Nacrt prijedloga Pravilnika o određivanju visine zakupnine, zonama i načinu korištenja javnih površina za postavljanje kioska, štekata, štandova, pokretnih naprava i dr.

2018-11-10_16h40_372018-11-10_16h40_462018-11-10_16h41_002018-11-10_16h41_122018-11-10_16h41_172018-11-10_16h41_252018-11-10_16h41_312018-11-10_16h41_41