Smjernica 20 – Split, otvoreni grad

Tek ovako komunalni red može funkcionirati na svim razinama. Ovdje je primjer portala otvorene dokumentacije EU, a već i mnogi naši gradovi imaju takav pristup. Ideja je da, uz sve ove navedene i jednoglasno prihvaćene smjernice izmjene i dopune akata ili novih akata, i svi podaci budu otvoreni građanima. Slike, akti, podaci, i to sve u lako pretraživim i preglednim dokumentima. Građane naučiti da čuvaju red zajedno sa službama grada. Tek tada će Grad prodisati.

Grad nema što sakrivati ako se zaklinje u transparentnost. Dosta je demagogije, treba raditi, ili jesmo GRAD ili nismo. Jednostavno je.

S druge strane, ako želi sakrivati, onda nemamo šanse. Ostat ćemo zauvijek balkanska kaljuža …

https://data.europa.eu/euodp/en/data/

No automatic alt text available.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s