UPU Kampus

Klub mladih Split je objavio jedan video o blatnjavoj, dračom zarasloj, kozjoj stazici s Vukovarske put kamusa, koja tamo stoji oduvijek. Toliko mi brinemo o mladima, a puna usta političarima kad se treba pohvaliti.  U tijeku je izrada novog UPU-a za područje kampusa, a dok se riješe svi ti papiri i pronađu novci za gradnju proći će bar 5 godina pa toliko i za gradnju. Teško je vjerovati da Sveučilište nema novaca za to sanirati kako bi bilo upotrebljivo … ali se guze voze limuzinama, ne idu blatnjavim putevima. 

 

2. Odluka o izradi Izmjena i dopuna UPU-a kampusa Sveučilišta u Splitu (Sl. gl. Grada Splita br. 55/17)
2.1. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja kampusa Sveučilišta u Splitu (Sl. gl. Grada Splita br. 4/18)
2.2. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja kampusa Sveučilišta u Splitu (Sl. gl. Grada Splita br. 26/18)

 

No automatic alt text available.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s