Tematska sjednica Gradskog vijeća, komunalni nered i promet, smjernice

Današnje Gradsko vijeće. Kao prvo jako žalosna odluka da vladajuća većina nije htjela dati riječ od 5 minuta predsjedniku kotara Grad, koja nema veze s demokracijom. Tu je preko 100 naših izmjena i dopuna akata, koje su prihvaćene kao smjernice u izradi 27 akata. Ako ovo provedu Grad će biti puno bolje mjesto za življenje,… Read More Tematska sjednica Gradskog vijeća, komunalni nered i promet, smjernice

Popis svih otpisanih dugova Grada Splita (2008. i 2015.)

Moje iduće pitanje Gradskoj upravi je isto bombončić, posebno s obzirom na trenutno stanje od oko 500.000.000 kuna (pet stotina milijuna kuna!) nenaplaćenih potraživanja: “Molim Vas popis svih otpisanih dugova prema Gradu Splitu, s imenima dužnika i iznosima u posljednjih 10 godina.”  Naime, nakon što se iscrpe sve pravne mogućnosti, ovo ostanu otvorene stavke koje trebate… Read More Popis svih otpisanih dugova Grada Splita (2008. i 2015.)

CERP donio odluku i o ustupanju preostalih 4,2 milijuna kuna duga Hajduka, Gradu Splitu

Na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća Grada Splita, za 10 dana, donijet ćemo zaključak o potpisivanju ugovora Grada Splita s CERP-om (DAB) o besplatnom ustupanju onih preostalih 2.286.605,40 kuna koje je DAB dobio sudskom parnicom kontra Hajduka (4,2 milijuna kuna s kamatama). Ovo sam od prvog dana tražio u Gradskom vijeću, uz onih 9,82% dionica, a kao… Read More CERP donio odluku i o ustupanju preostalih 4,2 milijuna kuna duga Hajduka, Gradu Splitu