Inicijativa za Izmjenu i dopunu Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

[IMA LI GRAD SPLIT MUDA BITI VODEĆI?]

Nažalost, često smo svjedoci odlučnih riječi na političkoj sceni, a kad trebaju konkretne odluke i hrabrost, nema ih. Istina, Grad Split je u nekim situacijama stvarno pokazao odlučnost, ali je kao ameba. Treba ga stalno gurati da bi se kretao. Smjernicama, prosvjedima, medijskim napisima … Ono što nedostaje je stvarna želja za promjenama koja će se vidjeti u svakom koraku. Evo primjer jednostavne nabave …

Znate li koliko je u Hrvatskoj bilo javne nabave u 2017. godini? 50 milijardi kuna. Milijardi. To je 14% BDP-a, što država, županije, gradovi, općine i njihove tvrtke nabavljaju na takav način. Samo, na primjer, turističke zajednice nisu obveznici javne nabave pa vi ne možete saznati transparentno cijeli sustav odlučivanja kako je Karaman koncerti dobio 450.000 kuna za Novu godinu (Dubrovnik za sličan iznos ima puno bolji program). Čak još nije objavljena ni odluka na web stranici, a zamislite Grad Split daje te novce. Brzo je palo u vodu i kako “brendiramo” grad Simple Mindsima i sličnim stvarima, kao i dugoročna suradnja s Joe Bašićem. Ali, naravno, to ništa nije ilegalno, zakon sve to dopušta. Samo što zakon ne brani da vi budete otvoreniji i pošteniji, ako to stvarno hoćete

Međutim, to s koncertom je samo jedna kap u moru. Ono što više boli je netransparentnost Grada Splita u ostalim stvarima, a volimo se pohvaliti da smo PRVI. Objavio sam jučer fotografiju radova po Trsteniku, Mertojaku i Žnjanu gdje su standardni gradski dobitnici radova: Cestar, Point, Građevno Zec. Ni tu nema ništa nelegalno, ali nema prikazanog procesa, a nema ga jer je odluka Grada Splita da ga nema.

Zašto se krije proces jednostavne nabave koji čini 23% ukupne nabave, odnosno na razini države 11,7 milijardi kuna (?!), s rastom od nevjerojatnih 93% (?!) od 2012. godine?

Svi moraju donijeti Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave i na brzinu sam samo kod Ministarstva gospodarstva u toj odluci pronašao obavezu objave cijelog procesa. Stoga, da bi Grad Split pokazao da je PRVI, ili bar u vrhu transparentnosti trebao bi pratiti Ministarstvo i donijeti Izmjene i dopune toga pravilnika u 2 (dva) članka:

U Članku 16. točka (1) riječi „nije“ mijenja riječ „je“, te sada glasi: Otvaranje ponuda je javno.

U Članku 16. dodaje se nova točka: (5) Zapisnik otvaranja ponuda javno se objavljuje 1 (jedan) dan nakon otvaranja na mrežnoj stranici Grada

U Članku 17. dodaje se nova točka: (5) Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda javno se objavljuje 1 (jedan) dan nakon otvaranja na mrežnoj stranici Grada Splita

Članak 16. sada glasi:

(1) Otvaranje ponuda je javno.
(2) Ponude otvaraju najmanje 2 (dva) člana stručnog povjerenstva.
(3) Vodi se zapisnik o otvaranju ponuda.
(4) Ponude se otvaraju prema rednom broju iz upisnika o zaprimanju ponuda. Kada je dostavljena izmjena i/ili dopuna ponude, prvo se otvara izmjena i/ili dopuna ponude te potom osnovna ponuda.
(5) Zapisnik otvaranja ponuda javno se objavljuje 1 (jedan) dan nakon otvaranja na mrežnoj stranici Grada Splita

Članak 17. sada glasi:

(1) U postupku pregleda i ocjene ponuda mora sudjelovati najmanje 1 (jedan) član stručnog povjerenstva koji posjeduje važeći certifikat u području javne nabave.
(2) O postupku pregleda i ocjene sastavlja se zapisnik.
(3) Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda sastoji se od:
1. naziva i sjedišta Naručitelja,
2. naziva predmeta nabave,
3. evidencijskog broja nabave,
4. navoda 0 danu slanja poziva za dostavu ponuda,
5. navoda 0 roku za dostavu ponuda,
6. datuma i sata početka postupka pregleda i ocjene ponuda,
7. imena i prezimena ovlaštenih predstavnika Naručitelja,
8. cijena ponuda bez PDV-a i cijenu ponude sa PDV-om,
9. analitičkog prikaza traženih i danih dokaza sposobnosti ponuditelja, jamstava ako je traženo,
10. analize ponuda vezano za ispunjenje zahtjeva u pogledu opisa predmeta nabave i tehničkih specifikacija,
11. razloga za odbijanje ponuda uz objašnjenje,
12. rangiranja valjanih ponuda sukladno kriteriju za odabir,
13. naziva ponuditelja s kojim će se sklopiti ugovor,
14. prijedloga odgovornoj osobi Naručitelja za donošenje Zaključka o odabiru ili Zaključka o poništenju, s obrazloženjem.
(4) Sastavni dio zapisnika 0 pregledu i ocjeni čini i korespondencija naručitelja i ponuditelja u postupku pregleda i ocjene.
(5) Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda javno se objavljuje 1 (jedan) dan nakon otvaranja na mrežnoj stranici Grada Splita

 

Image may contain: text

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s