Lovrinac – Ugovori nabave za 2018. godinu

Lovrinac je imao nabave u vrijednosti do 6,3 milijuna kuna (prikazano do 23.5.2018. ?! u Prosincu !). Najveći iznos su bili za nabavu granita i betona.

 

Predmet nabave Vrsta postupka Naziv i OIB ugovaratelja Datum sklapanja Rok na koji je sklopljen Iznos bez PDV-a
GRANIT IMPALA Otvoreni postupak METALMINERAL-KAMEN d.o.o. 38656219197 02.01.2018 879.500,00
Beton Otvoreni postupak Lavčević d.d. 71421617824 02.01.2018 738.735,25
Lijesovi: Lijesovi-polusarkofazi i sarkofazi Otvoreni postupak TOMA TRGOVINA d.o.o. 50430129703 12.05.2018 682.220,00
Pertinax ploče Otvoreni postupak DRVNI CENTAR UMAC 37305933422 02.01.2018 535.000,00
Lijesovi: Lijesovi-kosokutni lijesovi Otvoreni postupak MENINA 75916824189 12.05.2018 500.365,00
KLIMATIZACIJA ISPRAĆAJNE DVORANE NA GROBLJU LOVRINAC Jednostavna nabava Deltron d.o.o. 36118056137 05.06.2017 60 DANA 333.848,50
Zaštitarske usluge Otvoreni postupak Gradska sigurnost Šimac i sin d.o.o. 16003380887 02.01.2018 260.522,40
Dizelsko gorivo Otvoreni postupak INA – Industrija nafte d.d. 27759560625 02.01.2018 237.600,00
Lijesovi: Lijesovi-limeni lijesovi Otvoreni postupak TOMA TRGOVINA d.o.o. 50430129703 12.05.2018 207.630,00
RADOVI NA ZAMJENI ELEKTRIČNIH INSTALACIJA NA GROBLJU LOVRINAC Jednostavna nabava ELECTUS d.o.o. 13.09.2017 30 DANA 196.350,00
ISKOPI BAGEROM Jednostavna nabava OBRT VRUĆI NOVAC 02.01.2017 12 MJESECI 182.500,00
ISKOPI BAGEROM Jednostavna nabava OBRT VRUĆI NOVAC 83712297937 02.01.2018 12 MJESECI 148.500,00
POGREBNA OPREMA-TEKSTIL Jednostavna nabava Strijelac d.o.o. 19416912646 21.04.2017 12 MJESECI 126.040,00
USLUGE ZAŠTITE BILJA Jednostavna nabava Parkovi i nasadi d.o.o. 64789478164 02.01.2017 12 MJESECI 77.200,00
ELEKTRIČNA ENERGIJA Jednostavna nabava Hrvatski Telekom d.d. 81793146560 01.10.2017 12 MJESECI 69.563,23
ELEKTRIČNA ENERGIJA Jednostavna nabava CRODUX PLIN d.o.o. 50388109754 01.10.2016 12 mjeseci 54.557,23
12.10.2018. Zakupnici stolova (cijene bez pdv-a)
JUG
1. BRNIĆ LEVADA MARE 3.255,00 kn
2. ALJINOVIĆ DAVOR 3.160,00 kn
3. ALJINOVIĆ DAVOR 2.160,00 kn
4. JAVORČIĆ VLATKA 1.820,00 kn
5. BRNIĆ LEVADA ANĐELKO 1.820,00 kn
6. JAVORČIĆ VLATKA 1.710,00 kn
7. PANJ j.d.o.o. 1.500,00 kn
8. UGRIN ANTE 1.061,00 kn
9. BRANITELJSKA ZADRUGA TUGARE 750,00 kn
SJEVER:
1. EĆIM IVICA 7.965,00 kn
2. EĆIM IVICA 7.255,00 kn
3. ŠARIĆ MIROSLAV 6.985,00 kn
4. EĆIM IVICA 6.550,00 kn
5. EĆIM IVICA 5.550,00 kn
6. GLAVINA TATIJA 5.113,00 kn
7. ŠARIĆ MIROSLAV 4.560,00 kn
8. GLAVINA TATIJA 4.357,00 kn
9. TIČINOVIĆ MARIN 3.704,00 kn
10. ŠARIĆ ANTONIO 3.508,00 kn
11. TIČINOVIĆ BOŽE 3.355,00 kn
12. RELJIĆ JELENA 3.331,00 kn
13. MAROVIĆ BLAŽENKA 3.331,00 kn
14. TOMIĆ MIRKO 3.252,00 kn
15. KUJUNDŽIĆ MARA 3.240,00 kn
16. DOMLJANOVIĆ ANTE 3.200,00 kn
17. JANKOVIĆ IVICA 3.050,00 kn
18. PROPLANAK j.d.o.o. 3.039,99 kn
19. ŠARIĆ MIROSLAV 2.985,00 kn
20. NEVE I NEVEN d.o.o. 2.600,00 kn
21. STRIČEVIĆ RADOSLAV 2.560,00 kn
22. BARIĆ MIRKO 2.335,00 kn
23. ČALJKUŠIĆ MARICA 2.003,00 kn
24. ŠUĆUR JURE 2.000,00 kn
25. MARASOVIĆ DRAGICA 1.855,00 kn
26. TIČINOVIĆ MARIN 1.645,00 kn
27. MADIR ANTE 1.615,00 kn
28. ALJINOVIĆ DAVOR 1.560,00 kn
29. ŠUĆUR JURE 1.500,00 kn
30. MARIN FRANE 1.400,00 kn
31. JERKOVIĆ NEDILJKO 1.400,00 kn
32. GOLEC FRANJO 1.335,00 kn
33. BEKAVAC TOMISLAV 1.222,00 kn
34. MIŠERDA LJILJANA 1.200,00 kn
35. GOLEC FRANJO 1.135,00 kn
36. GOLEC FRANJO 1.135,00 kn
37. BALIĆ DRAGAN 1.030,00 kn
38. ŠARIĆ MIROSLAV 1.015,00 kn
39. LISICA IVANKA 1.002,00 kn
40. LISICA IVANKA 1.001,00 kn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s