Povijest sudskog predmeta zbog kojeg nema vodovodne mreže za Žrnovnicu

[DOGORILO ILI POPLAVILO] Prosvjed istočnih mjesnih odbora oko vodovoda i kanalizacije na TTTS-u … I vrijeme je! U 7 mjeseci postavljam 3 puta pitanje i još ništa. Da je bila ova vodovodna mreža gotova davnih dana možda ni Žrnovnica ne bi onako izgorjela. Meni je odgovoreno da je jedan slučaj još na županijskom sudu uz ovaj na Vrhovnom sudu. Inače vrijednost parnice je cca 120 milijuna kuna, a Grad Split je potpisao neki dokument još za vrijeme Keruma. Pravnik Pavić mi reče da bi Grad trebao dobiti taj slučaj.

11.9.2017. postavio sam pitanja: U kakvoj pravnoj situaciji se trenutno nalazi Grad Split, i s kakvim financijskim posljedicama se suočava, u sudskom procesu sa strankom na TTTS-u, koja ne dozvoljava prolaz vodoopskrbe preko svoje zemlje? S obzirom na nove izmjene Zakona o gradnji i Zakona o izvlaštenju, i na životnu važnost vodoopskrbe građanima na tom području, posebno ako se sjetimo nedavnog katastrofalnog požara, pitamo vas razmišlja li Grad, u suradnji s državom, konačno osigurati prolaz vodoopskrbe proglašavajući taj projekt strateškim?

ODGOVOR: Građevine za javnu vodoopskrbu u što spadaju: akumulacije, vodozahvati (zdenci, kaptaže i druge zahvatne građevine na vodnim tijelima), uređaji za kondicioniranje vode, vodospreme, crpne stanice, glavni dovodni cjevovodi i vodoopskrbna mreža su komunalne vodne građevine kojima prema Zakonu o vodama upravlja javni isporučitelj vodne usluge. Projekt vodoopskrbom iz vašeg pitanja je u nadležnosti Vodovod i kanalizacija d.o.o. jer pod pod upravljanjem u smislu ovoga članka smatraju se poslovi investitora gradnje vodnih građevina, njihovo održavanje, čuvanje i korištenje za namjene kojima vodne građevine služe. Što se tiče sudskih sporova, Nebojša Knežević, Alemka Knežević, Srećko Mišura i trgovačko društvo PETRA DURA d.o.o. vode parnični postupak protiv Grada Splita koji je nepravomoćno okončan te se po žalbi Grada Splita odlučuje na Županijskom sudu u Zagrebu.

6.12.2017. Postavljam novo pitanje:
Na prošloj sjednici sam postavio pitanje vezano uz stanje vodovoda za Žrnovnicu iz toka Jadra, koji je zapeo zbog sudskih sporova sa strankom na TTTS-u. Nažalost, nisam dobio zadovoljavajući odgovor. Objašnjenje je bilo da je Vodovod i kanalizacija zadužen za isto pa vas ovim putem molim da ga proslijedite Vodovodu i kanalizaciji jer je ipak to tvrtka u većinskom vlasništvu Grada.

ODGOVOR: U tijeku postupak, zakonski zabranjeno iznositi podatke

20.3.2018. Molim Vas da mi dostavite od Grada sve trenutne sudske sporove vezane uz zemljište na TTTS-u (Nebojša Knežević, Alemka Knežević, Srećko Mišura, trgovačko društvo PETRA DURA d.o.o. i ostale ako ih ima) s trenutnim stanjem predmeta i iznosima o kojima se radi. Molim Vas da Vodovod i kanalizacija dostavi odgovor sa stanjem vezano uz dozvole i izgradnju ove mreže.

ODGOVOR: Grad Split trenutno vodi jedan sudski spor vezan uz nekretnine položene na kompleksu TTTS sa Nebojšom Kneževićem i dr. U konkretnom slučaju radi se o parničnom postupku koji još nije pravomoćno okončan. Predmetna parnica trenutno je u fazi odlučivanja po žalbi pred nadležnim Županijskim sudom. Detaljniji odgovor na postavljeno pitanje, kao i dostava spisa, podliježe ograničenju određenom člankom 15. stavak 3. točka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 25/13 i 85/15).

No automatic alt text available.

Image may contain: text

Image may contain: text

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s