Istočna obala i EBRD

[ISTOČNA OBALA-KOPILICA] EBRD – je još 2015. godine na svojim stranicama objavio detalje akcije Istočna obala-Kopilica. Predviđeno je bilo 590.000 eura za plan, a Baldasar je ovo najavljivao kao svoj ključni projekt, praktički spomenik. Nije tada, kao veliki stručnjak, bio zadovoljan provedenim natječajem, pretpostavljam jer nije bilo dovoljno apartmana, i nije bilo nebodera u nagrađenim radovima. I jučer su na slici plana prikazani apartmani i uredi pa i autobusni kolodvor samo malo izmješten iako se u samom tekstu UNESCO navodi više puta i nesebično žrtvovanje EBRD-a. Izvor financiranja su austrijski fondovi, a konzultant mora biti austrijska tvrtka s austrijskim državljanima, koja može do najviše 40% novca podugovorno prebaciti našim stručnjacima.

Studija Masterplan bi trebala predvidjeti da će Istočna obala postati:
– Ključno novo središte grada koji pruža ekonomski razvoj, život i aktivnost u susjedstvu srca grada.
– Mjesto koje čuva i unaprijeđuje povijesni karakter Splita i postavljanje UNESCO-ve svjetske baštine.
– Cjelogodišnje turističko odredište prilagođeno različitim tijekovima i turističkim zahtjevima ljeti i zimi; pružanje novih aktivnosti i korištenja koji bi pomogli u širenju ponude Splita i produljenju godišnjih posjetitelja.
– Vrlo održivo mjesto koje čuva i poboljšava gradsko okruženje i minus korištenje resursa.
– Ekonomski i ekološki prihvatljivo mjesto koje se brzo može oporaviti od kratkotrajnih šokova i fluidno se prilagođava dugoročnim promjenama.

Kopilica bi postala:
– Regionalni pristupnik: koji djeluje kao ključna točka dolaska i povezivanja unutar grada, šire regije i međunarodnih posjetitelja.
– Komercijalno održivo područje s mješovitom uporabom i temeljeno na Studiji o potražnji koja je provedena u sklopu Masterplan studije.
– Novo prometno središte s potpuno funkcionalnim i integriranim prometnim rješenjem: rješenje trenutnog problema zagušenja na središtu grada zbog nedovoljno optimalnog smještaja željezničkog i autobusnog kolodvora i povećanje turističke potražnje Grada Splita; i optimizirano željezničko rješenje koje bi, zajedno s planom rehabilitacije HZI, povećalo korištenje i korištenje željezničke infrastrukture.

Zadatak bi trebao biti vođen sljedećim ključnim strateškim ciljevima:
– Mora postojati dovršena komercijalno vođena Masterplan Study koja pruža osnovu za detaljno planiranje razvoja s poslovnom infrastrukturom koja sidri obje stranice, kao i fazne i infrastrukturne investicije te se usvajaju u sklopu općinskih urbanističkih i strateških prijedloga planiranja. To je podložno financijskoj izvedivosti preseljenja djelomične željezničke infrastrukture.
– Mora postojati alat za održivost koji definira ključne zahtjeve održivosti za prostore i usklađivanje s baštinom UNESCO-a i gradskom povijesnom i arhitektonskom baštinom. Alat treba pokriti i javne i privatne događaje.
– Ako javni dionici odlučuju ostati u projektu kao partnera u zajedničkom ulaganju pridonoseći tim mjestima, vrijednost zemljišta će se uspostaviti neovisnom procjenom koju provodi profesionalni konzultant.
– Ako javni dionici odlučuju o davanju zemljišta u koncesiji, mora postojati faza strategija oslobađanja zemljišta koja uravnotežuje potrebu za generiranjem ranijeg prijema kapitala s potrebom za izgradnjom dugoročnog vizije urbanog razvoja održivog i transformacijskog razvoja.
– EBRD može potencijalno razmotriti financiranje dugova za općinsku infrastrukturu i prometnu infrastrukturu, kao i financiranje duga i glavnice za međunarodne komercijalne programere, dobitnike međunarodnih natječaja koji se organiziraju temeljem studije Masterplan i time provode međunarodna arhitektonska natjecanja za obje web stranice.

Očekuje se da će odabrani konzultant pružiti sljedeće usluge:

1. Izvršite transportnu analizu i razvoj kapaciteta za izgradnju centara na središtu grada.
2. Provesti početne ciljeve, analize potražnje za oba mjesta i proučavanje preseljenja na središnju stranicu (opseg uključuje i Kopilica / Novi transportni čvor gdje je potrebno).
3. Pripremiti Integrirani plan razvoja, uključujući koncept Masterplan, plan transporta, poslovni slučaj, strategiju odobravanja propisa, strategiju faziranja i dostave, te strategiju upravljanja i operacije za središte grada.
4. Provođenje Analize Mogućnosti i Koncepta za željeni razvoj za središte grada.

Status procesa odabira: Zainteresirane tvrtke ili grupe tvrtki pozivaju se da daju iskaze interesa. Datum početka i trajanje dodjele: Očekuje se da će zadatak početi u 1. tromjesečju 2016., a procjenjuje se ukupno trajanje od 12 mjeseci.

Procjena troškova za dodjelu: 590.000 eura (bez PDV-a).

Konzultant mora utvrditi hoće li se PDV zaračunati na usluge i osnovu za to utvrđivanje, ne uzimajući u obzir poseban status Banke kao IFI-ja i to država Banci u odgovoru na Poziv na iskaz interesa. U mjeri u kojoj Konzultant naplaćuje ulazni PDV na robu i usluge kupljene u vezi s pružanjem usluga (npr. PDV na zrakoplovnoj karti), a koje lokalni porezni savjetnik ne može drugačije nadoknaditi, bruto trošak konzultanta takvih troškovi se tretiraju kao nadoknadivi trošak.

Izvor financiranja: Austrijski fond za suradnju u tehničkoj pomoći.

Podobnost: Konzultantske tvrtke su subjekti registrirani u Austriji, a svi stručnjaci predloženi od strane entiteta za rad na dodjeli moraju biti austrijski državljani ili stalni državljani Austrije. Međutim, do najviše 40% maksimalnog iznosa ugovora može se koristiti za financiranje usluga lokalnih stručnjaka koji su državljani Hrvatske ili konzultantske tvrtke registrirane u Hrvatskoj.

Profil konzultanta: potrebne su korporativne usluge. U skladu s gore navedenim kriterijima prihvatljivosti, konzultant mora biti tvrtka ili grupa tvrtki, poželjno s prethodnim iskustvima na projektu složeno urbanističko planiranje, uključujući povijesne baštine slične složenosti korištenjem pravila nabave međunarodnih financijskih institucija (“IFIs”) kao što su EBRD, Svjetska banka, ADB ili slični postupci drugih MFI i provedbenih projekata u Hrvatskoj i / ili Srednjoj Europi i Baltičkim državama.

https://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395247252753&d=Mobile&pagename=EBRD%2FContent%2FContentLayout&fbclid=IwAR3nLzwe3au2RPXYJKOVB2Ew5WRu3tQAIZWKqLHZ1si8yBBev4z9WMFilGc

No automatic alt text available.

 

Godina je 2006.

Prema riječima arhitekta Jerka Rošina, splitska luka dosegla je gornju granicu svojih kapaciteta, a zbog zagušenosti, koja bi je mogla paralizirati, potrebno je preseliti željeznički kolodvor u Kopilicu te izmjestiti »Dalmacijavino« kako bi se otvorio veliki prostor, što je podržao i premijer Ivo Sanader koji je bio nazočan predstavljanju Strategije. Premještanjem željezničkog kolodvora iz centra grada, predviđeno i generalnim urbanističkim planom, dobiva se iznimno atraktivan prostor za gradnju drugih sadržaja, poput poslovnih centara, hotela i nužnog parkirališta.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s