Dodijeljena sredstva naknade putnih troškova studentima iz programa ERASMUS +

 

Od predviđenih 100.000 kuna utrošeno je 34.155,34 kune (najviša moguća potpora bila je 2.000 kuna)

ZAKLJUČAK

o utvrđivanju Rang-liste studenata koji ostvaruju pravo na naknadu dijela putnih troškova iz programa ERASMUS+ studija

1. Temeljem objavljenog Poziva za dodjelu naknade dijela putnih troškova studentima iz programa ERASMUS+ studija i prijedloga Povjerenstva za provjeru ispunjavanja
propisanih uvjeta u svrhu dodjele naknade dijela putnih troškova studentima iz programa ERASMUS+ studija utvrđuje se Rang-lista studenata koji ostvaruju pravo na
naknadu dijela putnih troškova iz programa ERASMUS+ studija, kako slijedi:

RB Ime i prezime iznos
1. BRANIMIR SMAJIĆ 1605,04
2. MARIN NOVAKOVIĆ 1605,04
3. ANĐELA ČULJAK 2000,00
4. ŠIME ŠIMLEŠA 1166,83
5. PETAR PIVAC 766,00
6. DOROTEA VUKOREPA 1775,85
7. MARTINA RANČNIK 1189,82
8. JELENA GROZDANIĆ 264,15
9. JURE RADALJ 831,24
10. FILIP LAZIĆ 1426,49
11. IVAN BOŽO ZEC 1944,00
12. DANIELA GRUBIŠIĆ 1805,45
13. ELIZABETA GLASNOVIĆ 1529,72
14. NORA BALLARIN 1228,56
15. VEDRANA VESANOVIĆ 794,25
16. NINA NOVAK 1883,46
17. ANA MILJAK 1913,71
18. ANTONIJA VIDOVIĆ 2000,00
19. VEDRAN KOMLENOVIĆ 2000,00
20. TONI PETRIČIĆ 333,20
21. IVAN VLADIMIR SOKOL 333,20
22. ANTE TOMAŠ 1496,00
23. MIA VULETIĆ 1496,00
24. IVAN TADIĆ 1496,00
25. DORIS JELAČA 1271,33

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s