Zaključak o dodjeli sredstva udrugama branitelja za poklone djeci

ZAKLJUČAK
o dodjeli financijskih sredstava Zajednici udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata za organizaciju programa POKLONI DJECI HRVATSKIH BRANITELJA ZA BOŽIĆNO –
NOVOGODIŠNJE BLAGDANE u 2018.godini

1. Temeljem objavljenog Javnog poziva za prijavu programa udruga branitelja po aktivnosti Pokloni djeci hrvatskih branitelja za 2018.god. i prijedloga Povjerenstva
za ocjenjivanje kvalitete/vrijednosti projekata/programa udruga iz Domovinskog rata po Javnom pozivu koji se nalazi u prilogu ovog Zaključka, prihvaća se dodjela financijskih sredstava Zajednici udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata za organizaciju programa POKLONI DJECI HRVATSKIH BRANITELJA ZA BOŽIĆNO-NOVOGODIŠNJE BLAGDANE u 2018. godini, u iznosu od 100.000,00 kn.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osigurana su u Proračunu Grada Splita za 2018. godinu, Ured Grada, Odsjek za suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama
Razdjel 1, Glava 6, Glavni Program: Podizanje kvalitete života hrvatskih branitelja i obitelji, Program: Skrb o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji,
Aktivnost: Pokloni djeci hrvatskih branitelja.

3. Između Grada Splita i Zajednice udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata zaključit će se Ugovor o međusobnim pravima i obvezama sa uvjetima i rokovima financiranja i izvršenja odobrenog programa.

4. Zadužuje se Upravni odjel za financijsko upravljanje i kontroling i Ured Grada, Odsjek za suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama za realizaciju ovog Zaključka.
5. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“
KLASA: 561-01/18-02/82
URBROJ: 2181/01-09-02/16-18-9
Split, 31. listopada 2018. godine

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s