Stečaj Konstruktora

Trgovački sud provodi već godinu dana stečajni postupak. Trenutno je utvrdio, odnosno osporio bezuvjetne i potencijalne/uvjetne tražbine pojedinačno i po imenu navedenih stečajnih vjerovnika drugoga višega isplatnog reda … a najveće tražbine su ovako izgledale:

Grad Split 595 milijuna kuna (Spaladium arena!)
APS DELTA Luxemburg 239 milijuna kuna
Splitska banka 167 milijuna kuna
B2 KAPITAL 126 milijuna kuna
Hrvatske ceste 137 milijuna kuna
HETA Sarajevo 67 milijuna kuna
Porezna uprava 53 milijuna kuna
DDM Švicarska 46 milijuna kuna
Bačvice pivnica 41 milijun kuna
Sveučilište Rijeka 25 milijuna kuna
HETA Asset 22 milijuna kuna
ERSTE Fact. 20 milijuna kuna
H-Abduco 19 milijuna kuna
Hrvatske šume 17 milijuna kuna

Vjerovniku GRAD SPLIT, Split, osporen je uvjetni iznos tražbine od: 567.813.196,11 kuna iz razloga što tražbina ovog Vjerovnika proizlazi iz sklopljene predstečajne nagodbe a kojom je predstečajnom nagodbom tražbina ovog Vjerovnika utvrđena kao uvjetna tražbina u iznosu od: 116.073.460,81 kuna te je određen način namirenja iste tražbina i u slučaju ako se uvjet ispuni.

Tražbine ovog vjerovnika po predstečajnoj nagodbi spada u tražbine kategorije (k), uvjetne tražbine, za koje je predstečajnom nagodbom, u bitnome, određeno kako se u slučaju ispunjenja uvjeta: ugovorene i zakonske zatezne kamate u cijelosti otpisuju, što je provedeno i u poslovnim knjigama stečajnog Dužnika, dio tražbine po osnovu glavnice u iznosu od 25% će se u slučaju ispunjenja uvjeta otpisati, dio tražbine od 40% (glavnice) se pretvara u temeljni kapital stečajnog dužnika u slučaju ispunjenja uvjeta a preostali iznos od 35% (glavnice) se, u slučaju ispunjenja uvjeta isplaćuje obročno a to je za ovog Vjerovnika upravo iznos od: 25.460.190,00 kuna.

Pored toga, iznos prijavljene tražbine od: 53.111.486,59 EUR-a je pogrješno priznat u potencijalne/uvjetne tražbine, pošto iz pravorijeka Stalnoga arbitražnog sudišta AS-P-2015/7. proizlazi kako je odbačena tužba ERSTE GROUP BANK AG i UNICREDIT BANK AUSTRIA AG a koja se odnosi na tužbeni zahtjev kojim se nalaže Gradu Splitu da navedenim bankama isplati ukupan iznos od: 53.111.486,59 EUR-a. Također, obzirom na protek vremena, istekako je sporan i osnov i visina tražbine od: 53.111.486,59 EUR-a, kako je to sve u razlozima osporavanja Osporavatelj naveo.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s