Sve sjednice Gradskog vijeća 2018. godine

CTRL + F i pretražite pojam kako bi vam pronašao određenu točku ( npr. “Marjan” ) nakon toga klikom na pojedini link dobijete dokument s Gradskog vijeća

 

20.12.2018.

18. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita

DNEVNI RED

 

 1. Rasprava o javnim potrebama u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobri Grada Splita

 

 

Dokumenti:

 1. Izvješće o javnim potrebama u predškolskom odgoju

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

 

 

19.12.2018.

17. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita

DNEVNI RED

 1. Vijećnička pitanja i odgovori

 

1.1. Odgovor na vijećničko pitanje Ante Bradarića-Šljuje

 

 

Dokumenti:

 1. Odgovor na vijećničko pitanje Ante Bradarića-Šljuj

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

1.2. Odgovori na vijećnička pitanja Sania Mardešića

 

 

Dokumenti:

 1. Odgovori na vijećničkoa pitanja Sania Mardešića

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

1.3. Odgovor na vijećničko pitanje Joška Markića

 

 

Dokumenti:

 1. Odgovor na vijećničko pitanje Joška Markića

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

1.4. Odgovori na vijećnička pitanja Jakova Prkića

 

 

Dokumenti:

 1. Odgovori na vijećnička pitanja Jakova Prkića

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

1.5. Odgovori na vijećnička pitanja Natalie Tafra Bazina

 

 

Dokumenti:

 1. Odgovori na vijećnička pitanja Natalie Tafra Bazin

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

1.6. Odgovori na vijećnička pitanja Nenada Uvodića

 

 

Dokumenti:

 1. Odgovori na vijećnička pitanja Nenada Uvodića

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

1.7. Odgovori na vijećnička pitanja Kristine Vidan

 

 

Dokumenti:

 1. Odgovori na vijećnička pitanja Kristine Vidan

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

1.8. Odgovor na vijećničko pitanje Ljubice Vrdoljak

 

 

Dokumenti:

 1. Odgovor na vijećničko pitanje Ljubice Vrdoljak

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

 1. Zapisnik 16. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita

 

 

Dokumenti:

 1. Zapisnik 16. sjednice Gradskoga vijeća Grada Split

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

 1. Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. s projekcijom za 2020. i 2021. godinu

 

 

Dokumenti:

 1. Prijedlog programa održavanja komunalne infrastruk

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

 1. Prijedlog programa građenja komunalne infrastrukture u 2019. godini

 

 

Dokumenti:

 1. Prijedlog programa građenja komunalne infrastruktu

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

 1. Prijedlog programa javnih potreba u obrazovanju i tehničkoj kulturi Grada Splita za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu

 

 

Dokumenti:

 1. Prijedlog programa javnih potreba u obrazovanju i

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

 1. Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Splita za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu

 

 

Dokumenti:

 1. Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom o

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

 1. Prijedlog programa javnih potreba u športu Grada Splita za 2019. godinu ii projekcijama za 2020. i 2021. godinu

 

 

Dokumenti:

 1. Prijedlog programa javnih potreba u sportu za 2019

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

 1. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Splita za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu

 

 

Dokumenti:

 1. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi za 201

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

 1. Prijedlog programa socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i demografije Grada Splita za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu

 

 

Dokumenti:

 1. Prijedlog programa javnih potreba soc.skrbi, zdrav

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

 1. Prijedlog programa suradnje s braniteljima i braniteljskim udrugama za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu

 

 

Dokumenti:

 1. Prijedlog programa suradnje s braniteljima i bran.

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

 1. Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti stanice Hrvatske gorske službe spašavanja na području Grada Splita za 2018. godinu

 

 

Dokumenti:

 1. Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje dj

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

 1. PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA SPLITA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

 

 

Dokumenti:

 1. Prijedlog proračuna Grada Splita za 2019. godinu s

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

 1. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna grada Splita za 2019. godinu

 

 

Dokumenti:

 1. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Spl

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

 1. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava proračuna Grada Splita za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskome vijeću Grada Splita za razdoblje od 01. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine

 

 

Dokumenti:

 1. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za fin

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

 1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Splita

 

 

Dokumenti:

 1. Prijedlog odluke o izmj. i dop. Odluke o koeficije

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

 1. Prijedlog odluke o komunalnoj naknadi

 

 

Dokumenti:

 1. Prijedlog odluke o komunalnoj naknadi

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

 1. Prijedlog odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj za izgradnju komunalnih vodnih građevina na području Grada Splita

 

 

Dokumenti:

 1. 17. Prijedl.odluke o obračunu i naplati naknade za

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

 1. Prijedlog odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj za realizaciju projekta Aglomeracija Split-Solin i Kaštela-Trogir te dovršetku realizacije projekta EKO Kaštelanski zaljev

 

 

Dokumenti:

 1. 18. Prijedl.odluke o obračunu i naplati naknade za

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

 1. Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja radne zone Dračevac

 

 

Dokumenti:

 1. Prijedl.odluke o donošenju Izmj. i dop. DPU radne

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

19.1. GRAFIČKI DIO

 

 

Dokumenti:

 1. 0_GRANICA OBUHVATA_KPP-FIN

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

 1. 1-DETALJNA NAMJENA POVRŠINA_KPP-FIN

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

 1. 2a-1_PROMETNA MREŽA-Nivo +38,50_KPP-FIN

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

 1. 2a-2_PROMETNA MREŽA-Nivo +31,50-35,00_KPP-FIN

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

 1. 2b_VODOVODNA MREŽA_KPP-FIN

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

 1. 2c_KANALIZACIJSKA MREŽA_KPP-FIN

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

 1. 2d_ELEKTROOPSKRBA I JAVNA RASVJETA_KPP-FIN

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

 1. 3_UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE_KPP-FIN

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

 1. 4a_UVJETI GRADNJE-Plan parcelacije_KPP-FIN

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

 1. 4b_UVJETI GRADNJE-Urbanistički parametri_KPP-FIN

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

19.2. Izvješće o javnoj raspravi u povodu rasprave o Izmjenama i dopunama DPU radne zone Dračevac

 

 

Dokumenti:

 1. Izvješće o javnoj raspravi u povodu prijedloga Izm

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

 1. Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja priobalnog područja Trstenik-Radoševac

 

 

Dokumenti:

 1. Prijedlog odluke o donošenju izmj. i dop. DPU prio

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

20.1. GRAFIČKI DIO

 

 

Dokumenti:

 1. 0.Obuhvat izmjena_DPU Trstenik Radosevac_20181205

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

 1. 1.Namjena_DPU Trstenik Radosevac_20181205

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

 1. 2.1.Promet_DPU Trstenik Radosevac_20181205

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

 1. 2.2.Promet_DPU Trstenik Radosevac_20181205

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

 1. 2.3.Vodovodna mreza_DPU Trstenik Radosevac_2018120

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

 1. 2.4.Kanalizacijska mreza_DPU Trstenik Radosevac_20

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

 1. 2.5.Elektroenergetska mreza_DPU Trstenik Radosevac

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

 1. 2.6.Javna rasvjeta_DPU Trstenik Radosevac_20181205

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

 1. 2.7.Telefonija_ DPU Trstenik Radosevac_20181205

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

 1. 3.Koristenje_ DPU Trstenik Radosevac_20181205

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

 1. 4.Uvjeti gradnje_DPU Trstenik Radosevac_20181205

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

 1. 4.1.Prostorne cjeline_ DPU Trstenik Radosevac_2018

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

 1. 5.Detalji_ DPU Trstenik Radosevac_20181205

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

 1. Prijedlog odluke o poništenju Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra na čest.zem. 10402/53 K.O. Split

 

 

Dokumenti:

 1. Prijedl.odluke o poništenju Odluke o davanju konce

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

 1. Prijedlog programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Grada Splita za razdoblje 2018.-2021. godine

 

 

Dokumenti:

 1. Prijedl.programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ub

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

 1. Prijedlog zaključka o usvajanju Programa rada i Financijskog plana Vatrogasne zajednice Grada Splita za 2019. godinu

 

 

Dokumenti:

 1. Prijedl.zaključka o usvajanju Programa rada i Fina

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

 1. Prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Split, sa pristiglim prigovorima prikupljenim na javnom uvidu, te mišljenjem izrađivača Programa na iste

 

 

Dokumenti:

 1. Prijedl.programa raspolaganja poljoprivr.zemlj.u v

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

 1. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (R-6), stan na III. katu, čest.zgr. 2128, označen br. 5, površine 92,43 m2, anagrafske oznake Dominisova 3, Split

 

 

Dokumenti:

 1. Prijedl.zaključka o odricanju prava prvokupa – Dom

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

 1. Prijedlog zaključka o nagodbi i prihvaćanju procjene tržišne cijene za dio čest.zem. 5050/4 Z.U. 16978, pov. 429 m2 i dio čest.zem. 5050/28 Z.U. 22126, pov. 1.265 m2, obje K.O. Split

 

 

Dokumenti:

 1. Prijedl.zaklj. o nagodbi i prihvaćanju tržišne cij

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

 1. Prijedlog za imenovanje ravnatelja Gradskog kazališta mladih Split

 

 

Dokumenti:

 1. Prijedlog za imenovanje ravnatelja Gradskog kazali

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

27.1. Ivo Perkušić – natječajna dokumentacija

 

 

Dokumenti:

 1. Ivo Perkušić-natječajna dokumentacija

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

27.2. Prijedlog četverogodišnjeg programa Kazališta uz financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa

 

 

Dokumenti:

 1. Prijedlog četverogodišnjeg programa Kazališta uz f

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

 1. Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića CVIT MEDITERANA Split

 

 

Dokumenti:

 1. Prijedlog za imenovanje ravnatljice DV CVIT MEDIT.

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

 1. Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Etnografskog muzeja Split

 

 

Dokumenti:

 1. Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

 1. Prijedlog odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2019. godini

 

 

Dokumenti:

 1. Prijedl. odluke o privremenoj zabrani izvođenja ra

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

 1. Davanje suglasnosti na Prijedlog statuta Galerije umjetnina Split

 

 

Dokumenti:

 1. Davanje suglasnosti na Prijedlog statuta Galerije

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

 1. Davanje suglasnosti na Prijedlog statuta Hrvatskog pomorskog muzeja Split

 

 

Dokumenti:

 1. Davanje suglasnosti na Prijedlog statuta Hrvatskog

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

 1. Davanje suglasnosti na Prijedlog statuta Prirodoslovnog muzeja i zoološkog vrta Split

 

 

Dokumenti:

 1. Davanje suglasnosti na Prijedlog statuta Prirodosl

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

 

 

30.11.2018.

16. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita

DNEVNI RED

 

 1. Vijećnička pitanja i odgovori

 

1.1. Odgovori na vijećnička pitanja Ante Čikotića

 

 

Dokumenti:

 1. Odgovori na vijećnička pitanja Ante Čikotića

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

1.2. Odgovor na vijećničko pitanje Mirne Kovačić

 

 

Dokumenti:

 1. Odgovori na vijećnička pitanja Mirne Kovačić

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

1.3. Odgovor na vijećničko pitanje Sanija Mardešića

 

 

Dokumenti:

 1. Odgovor na vijećničko pitanje Sanija Mardešića

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

1.4. Odgovor na vijećničko pitanje Joška Markića

 

 

Dokumenti:

 1. Odgovor na vijećničko pitanje Joška Markića

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

1.5. Odgovor na vijećničko pitanje Jakova Prkića

 

 

Dokumenti:

 1. Odgovor na vijećničko pitanje Jakova Prkića

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

1.6. Odgovori na vijećnička pitanja Marijane Puljak

 

 

Dokumenti:

 1. Odgovori na vijećnička pitanja Marijane Puljak

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

1.7. Odgovori na vijećnička pitanja Natalie Tafra Bazina

 

 

Dokumenti:

 1. Odgovor na vijećničko pitanje Natalie Tafra Bazina

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

1.8. Odgovori na vijećnička pitanja Branimira Urlića

 

 

Dokumenti:

 1. Odgovori na vijećnička pitanja Branimira Urlića

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

1.9. Odgovori na vijećnička pitanja Kristine Vidan

 

 

Dokumenti:

 1. Odgovori na vijećnička pitanja Kristine Vidan

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

 1. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita

 

 

Dokumenti:

 1. Zapisnik 15. sjednice Gradskoga vijeća

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

 1. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu

 

 

Dokumenti:

 1. Prijedl.izmj. i dop. Programa održavanja kom.infra

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

 1. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini

 

 

Dokumenti:

 1. Prijedl.izmj. i dop. Programa gradnje objekata i u

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

 1. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Splita za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu

 

 

Dokumenti:

 1. Prijedl.izmj. i dop. Programa javnih potreba u pre

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

 1. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u obrazovanju i tehničkoj kulturi Grada Splita za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu

 

 

Dokumenti:

 1. Prijedl. izmj. i dop. Programa javnih potreba u ob

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

 1. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu

 

 

Dokumenti:

 1. Prijedl.izmj. i dop. Programa javnih potreba u špo

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

 1. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Splita za 2018. godinu

 

 

Dokumenti:

 1. Prijedl.izmj. i dop. Programa javnih potreba u kul

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

 1. Prijedlog izmjena i dopuna Programa suradnje s braniteljima i braniteljskim udrugama za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu

 

 

Dokumenti:

 1. Prijedl.izmj. i dop. Programa suradnje s branitelj

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

 1. Prijedlog izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite Grada Splita za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu

 

 

Dokumenti:

 1. Prijedl. izmj. i dop. Programa socijalne skrbi i z

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

 1. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Splita za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu

 

 

Dokumenti:

 1. Prijedlog izmj. i dop. Proračuna Grada Splita za 2

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

 1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Splita za 2018. godinu

 

 

Dokumenti:

 1. Prijedl.odluke o izmj. i dop. Odluke o izvršavanju

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

 1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Splita

 

 

Dokumenti:

 1. Prijedl.odluke o izmj. i dop. Odluke o ustrojstvu

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

 1. Prijedlog odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B)

 

 

Dokumenti:

 1. Prijedlog odluke o vrijednosti boda komunalne nakn

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

 1. Rješenje o imenovanju Branke Brekalo za ravnateljicu Muzeja grada Splita

 

 

Dokumenti:

 1. Rješenje o imenovanju Branke Brekalo za ravnatelji

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

 1. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Glavnog odbora za koordinaciju, praćenje i nadzor procesa i rezultata izrade i provedbe „Strategije razvoja grada Splita 2020.-2030.“

 

 

Dokumenti:

 1. Prijedl.odluke o izmj. Odluke o osnivanju i imenov

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

 1. Prijedlog zaključka o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite Grada Splita u 2018. godini i Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Splita u 2019. godini

 

 

Dokumenti:

 1. Prijedl.zaklj. o usvajanju Analize stanja sustava

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

 1. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje i prihvaćanju teksta Ugovora broj Z 238/18 o zakupu zemljišta između Grada Splita i HŽ Infrastruktura d.o.o. Zagreb

 

 

Dokumenti:

 1. Prijedl.zaklj. o davanju suglasnosti za sklapanje

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

 1. Prijedlog zaključka o kupnji čest.zem. 95/29 pov. 230 m2 i 95/23 pov. 5 m2, obje K.O. Split

 

 

Dokumenti:

 1. Prijedl.zaklj. o kupnji čest.zem.95_29 i 95_23 obj

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

 1. Prijedlog zaključka o kupnji čest.zem. 659/26, 659/45, 659/46, 659/47, 659/60, 659/61 i 659/62 u trasi Rooseweltove ulice u Split

 

 

Dokumenti:

 1. Prijedl.zaklj. o kupnji čest.zem. 659_26_45_46_47_

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

 1. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za suvlasnički dio, 48/192, čest.zgr. 1984, čest.zgr. 1983 ZU 129, anagrafske oznake Julija Nepota 3, Split

 

 

Dokumenti:

 1. Prijedl.zaključka o odricanju prava prvokupa za su

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

 1. Program rada Savjeta mladih Grada Splita za 2019. godinu popraćen financijskim planom

 

 

Dokumenti:

 1. Program rada Savjeta mladih Grada Splita za 2019.

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

 1. Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Gradskog kazališta mladih Split

 

 

Dokumenti:

 1. Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

 1. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednice Povjerenstva za ravnopravnost spolova

 

 

Dokumenti:

 1. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru predsjed

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

 1. Prijedlog rješenja o razrješenju člana i zamjenika člana Savjeta mladih Grada Splita

 

 

Dokumenti:

 1. Prijedlog rješenja o razrješenju člana i zamjenika

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

 1. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Mandatne komisije Gradskoga vijeća Grada Splita

 

 

Dokumenti:

 1. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Ma

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

 1. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Komisije za urbanizam Gradskoga vijeća Grada Splita

 

 

Dokumenti:

 1. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Ko

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

Odluke:

 

 

3.10.2018.

 1. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita

DNEVNI RED

 

 1. Vijećnička pitanja i odgovori

1.1. Odgovor na vijećničko pitanje Aide Batarelo sa 13. sjednice GV

Dokumenti:

 1. Odgovor na vijećničko pitanje Aide Batarelo

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

Odluke:

1.2. Odgovor na vjiećničko pitanje Lidije Bekavac sa 13. sjednice GV

Dokumenti:

 1. Odgovor na vijećničko pitanje Lidije Bekavac

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

Odluke:

1.3. Odgovor na vijećničko pitanje Ante Čikotića sa 13. sjednice GV

Dokumenti:

 1. Odgovor na vijećničko pitanje Ante Čikotića

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

Odluke:

1.4. Odgovori na vijećnička pitanja Renata Čupića sa 13. sjednice GV

Dokumenti:

 1. Odgovori na vijećnička pitanja Renata Čupića

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

Odluke:

1.5. Odgovor na vijećničko pitanje Mirande Ivanišević Dvornik sa 13. sjednice GV

Dokumenti:

 1. Odgovor na vijećničko pitanje Mirande Ivanišević D

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

Odluke:

1.6. Odgovor na vijećničko pitanje Gorana Kotura sa 13. sjednice GV

Dokumenti:

 1. Odgovor na vijećničko pitanje Gorana Kotura

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

Odluke:

1.7. Odgovor na vijećničko pitanje Gorana Kovačevića sa 13. sjednice GV

Dokumenti:

 1. Odgovor na vijećničko pitanje Gorana Kovačevića

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

Odluke:

1.8. Odgovor na vijećničko pitanje Mirne Kovačić sa 13. sjednice GV

Dokumenti:

 1. Odgovor na vijećničko pitanje Mirne Kovačić

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

Odluke:

1.9. Odgovori na vijećnička pitanja Sanija Mardešića sa 13. sjednice GV

Dokumenti:

 1. Odgovor na vijećničko pitanje Sanija Mardešića

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

Odluke:

1.10. Odgovor na vijećničko pitanje Joška Markića sa 13. sjednice GV

Dokumenti:

 1. Odgovor na vijećničko pitanje Joška Markića

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

Odluke:

1.11. Odgovor na vijećničko pitanje Josipa Markotića sa 13. sjednice Gv

Dokumenti:

 1. Odgovor na vijećničko pitanje Josipa Markotića

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

Odluke:

1.12. Odgovor na vijećničko pitanje Ivane Ninčević Lesandrić

Dokumenti:

 1. Odgovor na vijećničko pitanje Ivane Ninčević Lesan

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

Odluke:

1.13. Odgovor na vijećničko pitanje Jakova Prkića sa 13. sjednice GV

Dokumenti:

 1. Odgovor na vijećničko pitanje Jakova Prkića

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

Odluke:

1.14. Odgovor na vijećničko pitanje Marijane Puljak sa 13. sjednice GV

Dokumenti:

 1. Odgovor na vijećničko pitanje Marijane Puljak

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

Odluke:

1.15. Odgovor na vijećničko pitanje Ljubice Vrdoljak sa 13. sjednice GV

Dokumenti:

 1. Odgovor na vijećničko pitanje Ljubice Vrdoljak

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

Odluke:

 1. Usvajanje zapisnika sa 13. i 14. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita

2.1. Zapisnik sa 13. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita

Dokumenti:

 1. Zapisnik sa 13. sjednice Gradskoga vijeća Grada Sp

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

Odluke:

 Zapisnik 13. sjednice Gradskoga vijeća

[pdf] Odluka

2.2. Zapisnik sa 14. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita

Dokumenti:

 1. Zapisnik sa 14. sjednice Gradskoga vijeća Grada Sp

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

Odluke:

 Zapisnik 14. sjednice Gradskoga vijeća

[pdf] Odluka

 1. Prijedlog odluke o otpisu dugova fizičkim osobama

Dokumenti:

 1. Prijedlog odluke o otpisu dugova fizičkim osobama

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

Odluke:

 Odluka o otpisu dugova fizičkim osobama

[pdf] Odluka

 1. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Splita za I.-VI.2018

Dokumenti:

 1. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Pro

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

Odluke:

 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Splita I.-VI. 2018.

[pdf] Odluka

4.1. Račun prihoda i rashoda i račun financiranja na razini razreda ekonomske klasifikacije – sažetak

Dokumenti:

 1. Račun prihoda i rashoda i račun financiranja na ra

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

Odluke:

4.2. Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji

Dokumenti:

 1. Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifika

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

Odluke:

4.3. Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja

Dokumenti:

 1. Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranj

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

Odluke:

4.4. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Dokumenti:

 1. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

Odluke:

4.5. Račun financiranja prema izvorima financiranja

Dokumenti:

 1. Račun financiranja prema izvorima financiranja

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

Odluke:

4.6. Analitički prikaz računa financiranja Grada Splita na dan 30.06.2018.

Dokumenti:

 1. Analitički prikaz računa financiranja Grada Splita

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

Odluke:

4.7. Izvršenje proračuna po organizacijskoj klasifikaciji

Dokumenti:

 1. Izvršenje proračuna po organizacijskoj klasifikaci

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

Odluke:

4.8. Izvršenje proračuna po programskoj klasifikaciji

Dokumenti:

 1. Izvršenje proračuna po programskoj klasifikaciji

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

Odluke:

4.9. Izvještaj o zaduživanju – stanje obveza za kredite na dan 30.6.2018.

Dokumenti:

 1. Izvještaj o zaduživanju – stanje obveza za kredite

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

Odluke:

4.10. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe na dan 30.6.2018.

Dokumenti:

 1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe na dan 3

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

Odluke:

4.11. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za I.-VI.2018.

Dokumenti:

 1. Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja Proračuna Gr

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

Odluke:

4.12. Financijski izvještaj za I.-VI. 2018

Dokumenti:

 1. Financijski izvještaj Grada Splita za I-VI.2018

[xls] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

Odluke:

4.13. Konsolidirani financijski izvještaj za I.-VI./2018.

Dokumenti:

 1. Konsolidirani financijski izvještaj za I-VI.2018

[xls] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

Odluke:

 1. Prijedlog zaključka o utvrđivanju Osnovnog programskog i financijskog okvira za rad Hrvatskog narodnog kazališta Split za razdoblje od 2019. do 2022. godine

Dokumenti:

 1. Osnovni programski i financijski okvir za rad HNK

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

Odluke:

 Zaključak o utvrđivanju Osnovnog programskog i financijskog okvira za rad HNK Split za razdoblje od 2019. do 2022.

[pdf] Odluka

 1. Prijedlog rješenja o razrješenju intendanta Hrvatskog narodnog kazališta Split (Predlagatelj povukao Prijedlog)

Dokumenti:

 1. Prijedlog rješenja o razrješenju intendanta Hrvats

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

Odluke:

 1. Prijedlog rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti intendanta Hrvatskog narodnog kazališta Split (Predlagatelj povukao Prijedlog)

Dokumenti:

 1. Prijedlog rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

Odluke:

 1. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na nekretninama oznake čest.zem. 9950/36 pov. 213 m2 i 9950/48 pov. 45 m2, K.O. Split

Dokumenti:

 1. Prijedl.zaklj. o ukidanju statusa javnog dobra na

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

Odluke:

 Zaključak o ukidanju statusa javnog dobra na nekretninamačest.zem. 9950_36 9950_48 K.O. Split

[pdf] Odluka

 1. Izvješće o poduzetim radnjama za prilagodbu grada za osobe s invaliditetom u posljednjih 15 mjeseci

Dokumenti:

 1. Izvješće o poduzetim radnjama za prilagodbu grada

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

Odluke:

 Zaključak u povodu rasprave Izvješća o poduzetim radnjama za prilagodbu grada za osobe s invaliditetom

[pdf] Odluka

 

 

 

31.08.2018.

14.sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita – tematska rasprava o komunalnim problemima u turističkoj sezoni 2018. g. i tematska rasprava o stanju prometnoj infrastrukturi i prometa u mirovanju na području grada Splita

 

 1. Izvješća gradskih komunalnih poduzeća i JU za upravljanje Park šumom Marjan, tijekom turističke sezone 2018. godine

Dokumenti:

 1. Dopis – Izvješća gradskih kom.poduzeća i ustanove

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

Odluke:

1.1. Splitska obala d.o.o. – izvještaj o radu tijekom turističke sezone 2018. g.

Dokumenti:

 1. Splitska obala d.o.o. – izvješće o radu tijekom tu

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

Odluke:

1.2. Promet d.o.o. Split – izvještaj o radu tijekom turističke sezone 2018. g.

Dokumenti:

 1. Promet d.o.o. Split – izvješće o radu tijekom turi

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

Odluke:

1.3. “Parkovi i nasadi” d.o.o. Split – izvještaj o radu tijekom turističke sezone 2018. g.

 Dokumenti:

 1. Parkovi i nasadi d.o.o. – izvješće o radu tijekom

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

Odluke:

1.4. Čistoća d.o.o. Split – izvještaj o radu tijekom turističke sezone 2018. g.

Dokumenti:

 1. Čistoća d.o.o. Split – izvješće o radu tijekom tur

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

Odluke:

1.5. Split parking d.o.o. – izvještaj o radu tijekom turističke sezone 2018. g.

Dokumenti:

 1. Split parking d.o.o. – izvješće o radu tijekom tur

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

Odluke:

1.6. Spalatum D.M.C. – izvještaj o radu tijekom turističke sezone 2018. g.

Dokumenti:

 1. Spalatum D.M.C. – izvješće o radu tijekom turistič

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

Odluke:

1.7. Javna ustanova za upravljanje Park šumom Marjan – izvještaj o radu tijekom turističke sezone 2018. g.

Dokumenti:

 1. Javna ustanova za upravljanje Park šumom Marjan –

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

Odluke:

 1. Izvješće o radu komisija za dodjelu javnih površina

Dokumenti:

 1. Izvješće o radu komisija za dodjelu javnih površin

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

Odluke:

 1. Izvješće o radu Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu, Odsjeka za redarstvo

Dokumenti:

 1. Izvješće Upravnog odjela za kom. gospodarstvo, red

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

Odluke:

 1. Rasprava o prometnoj studiji IGH za grad Split

4.1. SAŽETAK – PROSTORNO-PROMETNA STUDIJA ŠIREG PODRUČJA GRADA SPLITA

Dokumenti:

 1. Knjiga 1

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 1. Knjiga 2

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 1. PRILOG 1

[jpg] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 1. PRILOG 2

[jpg] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 1. PRILOG 3

[jpg] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 1. PRILOG 4

[jpg] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 1. PRILOG 5

[jpg] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 1. PRILOG 6

[jpg] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 1. PRILOG 7

[jpg] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 1. PRILOG 8

[jpg] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 1. VUCEVICA_ VARIJANTE

[jpg] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

 1. ZELJEZNICA-SLIKA_TEKST

[jpg] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

Odluke:

4.2. STUDIJA – PROSTORNO-PROMETNA STUDIJA ŠIREG PODRUČJA GRADA SPLITA

Dokumenti:

 1. Knjiga 1/3

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 1. Knjiga 2/3

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 1. Knjiga 3/3

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 1. PRILOG 1.1

[jpg] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 1. PRILOG 1.2

[jpg] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 1. PRILOG 1.3

[jpg] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 1. PRILOG 1.4

[jpg] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 1. PRILOG 1.5

[jpg] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 1. PRILOG_2_1

[jpg] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 1. PRILOG_2_2

[jpg] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 1. PRILOG_2_3

[jpg] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 1. PRILOG_2_4

[jpg] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 1. PRILOG_2_5

[jpg] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 1. PRILOG_2_6

[jpg] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 1. PRILOG_2_7

[jpg] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 1. PRILOG_2_8

[jpg] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 1. PRILOG_2_9

[jpg] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 1. P3.1.a

[jpg] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 1. P3.1.b

[jpg] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 

 1. P3.2

[jpg] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 1. P3.3.a

[jpg] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 1. P3.3.b

[jpg] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 1. P3.4

[jpg] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 1. P3.5.a

[jpg] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 1. P3.5.b

[jpg] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 1. P3.6

[jpg] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 1. P3.7.a

[jpg] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 1. P3.7.b

[jpg] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 1. P3.8

[jpg] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

 1. Prom_model_Splita

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

Odluke:

 1. Izvještaj HRVATSKIH CESTA za grad Split

Dokumenti:

 1. Planirana izgradnja državnih cesta na području gra

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

Odluke:

 1. Izvještaj Županijskih cesta za grad Split
 2. Izvještaj o statusu svih prometnih projekata i prometna infrastruktura u gradu Splitu

Dokumenti:

 1. Izvješće o stanju projekata prometne infrastruktur

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

Odluke:

 1. Promet u mirovanju u gradu Splitu

Dokumenti:

 1. Split parking d.o.o. – promet u mirovanju u gradu

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

Odluke:

 1. Javni prijevoz u gradu Splitu

Dokumenti:

 1. “Promet” d.o.o. – javni gradski prijevoz

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

Odluke:

 1. Promet d.o.o. Split

Dokumenti:

 1. Promet d.o.o. Split – izvješće o radu tijekom ljet

[pdf] Status: Podrazumijevan | vl: Marina Trogrlić | v: 1

Odluke:

 

 

29.kolovoza (srijeda) 2018. godine u 9,00 sati

u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu

 1. SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

 

1. Vijećnička pitanja i odgovori
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Komisije za suradnju s mladima

 

19.lipnja (utorak) 2018. godine u 9,00 sati
u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Split

 

12.SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita2.         Vijećnička pitanja i odgovori
  Odgovori na vijećnička pitanja sa 11. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita

  3.        
  Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Splita za 2017. godinu

  4.        
  Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja sjeverozapadnog područja Visoke uz Vukovarsku ulicu

  5.        
  Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Grada Splita u 2017. godini

  6.        
  Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o stanju provedbe Provedbenog plana zaštite od požara za područje Grada Splita u 2017. godini

  7.        
  Prijedlog Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Splita za 2018. godinu

  8.        
  Prijedlog zaključka o usklađivanju Plana zaštite od požara Grada Splita u 2018. godini

  9.        
  Prijedlog zaključka o odobrenju izvođenja radova na postaji “Javne vatrogasne postrojbe u Splitu”

  10.      
  Prijedlog zaključka o odobrenju izvođenja radova na stambenoj zgradi 81-49 za HRVI u Splitu

  11.      
  Prijedlog zaključka o odobrenju izvođenja radova na hotelu “Ambasador” u Splitu

  12.      
  Prijedlog zaključka o odobrenju izvođenja radova na hotelu radnog naziva “Gospa od Žnjana” u Splitu

  13.      
  Prijedlog zaključka o odobrenju izvođenja radova na hotelu “Villa Harmony” u Splitu

  14.      
  Prijedlog zaključka o odobrenju izvođenja radova na hotelu “Meje” u Splitu

  15.      
  Prijedlog zaključka o odobrenju izvođenja radova na stambenoj zgradi “Morska vila 5” u Splitu

  16.      
  Prijedlog zaključka o zaključenju nagodbe i prihvaćanju procijene tržišne cijene čest. zem. 3625/13 i čest. zem. 3625/10, obje K.O. Split

  17.      
  Prijedlog zaključka o nagodbi i prihvaćanju procijene tržišne cijene za čest. zem. 149/1 površine 2 m2, čest. zem. 149/2 površine 1 m2, čest. zem. 149/3 površine 185 m2, čest. zem. 149/4 površine 13 m2, čest. zem. 149/12 površine 126 m2, čest. zem. 149/13 površine 1 m2 i čest. zem. 149/15 površine 109 m2, sve Z.U. 22547 K.O. Split

  18.      
  Prijedlog zaključka o kupnji čest. zem. 996/2 i čest. zgr. 47/1, ukupne površine 3053 m2, sve K.O. Kamen

  19.      
  Prijedlog zaključka o kupnji čest. zem. 6607/2, čest. zem. 6601/5, idealni dio čest. zem. 6600/4 i idealni dio čest. zem. 9068/19 na Trgu hrvatske bratske zajednice u Splitu

  20.      
  Prijedlog zaključka o kupnji čest. zem. 1006 pov. 1922 m2 i čest. zem. 1008 pov. 1954 m2, sve K.O. Kamen

  21.      
  Prijedlog zaključka o odbacivanju pisane ponude za prodaju građevinskog zemljišta na predjelu Meje u Splitu

  22.      
  Prijedlog zaključka o izmenama Zaključka o utvrđivanju programskog i financijskog okvira za rad Gradskog kazališta mladih Split za razdoblje od 2019.-2022. godine

  23.      
  Prijedlog za imenovanje ravnatelja Galerije umjetnina u Splitu

  24.      
  Prijedlog za imenovanje ravnatelja Javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan i ostalim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Grada Splita

  25.      
  Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Žnjan – Pazdigrad u Splitu

  26.      
  Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova Vijeća za provedbu programa prevencije kriminaliteta na području Grada Splita

POTPREDSJEDNIK
GRADSKOGA VIJEĆA
Petar Škorić, v.r.

NAPOMENA:
–  Materijali za točku 2. dnevnoga reda biti će naknadno dostavljeni
–  Uz točku 3. dnevnoga reda Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Splita za 2017. godinu dostavlja se poseban DVD
–  Uz materijale za točku 4. dnevnoga reda dostavlja se i DVD
–  Za točku 26. dnevnog reda materijali će biti naknadno dostavljeni

D O P U N E
D N E V N O G   R E D A

 1. Izbor predsjednika Gradskoga vijeća Grada Splita

  2.Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Grada Splita

  3.        Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite Grada Splita za 2017. godinu

  4.        Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Splita za 2017. godinu sa izvješćima ustanova predškolskog odgoja
                 4.1. DV Cvit Mediterana
                 4.2. DV Grigor Vitez Split
                 4.3. DV Marjan
                 4.4. DV Radost Split

  5.        Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u obrazovanju i tehničkoj kulturi Grada Splita za 2017. godinu

  6.        Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu  Grada Splita za 2017. godinu s Izvješćem o radu Javne ustanove „Športski objekti“ Split

  7.        Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Splita za 2017. godinu s Izvješćem o radu ustanova u kulturi

  8.        Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za čest.zem. 4380/4 Z.U. 7043 površine 467 m2 u naravi oranica i čest.zem. 4380/6 Z.U. 7043 površine 206m2 u naravi oranica, sve K.O. Split

  9.        Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za čest.zem. 4382/1 Z.U. 7040 površine 3195 m2 u naravi betonski plato i čest.zem. 4382/2 Z.U. 12414, površine 420 m2, u naravi betonski plato, sve K.O. Split

  10.       Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednice Vijeća u kulturi za muzejsko-galerijsku i likovnu djelatnost

  11.       Prijedlog rješenja o razrješenju zamjenika predsjednice i imenovanju za predsjednika  Vijeća u kulturi za muzejsko-galerijsku i likovnu djelatnost

  12.       Prijedlog rješenja o razrješenju člana i imenovanju za zamjenika predsjednika Vijeća u kulturi za muzejsko-galerijsku i likovnu djelatnost

  13.       Prijedlog rješenja o imenovanju člana Vijeća u kulturi za muzejsko-galerijsku i likovnu djelatnost

POTPREDSJEDNIK
GRADSKOGA VIJEĆA
Petar Škorić, v.r.

NAPOMENA:
 Uz točku 2. poziva za 12. Sjednicu Gradskoga vijeća, dostavljaju se odgovori na vijećnička pitanja


DRUGA DOPUNA DNEVNOGA REDA: 

 1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju procjene tržišne vrijednosti „Hospicija Matošić“ 
 2.   Prijedlog zaključka o nagodbi i prihvaćanju procijene tržišne cijene za čest.zem. 149/1 površine 2 m2, čest.zem. 149/2 površine 1 m2, čest.zem. 149/3 površine 185 m2, čest.zem. 149/4 površine 13 m2, čest.zem. 149/12 površine 126 m2, čest.zem. 149/13 površine 1 m2 i čest.zem. 149/15 površine 109 m2, sve Z.U. 22547 K.O. Split 
 3. Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja poteza sjeveroistočno od raskrižja ulica Brune Bušića i Poljičke ceste
  3.1.   Postojeće stanje 
  3.2.   Obuhvat izmjena i dopuna 
  3.3.   Detaljna namjena površina 
  3.4.   Prometna mreža 
  3.5.   Presjeci prometnica 
  3.6.   Telekomunikacijska mreža 
  3.7.   Elektroenergetska mreža 
  3.8.    Javna rasvjeta 
  3.9.    Vodovodna mreža 
  3.10. Kanalizacijska mreža 
  3.11. Korištenje i zaštita 
  3.12. Uvjeti gradnje 
  3.13. Plan parcelacije 
  3.14. KNJIGA 1 – Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja poteza sjeveroistočno od raskrižja ulica Brune Bušića i Poljičke ceste 
  3.15. Odredbe – pročišćeni tekst

26. travnja (četvrtak) 2018. godine u 9,00 sati
u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu

11. SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D


1.    Vijećnička pitanja i odgovori

Odgovori na vijećnička pitanja vijećnika Ante Bradarića-Šljuje sa 9. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita

Odgovor na vijećničko pitanje vijećnika Ante Čikotića sa 9. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita

Odgovori na vijećnička pitanja vijećnika Renata Čupića sa 9. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita

 

Odgovor na vijećničko pitanje vijećnika Gorana Kotura sa 9. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita

 

Odgovor na vijećničko pitanje vijećnika Gorana Kovačevića sa 9. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita

 

Odgovor na vijećničko pitanje vijećnika doc.dr.sc. Joška Markića (posredstvom Predsjednika Gradskoga vijeća)

 

Odgovor na vijećnička pitanja vijećnice Natalije Tafra Bazina sa 9. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita

 

Odgovor na vijećničko pitanje vijećnika Branimira Urlića sa 9. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita

 

Odgovor na vijećnička pitanja vijećnice Kristine Vidan sa 9. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita

 

2.    Usvajanje zapisnika:

 

sa 9. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita i

 

10. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita

3.        Prijedlozi za dodjelu nagrada Grada Splita za 2017. godinu:

3.1.     Prijedlog odluke o dodjeli nagrade za životno djelo za 2017. godinu – prof.prim.dr.sc. Ivanu Urliću, dr.med.

3.2.     Prijedlog odluke o dodjeli nagrade za životno djelo za 2017. godinu – prof. Frani Barasu

3.3.     Prijedlog odluke o dodjeli nagrade za životno djelo za 2017. godinu – Ivici Luetiću

3.4.     Prijedlog odluke o dodjeli osobne nagrade Grada Splita za 2017. godinu – Vladi Sunko

3.5.     Prijedlog odluke o dodjeli osobne nagrade Grada Splita za 2017. godinu – Dini Levačić

3.6.     Prijedlog odluke o dodjeli skupne nagrade Grada Splita za 2017. godinu – Dječjem zboru „Srdelice“

3.7.     Prijedlog odluke o dodjeli skupne nagrade Grada Splita za 2017. godinu – Jedriličarskom klubu „Mornar“ Split

 

4.    Prijedlog odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Splita za razdoblje 2017.-2022. godine

 

5.    Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Splita za 2017. godinu sa Izvješćem o izvršenju Plana gospodarenjem otpadom Grada Splita za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine, Trgovačkog društva „Čistoća“ d.o.o. Split

 

6.    Prijedlog za imenovanje ravnateljice Muzeja grada Splita

 

6.1.1. Zapisnik 4. sjednice Muzejskog vijeća Muzeja grada Splita

 

6.1.2. Zapisnik 5. sjednice Muzejskog vijeća Muzeja grada Splita

 

6.1.3. Zapisnik 6. sjednice Muzejskog vijeća Muzeja grada Splita

 

6.2.1. Branka Brekalo – natječajna dokumentacija

 

6.2.2.mr.sc. Tea Blagaić Januška – natječajna dokumentacija

 

6.2.3. Renata Vojnović – natječajna dokumentacija

7.    Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Centra za autizam Split

8.    Prijedlog izmjene Zaključka o kriterijima i standardima za rad Gradskoga kazališta mladih Split i Gradskoga kazališta lutaka Split


9.    Prijedlog zaključka o utvrđivanju Osnovnog programskog i financijskog okvira za rad Gradskoga kazališta mladih Split za razdoblje od 2019. do 2022. godine


10.  Prijedlog zaključka o participaciji Grada Splita u troškovima TELEVIZIJE JADRAN d.o.o. Split, a u vezi proizvodnje, emitiranja programa, praćenja sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita

11.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na čest.zem. 9922/16 K.O. Split

12.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na čest.zem. 9938/38 pov. 38 m2, K.O. Split, na području DPU JI od Bračke i Velebitske ulice u Splitu

13.  Prijedlog zaključka o kupnji čest.zem. 2674/6 K.O. Split u svrhu izgradnje Prometnice “Istočno od Kile”, građevna čestica 3

 

 

14.  Prijedlog zaključka o odobrenju izvođenja radova na Hotelu „Ambasador“
Predlagatelj akta povukao je naprijed navedeni Prijedlog zaključka.  

15.  Prijedlog zaključka o odobrenju izvođenja radova na Hotelu „Villa Harmony“
         Predlagatelj akta povukao je naprijed navedeni Prijedlog zaključka.

 

16.  Prijedlog zaključka o odobrenju izvođenja radova na Hotelu radnoga naziva „Gospa od Žnjana“ u Splitu
Predlagatelj akta povukao je naprijed navedeni Prijedlog zaključka.

17.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za suvlasnički dio s neodređenim omjerom, etažno vlasništvo (E-1), čest.zgr. 1888 Z.U. 2408 K.O. Split, površine 78,55 m2, u Splitu na adresi Bajamontijeva 7

18.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za 3/5 suvlasničkog dijela poslovnog prostora u prizemlju čest.zgr. 1924, osim prostora u prizemlju ex.čest.zgr. 1928, označen kao cjelina br. B i 1, ukupne površine 70,40 m2 na adresi Dioklecijanova 1

19.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za 1/3 dijela čest.zgr. 2393 Z.U. 2826 K.O. Split, u naravi poslovni prostori u Splitu, na adresi Kraj sv. Marije 1

 

20.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za suvlasnički dio s neodređenim omjerom čest.zgr. 2656/2 Z.U. 2345 K.O. Split, u naravi poslovni prostor B, površine 29,32 m2, orijentacije sjever, u Splitu na adresi Obala HNP 6

 

21.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za nekretnine u zgradi na adresi Teutina 3 i 5 u Splitu, sagrađenoj na čest.zgr. 965 Z.U. 860 K.O. Split

 

22.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest. zem. 9082/2 Z.U. 10995 K.O. Split u naravi stan površine 54,63 m2 označen brojem 4 na I. katu zgrade u Splitu na adresi Bihaćka 13

 

D O P U N A

DNEVNOGA REDA

23.        Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora i članove vijeća gradskih kotareva na području Grada Splita

PRIJEDLOG

DOPUNE DNEVNOGA REDA

24.       Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup javnih površina, neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje kioska, štekata, štandova, pokretnih naprava i dr. 

25.     Prijedlog rješenja o odobrenju postavljanja spomen-ploče u spomen na događaj spaljivanja splitske židovske baštine – 12. lipnja 1942. godine

04. travnja (srijeda) 2018. godine u 9,00 sati
u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu

10.  SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA-
TEMATSKA RASPRAVA O PARK-ŠUMI MARJAN

 

Za sjednicu predlažem sljedeći


DNEVNI RED

 
1.    Tematska rasprava o Park-šumi Marjan

– Dopis Zamjenice Gradonačelnika kojim prosljeđuje dokumentaciju upravnih tijela Gradske uprave Grada Splita, te dokumentacija Javne ustanove za upravljanje Park-šumom Marjan

– Dopis br. 2. Zamjenice Gradonačelnika kojim prosljeđuje dodatne materijale koji su prilog tematskoj raspravi o Park-šumi Marjan

– Dokumentacija Javne ustanove za upravljanje Park-šumom Marjan

– Preventivno-operativni plan zaštite od požara Park-šume Marjan za 2017. godinu

(karta uređajnih razreda)
(promicanje održivog razvoja prirodne baštine Marjan 2020. – Brdo prošlosti, oaza budućnosti)

– Dokumentacija Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu vezano za Park-šumu Marjan

– Dokumentacija Službe za izgradnju i upravljanje razvojnim projektima vezano za Park-šumu Marjan

– Dopis Službe za izgradnju i upravljanje razvojnim projektima – dostava dokumentacije vezano za hidrantsku mrežu Park-šume Marjan

– Hidrantska mreža Park-šume Marjan

– Dokumentacija Službe za društvene djelatnosti vezano za Park-šumu Marjan

– Dokumentacija Upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i zaštitu okoliša vezano za Park-šumu Marjan u odnosu na prostornoplansku dokumentaciju

Napomena:

Dokumenti u koje se može izvršiti uvid: GUP, PPUG i UPU, te grafike važećih prostornih planova nalaze se na Web stranici Grada Splita.

 1. ožujka (utorak) 2018. godine u 9,00 satiu zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu
   
  9.  SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. Vijećnička pitanja i odgovori
  Odgovori na vijećnička pitanja sa 7. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita2.    Usvajanje zapisnika:
  sa 7. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita i
  sa 8. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita3.    Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Splita za razdoblje srpanj – prosinac 2017. godine4.    Izvješće o izvršenju Programa održavanja uređenoga građevinskog zemljišta za 2017. godinu

  5.    Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu6.    Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Splita7.    Prijedlog poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita8.     Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja priobalnog područja Trstenik-Radoševac
 1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju teksta Ugovora o ustupanju potraživanja bez naknade, a temeljem kojeg se Gradu Splitu ustupa potraživanje Centra za restrukturiranje i prodaju kojeg ima prema HNK Hajduk š.d.d.
 1. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godine11.    Prijedlog Izmjene i dopune Proračuna Grada Splita za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu
 1. Prijedlog odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Gradske uprave Grada Splita
 2. Prijedlog zaključka o povećanju temeljnog kapitala SPALATUM D.M.C. d.o.o. turistička agencija
 1. Prijedlog zaključka o odobrenju kratkoročne pozajmice trgovačkom društvu SPALATUM D.M.C. turistička agencija
 1. Prijedlog Odluke izradi Strategije razvoja Grada Splita 2020.-2030. godine
 1. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Glavnoga odbora za koordinaciju, praćenje i nadzor procesa i rezultata izrade i provedbe „Strategije  razvoja Grada Splita 2020.-2030.“
 1. Prijedlog za donošenje Odluke o uspostavljanju suradnje i prijateljstva između Grada Splita iz Republike Hrvatske i Grada Rzeszowa iz Republike Poljske 
 2. Prijedlog programa rada Gradskoga vijeća Grada Splita za 2018. godinu

19.  Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra na čest.zem. 10402/53 K.O. Split

20.  Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova  u 2018. godini

21.  Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti skupnog održavanja dva javna nužnika na području Grada Splita

22.  Prijedlog rješenja o imenovanju Mateja Gabrila za vršitelja dužnosti ravnatelja  Muzeja Domovinskog rata u Splitu

23.  Izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Splita:

23.1. Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova Savjeta mladih Grada Splita i njihovih zamjenika

23.2. Popis važećih kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Grada Splita i njihovih zamjenika

23.2.1.    Prijedlozi kandidata Udruge građana “Moj Split 3”, Split
23.2.2.    Prijedlozi kandidata Studentske udruge za promicanje zelene gradnje i održivog razvoja – Virides Split
23.2.3.    Prijedlozi kandidata Foruma mladih Split
23.2.4.    Prijedlozi kandidata Foruma mladih Split_2
23.2.5.    Prijedlozi kandidata Udruge stanara “Nova Kila”, Split
23.2.6.    Prijedlozi kandidata Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu
23.2.7.    Prijedlozi kandidata Udruge mladih i studenata SplitMisli
23.2.8.    Prijedlozi kandidata Splitskog sveučilišnog sportskog saveza, Split
23.2.9.    Prijedlozi kandidata Udruge tulipani, Srinjine
23.2.10.  Prijedlozi kandidata Studentskog katoličkog centra u Splitu
23.2.11. Prijedlozi kandidata Udruge Domine – organizacije za promicanje ženskih prava, Split
23.2.12.  Prijedlozi kandidata Mladih HSLS-a, Ogranak Split
23.2.13.  Prijedlozi kandidata Kluba mladih Split
23.2.14.  Prijedlozi kandidata Platforme Doma mladih Split
23.2.15.  Prijedlozi kandidata Info zone, Split
23.2.16.  Prijedlozi kandidata Studentskog zbora Sveučilišnog odjela za stručne studije, Split
23.2.17.  Prijedlozi kandidata Udruge za kulturu i sport Pozitivna sila

a) Imenovanje Povjerenstva za provođenje postupka izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih
b) Postupak glasovanja za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih
c) Izvješće o provedenom glasovanju
d) Donošenje rješenja o izboru

 

 1. Prijedlog rješenja o imenovanju Odbora za praćenje sanacije odlagališta otpada “Karepovac”

 

 

19.veljače (ponedjeljak) 2018. godine u 9,00 sati

u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu

 1. SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA-

TEMATSKA RASPRAVA O STANJU ODLAGALIŠTA  OTPADA „KAREPOVAC“

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 1. Tematska rasprava o stanju odlagališta otpada „Karepovac“

PREDSJEDNIK

Sanacija zaključak

Zapisnik o obavljenom nadzoru inspekcije ministarstva

Zaključci tematske sjednice 

Boban jedno, Šuta drugo … pretovarna stanica Karepovac

Gradskoga vijeća

Jure Šundov

U prilogu:

– Poziv za stručne sudionike na tematsku sjednicu o stanju odlagališta otpada “Karepovac”

Napomena:  

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama, informiramo da je na osobni zahtjev sljedećim osobama osiguran uvid u rad Gradskoga vijeća:

 1. Ružica Antić
 2. Tihomir Barić
 3. Petar Varvodić
 4. Vice Mihanović

31. (srijeda)  siječnja 2018. godine 9,00 sati
 
u zgradi Grada Splita (vijećnica), Obala kneza Branimira 17/II u Splitu
 
7. SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

 
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

1.    Vijećnička pitanja i odgovori
Odgovori na vijećnička pitanja sa 5. sjednice Gradskoga vijeća

2.    Usvajanje zapisnika sa:
– 5. sjednice Gradskoga vijeća,
– nastavka 5. sjednice Gradskoga vijeća i
– 6. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita

3.    Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Splita

4.    Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja radne zone Dračevac

5.   Prijedlog Muzejskog vijeća Muzeja grada Splita za razrješenje ravnateljice Muzeja grada Splita

6.    Prijedlog za imenovanje intendanta Hrvatskog narodnog kazališta Split

7.    Prijedlog za imenovanje ravnateljice Gradskog kazališta lutaka Split

8.    Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 3231/2 Z.U. 14498 K.O. Split i to baš prvi, drugi, treći kat s nadgrađem i južni dio prizemlja (u stubištu lijevi ulaz) u površini 113,27 m2, čest.zem. 9174/5 i čest.zgr. 3231/3 Z.U. 13517 K.O. Split i ½ dijela čest.zem. 9174/2 Z.U. 13518 K.O. Split u naravi dio zgrade i dvorište u Splitu na adresi Livanjska 5

9.    Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 3248 Z.U. 6854 K.O. Split, u naravi stan površine 79,35 m2 označen brojem 3 na II. katu zgrade u Splitu na adresi Bihaćka 12

10.  Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za predstavke i pritužbe

11.  Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru zamjenika predsjednika Odbora za međunarodnu suradnju i iseljeništvo

12.  Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Komisije za imena ulica i trgova i za spomenike

13.  Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Komisije za imena ulica i trgova i za spomenike

14.  Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za rad s nacionalnim manjinama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s