Poziv za ponude za projekte u Dioklecijanovoj palači

Grad Split je raspisao poziv za dostavu ponuda za:

1. Glavni i izvedbeni projekt s troškovnikom sanacije i rekonstrukcije ophoda nad južnom polovicom istočnog zida Dioklecijanove palače – 60.000 kn

2. Izradu glavnog projekta sjevernog ulaza u antičku kanalizaciju Dioklecijanove palače – 198.000 kn

3. Izrada konzervatorskog elaborata za sjevernu polovicu istočnog zida Dioklecijanove palače sa Srebrenim vratima – 120.000 kn

Temeljem Idejnog projekta kojeg je izradio URED VOJNOVIĆ d.o.o. iz Splita potrebno je izraditi Glavni projekt za izgradnju sjevernog ulaza u antičku kanalizaciju Dioklecijanove palače na katastarskim česticama 10781, 10782 i 13786 k.o. Split. Projekt treba predvidjeti izvedbu radova izgradnje u dvije faze. Prva faza će obuhvatiti glavnu prostoriju pred sjevernim portalom antičke kanalizacije. Druga faza će obuhvatiti pristupni hodnik koji počinje u Ulici kralja Tomislava.
Glavni projekt sadrži projekt arhitekture, projekt nosive konstrukcije, projekt instalacije elektrike, projekt instalacije vodovoda, kanalizacije, drenaže, ventilacije, te geodetski projekt koji uključuje i izradu geodetske situacije zone obuhvata u mj. 1:200. Projekt također sadrži elaborat zaštite na radu i elaborat zaštite od požara. Razrađuje se na razini izvedbenog projekta te sadrži i troškovnik svih građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova. U cijeni je sadržana usluga pribavljanja svih potrebnih posebnih uvjeta i suglasnosti.

Konzervatorski elaborat obuhvaća sjevernu polovicu istočnog zida (pročelja) Dioklecijanove palače s kućama na unutarnjoj strani zida. U obuhvat spadaju i Srebrena vrata s ostacima osmerokutnih kula i propugnakula. Elaborat se sastoji iz sljedećih dijelova:
• Povijesni razvoj
• Analiza postojećeg stanja s naročitim naglaskom na urbanističku strukturu, arhitektonske dijelove, stanje nosive konstrukcije i gradske infrastrukture na tome mjestu. Posebni naglasak treba dati na stanje po vrhu zida u smislu obnove nekadašnjeg srednjovjekovnog ophoda, kao i na stanje antičkih i srednjovjekovnih struktura unutar kuća.
• Mogućnost obnove perimetralnog zida Dioklecijanove palače uključivo s obnovom nekadašnjeg srednjovjekovnog ophoda. Naročiti naglasak treba dati na istraživanje mogućnosti uspostave šetnice nad Srebrenim vratima kao i povezivanja istočnog i sjevernog zida Palače.
• Prijedlog akcijskog plana koji obuhvaća:
o izradu idejnog i izvedbenog projekta šetnice koji uključuje sanaciju i obnovu svih sačuvanih dijelova antičkih i srednjovjekovnih struktura;
o provedbu svih planiranih radova po fazama.

Temeljem Idejnog projekta koji je izradio URED VOJNOVIĆ d.o.o. iz Splita potrebno je izraditi Glavni projekt za rekonstrukciju ophoda nad južnom polovicom istočnog perimetralnog zida Dioklecijanove palače. Obuhvat zahvata je od jugoistočne kule, pa do Srebrenih vrata.
Glavni projekt sadrži projekt arhitekture, projekt nosive konstrukcije, projekt instalacije elektrike, projekt instalacije vodovoda i kanalizacije. Projekt se razrađuje na razini izvedbenog projekta te sadrži elaborat zaštite na radu i troškovnik svih građevinsko zanatskih i instalaterskih radova.

Kontakt osoba za uvid u postojeću dokumentacije je g-din Goran Nikšić

 

Image may contain: sky, house and outdoor

 

No automatic alt text available.

 

Image may contain: text

 

Image may contain: text

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s