Usvojena smjernica o Dioklecijanovim podrumima

Smijem li sebi pripisati ovu smjernicu o sanaciji Dioklecijanovih podruma ako piše da je odluka Gradonačelnika od 6. kolovoza, a sjednica Gradskog vijeća je održana 29. kolovoza? Jer od tog 6. kolovoza je već izdano 6 Glasnika i nije se pojavila ova odluka do sada, 20. rujna. 

ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Muzeju grada Splita za hitnu
sanaciju Dioklecijanovih podruma

1. Grad Split daje suglasnost Muzeju grada Splita za pokretanje postupka sanacije Dioklecijanovih podruma glede statičke ugroženosti stabilnosti konstrukcije na dijelovima Podruma, temeljem prethodno detektiranog problema prodora veće količine vode iz svodova.
2. Muzej grada Splita pokrenut će postupak nabave ponuda i prijeći na realizaciju sanacije u suradnji s Konzervatorskim odjelom Ministarstva kulture u Splitu.
3. Sredstva za realizaciju sanacije osigurat će se iz vlastitog prihoda Muzeja grada Splita.
4. Zadužuje se Služba za društvene djelatnost na
praćenje realizacije ovog Zaključka.
5. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
glasniku Grada Splita“.

KLASA: 373-01/18-02/08
URBROJ: 2181/01-09-01/06-18-5
Split, 6. kolovoza 2018. godine

RJEŠENJA PO SMJERNICAMA:
1. Parking Joker
2. Češljanje akata (električna vozila u centru 10.000 kuna godišnje)
3. Sanacija Dioklecijanovih podruma

 

Image may contain: text and outdoor

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s