Auro domus odgovorio Supetru

Auro domus kaže da će tužiti gradonačelnicu Supetra koja obmanjuje javnost i želi im ukloniti kiosk. Naime, za svoj tipski objekt kažu da je na privatnom zemljištu, i da im ne treba dozvola. Istina, za takav tipski objekt ministarstvo izdaje rješenje i ne treba građevinsku dozvolu, samo između ostalog trebaju, sukladno članku 78. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13., 20/17.), priložiti:

– posebne uvjete, odnosno potvrde javnopravnih tijela, osim uvjeta priključenja, propisane posebnim propisima na čiji djelokrug tehničko rješenje iz tipskog projekta može imati utjecaj.

Bez građevinske dozvole i glavnog projekta u skladu s odlukom nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave prema propisima kojima se uređuje komunalno gospodarstvo na javnoj površini može se graditi:

1. Kiosk i druga građevina gotove konstrukcije tlocrtne površine do 15 m² u skladu s tipskim projektom za kojega je doneseno rješenje na temelju članka 77. Zakona o gradnji ili tehnička ocjena sukladno posebnom zakonu …

Iz svega se vidi da za sve treba odluka Grada pa i van ovoga konteksta ako neko baš želi bahatiti …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s