Ogromna nenaplaćena potraživanja od preko 500 milijuna kuna

Na sjednici Gradskog vijeća postavio sam i set upita vezanih uz financije. Zanima me kako je moguće da Grad Split ima 500 milijuna kuna nenaplaćenih potraživanja, a za to nitko nikad nije odgovarao.

Ili recimo ovrhe na teret proračuna:

OVRHE NA TERET PRORAČUNA OD 01.01.2017. DO 30.06.2017.

U razdoblju 01.01. – 30.06. 2017. godine, po pravomoćnim sudskim rješenjima na teret proračuna Grada Splita došlo je do odliva sredstava za ovrhe iz radnih, poslovnih i drugih odnosa i ovršnih predmeta za naknade za oduzetu imovinu u ukupnom iznosu od………………………………………………………………………….…………..24.732.552 kn a u istom razdoblju 2016. godine ovrhe su iznosile………………………………..36.729.493 kn
Važno je napomenuti da su naknade za zemljišta po provomoćnim rješenjima Ureda državne uprave i ulaganje u tuđu imovinu „Domus – Anđelko Vučko“ evidentirane i kroz resor izgradnje, a ukupno iznose………..………………………………………………..…7.646.825 kn

Prema pravomoćnoj presudi potpisan je sporazum i to sa:
· A-COSMOS D.D. Ljubljana na osnovu Sporazuma između Grada Splita i Promet d.o.o. Split kojim su se stranke obvezale, u cilju izbjegavanja blokade i stečaja Promet d.o.o Split, da Grad Split u svojstvu dužnika preuzme obveze Prometa d.o.o prema A-Cosmosu d.d. Ljubljana temeljem pravomoćne presude Visokog Trgovačkog suda u Zagrebu. Konačan dug iznosi 37.225.766 kuna plaćano u obrocima do 15-og u mjesecu prema utvrđenim rokovima i ratama. Evidencija po ovoj presudi vodi se kroz odsjek komunalnog gospodarstva, a u prvom polugodištu dospjelo je…..…………12.693.302 kn

Iznos od 4.392.425 kn odnosi se na ovrhe i to kako slijedi:

KAČUNIĆ IVAN, MARKO, IVICA I ANTE, zastupani po odvjetniku Neviu Sanader za poduzeto zemljište na predjelu Visoka radi izgradnje kolno pješačkih ulica, parking površina, zečene površine i instalacija vodovoda, kanalizacije, TT instalacija………………………………………………….…………………………2.253.689 kn

„MEJAŠI PRVI D.O.O“ isplata parničnog troška po presudi Trgovačkog suda u Splitu Povrv-1710/14 odvjetniku Mladenu Parčini….…………………………………….591.428 kn

PERIŠIĆ MIRKO I ZDRAVKO I KRUŽIČEVIĆ DRAGICA zastupana po odvjetniku Vinku Samardžiću po presudi Općinskog suda u Splitu Ovr-821/15 radi naplate sudskih penala za neizvedene radove sa zakonskom zateznom kamatom i parničnim troškom………………………………………………………………………….……253.832 kn

PALADIN TIHOMIR, LAZIĆ NENAD I A1 CENTAR D.O.O zastupani po zajedničkom odvjetničkom uredu Poldan, Gatara, Vižintin, Komorski i Pavičić i odvjetnik Ivan Krokar po presudi općinskog suda u Splitu Pi 858/17 zbog naknade štete glede nezakonitog stupanja u posjed nekretnine Zoranićevoj 5 u Splitu sa zakonskom zateznom kamatom i parničnim troškom…………………………………..…………………………….…201.550 kn

MANDA BOJČIĆ, zastupana po odvjetnicima Miri Boban i Gordanu Lolić po presudi Općinskog suda u Splitu IP-2172/06,a prema ugovoru o kupoprodaji nekretnine između Mande Bojčić i Dal-kon inga d.o.o ………………………………………………….129.320 kn

DAL-KON ING zastupan po odvjetniku Viboru Čuliću po presudi Trgovačkog suda u Splitu s osnova pogrešno utvrđenog dospijeća tražbine o preuzimanju prometnice Pazdigrad po presudi IP-2172/06 s pripadajućom zateznom kamatom……………………………………………………………………………..125.642 kn

 

Image may contain: text and outdoor