Grada Splita, za 10 dana, donijet ćemo zaključak o potpisivanju ugovora Grada Splita s CERP-om (DAB) o besplatnom ustupanju onih preostalih 2.286.605,40 kuna koje je DAB dobio sudskom parnicom kontra Hajduka (4,2 milijuna kuna s kamatama). Ovo sam od prvog dana tražio u Gradskom vijeću, uz onih 9,82% dionica, a kao nastavak inicijative još od prije izbora.

 

Image may contain: text

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s