Izmjene i dopune Zakona o održivom gospodarenju otpadom

Vlada je u Sabor uputila sljedeće izmjene i dopune zakona o održivom gospodarenju otpadom … Najznačajnije su:
– miješani komunalni otpad mora se predati u Centar (Lećevica), nema više tržišta
– miješani komunalni otpad ne računa se kao ekvivalent stanovnika, sad će biti ukupna dozvoljena količina
– izrađivač elaborata gospodarenja otpadom sad mora priložiti garanciju za eventualnu štetu lošeg elaborata jer poslu pristupaju neodgovorno i neozbiljno
– komunalni redar ima pravo narediti uklanjanje nepropisno odloženog otpada, legitimirati i naplatiti kaznu osobi
– Centar (Lećevica) mora imati iste cijene za sve loklane jedinice
– ministar određuje raspored zatvaranja odlagališta, za Karepovac je izjavio da očekuje 2023.
– grad/općina mora osigurati razdvojeno sakupljanje i onoga u reciklažnim dvorištima
– Uvodi se revizija i izmjena dozvole za gospodarenje otpadom i za mobilno postrojenje
– Osobe upisane u očevidnik nisu dužne ishoditi dozvolu za kompostiranje i proizvodnju bioplina, energetsku oporabu (samo za biljni otpad, drvni otpad bez teških metala i otpad od pluta)

VRH 
“Mijenja se obaveza nositelju izrade elaborata gospodarenja
otpadom koji je sastavni dio dozvole za gospodarenje otpadom da mora raspolagati osiguranjem od odgovornosti za štetu koju bi mogao prouzročiti elaboratom gospodarenja otpadom kojeg je izradio zbog toga jer se u praksi pokazalo da nositelji izrade elaborata gospodarenja otpadom ovom poslu pristupaju neozbiljno i neodgovorno izrađujući elaborate koji sadrže netočne i nepotpune podatke.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s