Nacrt Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

Dana 04.08.2018.godine stupio je na snagu novi Zakon o komunalnom gospodarstvu(„Narodne novine“ br.68/18-u nastavku Zakon).

Sukladno članku 129. Zakona  jedinice lokalne samouprave  dužne su donijeti novu Odluku o vrijednosti boda komunalne naknade (B) najkasnije 30 dana prije isteka kalendarske godine za koju su doneseni programi građenja i održavanja komunalne infrastrukture.

Rok za donošenje Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade (B) je 30.11.2018.god.

Člankom  101. Zakona propisano je da se rješenjem o komunalnoj naknadi uz ostalo utvrđuje i godišnji iznos komunalne naknade

Nacrtom Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B)  utvrđuje se vrijednost boda (B) u godišnjem iznosu..

Novom Odlukom o vrijednosti boda komunalne naknade (B) vrijednost boda komunalne naknade ostaje nepromijenjena u odnosu na mjesečnu razinu odnosno i dalje iznosi 0.77 kn po četvornom metru (m2) mjesečno, odnosno 9,24 kn po četvornom metru (m2) godišnje (0.77 x 12 =9.24).

Ovakvo utvrđenje vrijednosti boda komunalne naknade neće utjecati na iznos komunalne naknade, odnosno ne dolazi do poskupljenja komunalne naknade.

 

ODLUKA o vrijednosti boda komunalne naknade (B)

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom određuje se vrijednost boda komunalne naknade (B) u Gradu Splitu.

 

Članak 2.

Vrijednost boda jednaka je godišnjem iznosu komunalne naknade po četvornom metru (m2) korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni Grada Splita.

Članak 3.

Vrijednost boda komunalne naknade (B) u Gradu Splitu određuje se u visini od 9,24 kn po četvornom metru (m2).

      Članak 4.

 

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o vrijednosti boda (B) za utvrđivanje komunalne naknade („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 56/14).

 

Članak 4.

 

Ova  odluka će biti objavljena u Službenom glasniku Grada Splita, a stupa na snagu 1.siječnja 2019.godine.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s