Vodovod i kanalizacija – Plan nabave za 2018. godinu

Plan nabave Vodovoda i kanalizacije iznosi 121,5 milijuna kuna (s rebalansom podignuto s 90 milijuna kuna). Najviši iznos je onaj za daljinski nadzor mjerenja protoka, ali teško da će biti provedeno 2018. godine. Do 7.12.2018 najviši provedeni je onaj za mrežu Sevida (Kavelj, Građevno Zec) u iznosu 5,4 milijuna kuna.

Plan nabave složen po iznosima:

 

Predmet nabave Procijenjena vrijednost nabave (u kunama) Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave) Planirani početak postupka Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
Izvođenje implementacije sustava daljinskog nadzora, izvedba nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulac… 15.000.000,00 Otvoreni postupak 01.11.2018. 24 mjeseca
Vodovodni i kanalizacijski materijal 7.500.000,00 Otvoreni postupak 01.08.2018. 2. godine
Izgradnja vodovoda za naselje Sevid (spoj južnog dijela vodoopskrbnog sustava općine Marina s vodoopskrbnim sustavom Šibenika – dionica u  Splitsko-dalmatinskoj županiji i manja dionica u Šibensko-kni… 6.500.000,00 Otvoreni postupak DOGOVOR S TEHNIČKIM SEKTOROM 18 mjeseci
Električna energija 6.135.651,00 Otvoreni postupak 04.01.2018. 12. mjeseci
Vodomjeri i rezervni dijelovi vodomjera 5.000.000,00 Otvoreni postupak 01.02.2018. 12. mjeseci
Poštanske usluge 4.270.920,00 Otvoreni postupak 15.01.2018. 2. godine
Dodatni radovi na rekonstrukciji glavne poslovne zgrade Vodovoda i kanalizacije Split-Kopilica 2.700.000,00 Pregovarački postupak bez prethodne objave DOGOVOR S TEHNIČKIM SEKTOROM 4 mjeseca
Izvođenje građevinsko – zanatskih radova na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži za područje Solin – Zagora 2.600.000,00 Otvoreni postupak 01.04.2018. 12 mjeseci
Izvođenje građevinsko – zanatskih radova na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži za područje Kaštela – Trogir 2.300.000,00 Otvoreni postupak 01.10.2018. 12 mjeseci
Izrada-analiza postojećeg stanja vodoopskrbnog sustava – NOVELACIJA hidrauličkog matematičkog modela s kalibriranjem, utvrđivanje nultog stanja prema IWA metodologiji i izrada idejnog rješenja za zoni… 2.200.000,00 Otvoreni postupak 01.11.2018. 24 mjeseca
Građevinsko – zanatski radovi na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži za područje: Split – Podstrana 2.000.000,00 Otvoreni postupak 15.01.2018. 12. mjeseci
Građevinsko – zanatski radovi na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži za područje: Kaštela-Trogir 2.000.000,00 Otvoreni postupak 10.09.2018. 12. mjeseci
Izvođenje građevinsko – zanatskih radova na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži za područje Split – Podstrana 2.000.000,00 Otvoreni postupak 01.07.2018. 12 mjeseci
Rezervni dijelovi za osobna i teretna vozila  1.700.000,00 Otvoreni postupak 22.01.2018. 12. mjeseci
Radovi na izgradnji uređaja za dokloriranje na bazi soli u C.S. Štafilić 1.500.000,00 Otvoreni postupak DOGOVOR S TEHNIČKIM SEKTOROM 6 mjeseci
Građevinsko – zanatski radovi na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži za područje: Solin-Zagora 1.400.000,00 Otvoreni postupak 02.04.2018. 12.mjeseci
Praćenje utjecaja podmorskog ispusta Čiovo na okoliš 1.300.000,00 Otvoreni postupak DOGOVOR S ODJELOM ZAŠTITE NA RADU 12. mjeseci
Zaštitarske usluge 1.200.000,00 Otvoreni postupak 15.12.2017. 12. mjeseci
Redovno zbrinjavanje otpada koji nastaje u proiizvodnim procesima tvrtke (objekti, UPOV, CS, otpad od čišćenja ulica (slivnika) 1.108.850,00 Pregovarački postupak bez prethodne objave DOGOVOR S ODJELOM ZAŠTITE NA RADU 12. mjeseci
Rekonstrukcija kanalizacijske mreže u sklopu izgradnje-produženja prometnice u Roosveltovoj ulici 1.100.000,00 Otvoreni postupak 01.11.2018. 4 mjeseca
Redovno zbrinjavanje otpada koji nastaje u proiizvodnim procesima tvrtke (objekti, UPOV, CS, otpad od čišćenja ulica (slivnika) 1.023.260,00 Pregovarački postupak bez prethodne objave DOGOVOR S ODJELOM ZAŠTITE NA RADU 12. mjeseci
Teretno vozilo, autocisterna 10m3 1.000.000,00 Otvoreni postupak DOGOVOR S TEHNIČKIM SEKTOROM 6. mjeseci
Gorivo za vozila, strojeve 908.340,00 Otvoreni postupak 17.05.2018. 12. mjeseci
Prijevoz i isporuka pitke vode na otoke Drvenik Veliki i Drvenik Mali 900.000,00 Otvoreni postupak 03.09.2018. 12. mjeseci
Izvođenje radova na izgradnji kanalizacijskog sustava na Gospinom poluotoku (CS + cjevovodi) 890.000,00 Otvoreni postupak 01.05.2018. 3 mjeseca
Data logger za prikupljanje podataka o protocima na DMA zonama – 150 kom 875.000,00 Otvoreni postupak DOGOVOR S TEHNIČKIM SEKTOROM 12. mjeseci
Turbinski vodomjeri sa integriranim pulsnim izlazima, promjera 100-150mm – 150 kom 850.000,00 Otvoreni postupak DOGOVOR S TEHNIČKIM SEKTOROM 12. mjeseci
Teretno vozilo 12 t, kiper 850.000,00 Otvoreni postupak DOGOVOR S TEHNIČKIM SEKTOROM 6. mjeseci
Osobno vozilo (6 kom) , osobno vozilo – monovolumen 5V (2 kom) 830.000,00 Otvoreni postupak DOGOVOR S TEHNIČKIM SEKTOROM 6. mjeseci
Nabava potrošnog materijala i usluge održavanja postrojenja za dezinfekciju pitke vode izvorišta Jadro 800.000,00 Otvoreni postupak DOGOVOR S TEHNIČKIM SEKTOROM 12 mjeseci
Radovi na sanaciji VS Podošljak 800.000,00 Otvoreni postupak DOGOVOR S TEHNIČKIM SEKTOROM 6 mjeseci
Izvođenje radova na izgradnji kanalizacijskog kolektora u Ulici kralja Zvonimira u Podstrani 800.000,00 Otvoreni postupak 01.07.2018. 5 mjeseci
Izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnog podsustava Drvenik Veli i Mali – podmorski cjevovod 750.000,00 Otvoreni postupak 01.07.2018. 3 mjeseca
Izvođenje radova na izgradnji  kanalizacijske mreže ulice Put Žnjana 750.000,00 Otvoreni postupak 01.06.2018. 4 mjeseca
Izvođenje radova na izgradnji I faze vodoopskrbnog podustsustava za Gornju Podstranu ulici don Petra Cara 750.000,00 Otvoreni postupak 01.09.2018. 4 mjeseca
Sistematski zdravstveni pregledi radnika 700.000,00 Otvoreni postupak DOGOVOR S ODJELOM ZAŠTITE NA RADU 12. mjeseci
Sustav za upravljenje dokumentima (DMS) 700.000,00 Otvoreni postupak 01.11.2018. 6 mjeseci
Izvođenje radova na izgradnji vodovodnog cjevovoda u Sutini, predio Šolići 620.000,00 Otvoreni postupak 01.10.2018. 3 mjeseca
Produkcija dokumenata 616.760,00 Otvoreni postupak 15.01.2018. 2. godine
Elektromaterijal 600.000,00 Otvoreni postupak 15.12.2018. 12. mjeseci
Osiguranje sredstava i imovine 600.000,00 Otvoreni postupak 21.05.2018. 12. mjeseci
Radovi na sanaciji VS Klis – Kosa 600.000,00 Otvoreni postupak DOGOVOR S TEHNIČKIM SEKTOROM 6 mjeseci
Izvođenje radova na izgradnji kanalizacijske mreže u ACI marini u Trogiru 550.000,00 Otvoreni postupak 01.11.2018. 3 mjeseca
Automatska rešetka crpne stanice Duje s pripadajućom presom otpada 500.000,00 Otvoreni postupak DOGOVOR S TEHNIČKIM SEKTOROM 4. mjeseca
Osiguranje sredstava i imovine 500.000,00 Otvoreni postupak 21.05.2018. 12. mjeseci
Nabava server i storage za nove aplikacije 500.000,00 Otvoreni postupak 01.11.2018. 6 mjeseci
Stručni nadzor nad izvođenjem implementacije sustaav daljinskog nadzora, izvedbom nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementacijom sustava regulacijom tlaka, aktivnom kon… 500.000,00 Otvoreni postupak 01.11.2018. 24 mjeseca
Radovi na izgradnji uređaja za dekalcifikaciju i desalinaciju  za Marinu 499.000,00 Postupak jednostavne nabave
Radovi na sanaciji VS Bidnić 499.000,00 Postupak jednostavne nabave
Osobna zaštitna sredstva 450.000,00 Otvoreni postupak 01.05.2018. 12. mjeseci
Održavanje aplikacijskog sustava 450.000,00 Pregovarački postupak bez prethodne objave 20.06.2018. 12. mjeseci
Građevinsko – zanatski radovi na održavanju i izgradnji za područje mreže Šolta 450.000,00 Postupak jednostavne nabave
Radovi na visini i dubini 450.000,00 Postupak jednostavne nabave
Fotometrijski analizator vode 400.000,00 Otvoreni postupak DOGOVOR S TEHNIČKIM SEKTOROM 4. mjeseca
Teretno vozilo 3.5t, dupla kabina (2 kom) 400.000,00 Otvoreni postupak DOGOVOR S TEHNIČKIM SEKTOROM 6. mjeseci
Dopunsko zdravstveno osiguranje 400.000,00 Otvoreni postupak DOGOVOR S ODJELOM ZAŠTITE NA RADU 12. mjeseci
Ispitivanje pitkih voda prema pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode 370.000,00 Pregovarački postupak bez prethodne objave 23.05.2018. 12. mjeseci
Ispitivanje pitkih voda prema pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode 370.000,00 Otvoreni postupak 23.05.2018. 12. mjeseci
Čišćenje prostorija 370.000,00 Otvoreni postupak 20.03.2018. 12. mjeseci
Izvođenje radova na izgradnji kanalizacijske i vodovodne mreže u ulici Šćadin 370.000,00 Postupak jednostavne nabave
Geodetsko snimanje i druge geodetske usluge za potrebe vodovodnih i kanalizacijskih mreža 368.650,00 Otvoreni postupak 21.03.2018. 12. mjeseci
Teretno vozilo  – furgon (B-kat). 4kom 360.000,00 Otvoreni postupak DOGOVOR S TEHNIČKIM SEKTOROM 6. mjeseci
Održavanje i nadogradnja mjerne opreme, (kanalizacija SDNU Split, SDNU aglomeracija Kaštela-Trogir) 360.000,00 Otvoreni postupak DOGOVOR S TEHNIČKIM SEKTOROM 12. mjeseci
Alat za radionice 350.000,00 Otvoreni postupak 15.01.2018. 12. mjeseci
Specijalna zavarivanja i metalizacija 350.000,00 Otvoreni postupak 15.02.2018. 12. mjeseci
Servisiranje dubinskih i fekalnih pumpi 350.000,00 Otvoreni postupak 01.02.2018. 12. mjeseci
Deratizacija pomoćnih i radnih prostorija, kanalizacijskih šahti i dezinsekcija komaraca 350.000,00 Otvoreni postupak 03.09.2018. 12. mjeseci
Praćenje utjecaja podmorskog ispusta Čiovo na okoliš 350.000,00 Otvoreni postupak DOGOVOR S ODJELOM ZAŠTITE NA RADU 12. mjeseci
Praćenje utjecaja podmorskog ispusta Stobreč na okoliš 350.000,00 Otvoreni postupak DOGOVOR S ODJELOM ZAŠTITE NA RADU 12. mjeseci
Radovi na sanaciji kanalizacijskih cjevovoda NO DIG metodom (bez kopanja) 350.000,00 Postupak jednostavne nabave
Radovi uređenja laboratorija 350.000,00 Postupak jednostavne nabave
Održavanje opreme SDNU, (kanalizacija SDNU Split, SDNU aglomeracija Kaštela-Trogir) 330.000,00 Otvoreni postupak DOGOVOR S TEHNIČKIM SEKTOROM 12. mjeseci
Panik rasvjeta u tunelu Čiovo 320.000,00 Otvoreni postupak DOGOVOR S TEHNIČKIM SEKTOROM 12. mjeseci
Servis crpki: C.S. Gomilica – 2 kom, C.S. Brigi – 2 kom i rekonstrukcija vodilica za 3 crpke, C.S. Resnik – 2 kom, C.S. Soline – 2 kom, (KCSIU aglomeracija Kaštela-Trogir) 320.000,00 Otvoreni postupak DOGOVOR S TEHNIČKIM SEKTOROM 12. mjeseci
Rezervni dijelovi za Vogel pumpe 310.000,00 Otvoreni postupak DOGOVOR S TEHNIČKIM SEKTOROM 12 mjeseci
Rezervni dijelovi za Huber postrojenja 300.000,00 Otvoreni postupak DOGOVOR S TEHNIČKIM SEKTOROM 4. mjeseca
Čišćenje prostorija 300.000,00 Otvoreni postupak 20.03.2018. 12. mjeseci
Gospodarenje otpadom iz proizvodnih procesa (opasni otpad) 300.000,00 Otvoreni postupak DOGOVOR S ODJELOM ZAŠTITE NA RADU 12. mjeseci
Izvođenje radova na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda u dijelu naselja Resnik, Kaštel Štafilić 300.000,00 Postupak jednostavne nabave
Razvoj i implementacija aplikacije za radne naloge 300.000,00 Otvoreni postupak 01.11.2018. 6 mjeseci
Analiza otpadnih voda u skladu s vodopravnim dozvolama 290.000,00 Pregovarački postupak bez prethodne objave 03.03.2018. 12. mjeseci
Elektroinstalacijski radovi na objektima Vik-a (Odjel radiona) 280.000,00 Postupak jednostavne nabave
Izvođenje radova na izgradnji kanalizacijskog kolektora spoj Visoka na Poljičku cestu 275.000,00 Postupak jednostavne nabave
Radar uređaj za detekciju trasa i mjesta curenja 250.000,00 Otvoreni postupak DOGOVOR S TEHNIČKIM SEKTOROM 12. mjeseci
Teretno vozilo 3.5t, kiper, dupla kabina 250.000,00 Otvoreni postupak DOGOVOR S TEHNIČKIM SEKTOROM 6. mjeseci
Nadogradnje aplikacijskog sustava 250.000,00 Pregovarački postupak bez prethodne objave 10.09.2018. 12. mjeseci
Izvođenje radova na izgradnji fekalnog kolektora i rekonstrukcije vodovoda na području iznad hotela Palace, Kaštel Stari 250.000,00 Postupak jednostavne nabave
Aplikacija za praćenje gubitaka – implementacija 199.999,00 Postupak jednostavne nabave
Gotova vodomjerna okna za priključke 199.000,00 Postupak jednostavne nabave
Straub spojnice 199.000,00 Postupak jednostavne nabave
Elektroničke komunikacijske usluge u mobilnoj mreži uz umrežavanje pretplatničkih brojeva u VPN 199.000,00 Postupak jednostavne nabave
Izrada projektnih dokumentacija manjih vodoopskrbnih cjevovoda na području grada Kaštela 199.000,00 Postupak jednostavne nabave
Izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnog podsustava područja Vučevica sjeverno od A1 199.000,00 Postupak jednostavne nabave
Izrada novelacije projektne dokumentacije vodoopskrbe šireg područja naselja Radošić (objekti dovoda vode iz sustava rijeke Krke – PCS Radošić, VS/CS Radošić i VS Uble (Biluš) 199.000,00 Postupak jednostavne nabave
Izrada projektne dokumentacije sekundarne vodoopskrbne mreže naselja Radošić 199.000,00 Postupak jednostavne nabave
Analiza otpadnih voda u skladu s vodopravnim dozvolama 199.000,00 Postupak jednostavne nabave
Izrada strategije razvoja Vodovoda i kanalizacije d.o.o. split 199.000,00 Postupak jednostavne nabave
Toneri 198.000,00 Postupak jednostavne nabave
Usluga CCTV inspekcije građevina za odvodnju otpadnih voda sa izradom izvještaja-prema Pravilniku o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda (NN 03/11) 198.000,00 Postupak jednostavne nabave
Usluge platnog prometa 198.000,00 Postupak jednostavne nabave
Rezervni dijelovi za Vogel pumpe 195.000,00 Postupak jednostavne nabave
Uredski namještaj 195.000,00 Postupak jednostavne nabave
Limarske i lakirerske usluge 195.000,00 Postupak jednostavne nabave
Servisiranje vozila Canal jet 195.000,00 Postupak jednostavne nabave
Održavanje zelenih površina oko objekata VIK-a 195.000,00 Postupak jednostavne nabave
Čišćenje crpnih bazena i prostora rešetki crpnih stanica, (KCSIU aglomeracija Split-Solin, UPOV Stupe) 195.000,00 Postupak jednostavne nabave
Razvoj i nadogradnja GIS sustava, održavanje i ažuriranje GIS – baze, razvoj ekspertnog sustava 195.000,00 Postupak jednostavne nabave
Željezni profili i obojeni metali 190.000,00 Postupak jednostavne nabave
Potrošni materijal za radionu 190.000,00 Postupak jednostavne nabave
Reduktori i pužni vijci transportera, Stupe 190.000,00 Postupak jednostavne nabave
Specijalni popravci vozila 190.000,00 Postupak jednostavne nabave
Servis kompresorskih stanica 190.000,00 Postupak jednostavne nabave
Tehnički pregled vozila 190.000,00 Postupak jednostavne nabave
Usluga servisa teretnih vozila 190.000,00 Postupak jednostavne nabave
Održavanje sustava plinodojave, (kanalizacija SDNU Split, SDNU aglomeracija Kaštela-Trogir) 190.000,00 Postupak jednostavne nabave
Radovi na popravku  šest zapornica u hali rešetke i 2 zapornice u sabirnom oknu,  (UPOV Stupe) 190.000,00 Postupak jednostavne nabave
Izrada projektne dokumentacije za vodospremu Vučipolje 2 190.000,00 Postupak jednostavne nabave
Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji, rekonstrukciji i sanaciji komunalnih vodnih građevina na području upravljanja VIK-a 190.000,00 Postupak jednostavne nabave
Teretno vozilo – elektro 185.000,00 Postupak jednostavne nabave
Izrada projektne dokumentacije sekundarne fekalne kanalizacijske mreže naselja Stomorska 185.000,00 Postupak jednostavne nabave
Usluge GDPR 185.000,00 Postupak jednostavne nabave
Potrošni kancelarijski materijal 180.000,00 Postupak jednostavne nabave
Auto gume 180.000,00 Postupak jednostavne nabave
Valjci za ispitivanje kočnica 180.000,00 Postupak jednostavne nabave
Nabava servera za EBS 180.000,00 Postupak jednostavne nabave
Računala 180.000,00 Postupak jednostavne nabave
Rezervna crpka za C.S. Dujmovača s postoljem i pripadajućim pričvrsnim elementima, (KCSIU aglomeracija Split-Solin) 180.000,00 Postupak jednostavne nabave
Crpke za C.S.Šine  s postoljem i pripadajućim pričvrsnim elementima (komplet 2), (KCSIU aglomeracija Split-Solin) 180.000,00 Postupak jednostavne nabave
Rekonstrukcija NUS-a CS ”Slatine” (SDNU u vodoopskrbi) 180.000,00 Postupak jednostavne nabave
Održavanje opreme za kloriranje plinskim klorom,  (VCS i klorinatori) 180.000,00 Postupak jednostavne nabave
Usluge specijalnih čišćenja kanalizacijskih kolekora,  (Aglomeracije:Split-Solin, Kaštela-Trogir, KCSIU AGLOMERACIJA Kaštela-Trogir) 180.000,00 Postupak jednostavne nabave
Radovi na popravku demontiranog uređaja Ro3.1 i ugradnja istog na mjesto bubnja za ispiranje, (UPOV Stupe) 180.000,00 Postupak jednostavne nabave
Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije kanalizacijskog kolektora u Vukovarskoj ulici 180.000,00 Postupak jednostavne nabave
Rezervni dijelovi za osobna vozila 180.000,00 Postupak jednostavne nabave
Rezervni dijelovi za teretna vozila 180.000,00 Postupak jednostavne nabave
Radne zaštitne cipele visoke i niske, gumene čizme visoke i niske, medicinske klompe 170.000,00 Postupak jednostavne nabave
Korelator za detekciju mjesta curenja 3 kom, (mreža Split – Zapad  – 1 kom, odjel za smanjenje neuprihođene vode  – 2 kom) 170.000,00 Postupak jednostavne nabave
Izrada i ugradnja PVC vrata 170.000,00 Postupak jednostavne nabave
Izrada projektne dokumentacije kanalizacijske mreže predjela Srinjine (Put Bilaja i Put Gaja) 160.000,00 Postupak jednostavne nabave
Nabava tipske kanalizacijske crpne stanice kompaktne izvedbe sa svom potrebnom opremom predviđene za vertikalni ukop za Žnjanski plato 160.000,00 Postupak jednostavne nabave
Hangar za bravarsku radionu 150.000,00 Postupak jednostavne nabave
Labaratorijski potrošni materijal i hranjive podloge,(labaratorij za otpadne vode, labaratorij za pitke vode) 150.000,00 Postupak jednostavne nabave
Kišna odijela, majice dugih i kratkih rukava,  kape ljetne i zimske, zaštitne naočale, maske, štitnici za noge, jednokratna odijela, zaštitne rukavice 150.000,00 Postupak jednostavne nabave
Crpni agregati za C.S. Klis  (VCS i klorinatori) 150.000,00 Postupak jednostavne nabave
Crpni agregati za C.S. Seget  (VCS i klorinatori) 150.000,00 Postupak jednostavne nabave
Strojna obrada pumpi i uređaja 150.000,00 Postupak jednostavne nabave
Popravak i servis autodizalica na kamionima 150.000,00 Postupak jednostavne nabave
Karoserijski popravci teretnih vozila 150.000,00 Postupak jednostavne nabave
Programiranje i nadogradnja SCADA (iFIX) SDNU, (kanalizacija SDNU Split) 150.000,00 Postupak jednostavne nabave
Ispitivanje radne opreme, radnog okoliša, električne i gromobranske instalacije te pregled , ispitivanje vanjske i unutrašnje hidrantske mreže 150.000,00 Postupak jednostavne nabave
Razvoj i implementacija sustava eOvjere 150.000,00 Postupak jednostavne nabave
Sanacija krova hale, (UPOV Stupe) 150.000,00 Postupak jednostavne nabave
Niveliranje poda u hali i epoxi premaz poda, (UPOV Stupe) 150.000,00 Postupak jednostavne nabave
Izrada projektnih dokumentacija  manjih fekalnih kolektora na području grada Splita 150.000,00 Postupak jednostavne nabave
Uređaj za otkrivanje mjesta puknuća cjevovoda 150.000,00 Postupak jednostavne nabave
Korelator za detekciju curenja i pripadajuća oprema 150.000,00 Postupak jednostavne nabave
Usluge odvoza opasnog otpada 150.000,00 Postupak jednostavne nabave
Usluge odvoza neopasnog otpada 150.000,00 Postupak jednostavne nabave
Aplikacija za usluge izrade metodologije upravljanja projektima 150.000,00 Postupak jednostavne nabave
Izrada glavnog projekta za dodatni podmorski cjevovod Brač-Šolta 147.000,00 Postupak jednostavne nabave
Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji glavnog cjevovoda južnog spoja marinskog sa šibenskim vodoopskrbnim sustavom 140.000,00 Postupak jednostavne nabave
Labaratorijsko posuđe , stakleni pribor, (labaratorij za otpadne vode, labaratorij za pitke vode 135.000,00 Postupak jednostavne nabave
Hidroforske crpke+frekventni pretvarači 130.000,00 Postupak jednostavne nabave
FT-IR uređaj (Labaratorij za otpadne vode) 130.000,00 Postupak jednostavne nabave
Održavanje i servis vozila pod garancijom 130.000,00 Postupak jednostavne nabave
Održavanje sustava vatrodojave VIK-a, (kanalizacija SDNU Split, VCS i klorinatori, SDNU aglomeracija Kaštela-Trogir) 130.000,00 Postupak jednostavne nabave
Aplikacija za koreospodenciju s kupcima 130.000,00 Postupak jednostavne nabave
Nadogradnja naddzora i evidencije prihvata na trećoj liniji za prihvat septika i izrada upravljačkog razdjelnika automatike 125.000,00 Postupak jednostavne nabave
Prenosivi video-inspekcijski uređaj SeeSnake Ridgid, samonivelirajući duljine kabla 30 (61) m, monitor CS10, radio lokator, (Aglomeracije:Split-Solin, Kaštela-Trogir) 120.000,00 Postupak jednostavne nabave
Usluge tehničke zaštite CDS 120.000,00 Postupak jednostavne nabave
Održavanje uređaja sustava tehničke zaštite 120.000,00 Postupak jednostavne nabave
Komplet logera šuma i korelatora za detekciju curenja s pripadajućom opremom i softwerom 120.000,00 Postupak jednostavne nabave
Bio filter BFO600 za ugradnju na kanalizacijska okna, 15 kom., (Aglomeracije:Split-Solin, Kaštela-Trogir) 110.000,00 Postupak jednostavne nabave
Aparat za elektrofuzijsko varenje PEHD cijevi, 3kom, (mreža Solin 1 kom, mreža Istok 2 kom) 105.000,00 Postupak jednostavne nabave
Sredstva za čišćenje 100.000,00 Postupak jednostavne nabave
Kompezacijske posude za C.S.: Križ, Mravince, Radošić 100.000,00 Postupak jednostavne nabave
Crpni agregati za C.S. Solin  (VCS i klorinatori) 100.000,00 Postupak jednostavne nabave
Dubinska (bunarska crpka) za C.S. R. Bunar, (VCS i klorinatori) 100.000,00 Postupak jednostavne nabave
Kontejner za djelatnike, 3 kom, (mreža Zagora) 100.000,00 Postupak jednostavne nabave
Rekonstrukcija kotlovnice i chillera 100.000,00 Postupak jednostavne nabave
Održavanje komunikacijske opreme, (kanalizacija SDNU Split) 100.000,00 Postupak jednostavne nabave
Održavanje elektoenergetske sklopne opreme, (kanalizacija SDNU Split) 100.000,00 Postupak jednostavne nabave
Održavanje katodne zaštite VIK-a (kanalizacija SDNU Split) 100.000,00 Postupak jednostavne nabave
Video snimanje podmorskog ispusta (KCSIU aglomeracija Split-Solin, KCSIU aglomeracija Kaštela-Trogir) 100.000,00 Postupak jednostavne nabave
Hidrografski elaborati podmorskih ispusta (KCSIU aglomeracija Split-Solin) 100.000,00 Postupak jednostavne nabave
Održavanje signalnih plutača (KCSIU aglomeracija Kaštela-Trogir, KCSIU aglomeracija Split-Solin) 100.000,00 Postupak jednostavne nabave
Produženje podrške-licence za programe RedHat, Symantec EP. Autodesk, Fortinet, WmWare 100.000,00 Postupak jednostavne nabave
Atestiranje posuda pod tlakom, (VCS i klorinatori) 100.000,00 Postupak jednostavne nabave
Rekonstrukcija prilaza prostoru za prihvat septika, (UPOV Stupe) 100.000,00 Postupak jednostavne nabave
Radovi na rekonstrukciji cjevovoda kanalizacijskih crpnih stanica na Šolti, (KCSIU aglomeracija Split-Solin) 100.000,00 Postupak jednostavne nabave
Izrada idejnog rješenja vodoopskrbe naselja Sitno donje 100.000,00 Postupak jednostavne nabave
Izrada novelacije projektne dokumentacije vodoopskrbe šireg područja naselja Radošić (objekti dovoda vode iz sustava rijeke Krke – PCS Radošić, VS/CS Radošić i VS Uble (Biluš) 100.000,00 Postupak jednostavne nabave
Recenzija postojećeg stanja vodoopskrbnog sustava-NOVELACIJA hidrauličkog matematičkog modela s kalibriranjem, utvrđivanje nultog stanja prema IWA metodologiji i izrada idejnog rješenja za zoniranje s… 100.000,00 Postupak jednostavne nabave
Izrada novelacije glavnog projekta za sustava fekalnih otpadnih voda naselja Maslinica 97.000,00 Postupak jednostavne nabave
GNSS prijamnik za precizno pozicioniranje  – 8 kom, (odjel za smanjenje neuprihođene vode) 96.000,00 Postupak jednostavne nabave
Rezervna crpke: C.S. Brigi  – 1 kom, C.S. Soline – 1 kom, (KCSIU aglomeracija Kaštela-Trogir) 90.000,00 Postupak jednostavne nabave
Servis i ugradnja klima uređaja 90.000,00 Postupak jednostavne nabave
Popravak motornih i električnih alata 90.000,00 Postupak jednostavne nabave
Lož ulje 80.000,00 Postupak jednostavne nabave
Zamjena istrošenih i oštećenih radnih površina u labaratoriju 80.000,00 Postupak jednostavne nabave
Dezinfekcijske barijere (UPOV Stupe) 80.000,00 Postupak jednostavne nabave
Crpke za C.S.Vranjic 1 s postoljem i pripadajućim pričvrsnim elementima (komplet 2), (KCSIU aglomeracija Split-Solin) 80.000,00 Postupak jednostavne nabave
Servisiranje autoelektrike 80.000,00 Postupak jednostavne nabave
Programiranje i servisiranje procesnih stanica SDNU-a, (SDNU u vodoopskrbi) 80.000,00 Postupak jednostavne nabave
Dogradnja NUS-a CS ”Bidnići” (SDNU u vodoopskrbi) 80.000,00 Postupak jednostavne nabave
Dogradnja NUS-a CS ”Milina” (SDNU u vodoopskrbi) 80.000,00 Postupak jednostavne nabave
Revizija financijskih izvještaja 80.000,00 Postupak jednostavne nabave
Javne govorne usluge i usluge stalnog pristupa Internetu u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži 80.000,00 Postupak jednostavne nabave
Stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji, rekonstrukciji i sanaciji komunalnih vodnih građevina na području upravljanjanja VIK-a 80.000,00 Postupak jednostavne nabave
Radovi na visokonaponskim djelovima postrojenja, (VCS i klorinatori) 80.000,00 Postupak jednostavne nabave
Radovi na izgradnji uređaja za dokloriranje hipokloritom na Šolti (Srednje selo i Maslenica), (VCS i klorinatori) 80.000,00 Postupak jednostavne nabave
Održavanje informacijskog sustava (sistemsko i kIljentsko) 74.000,00 Postupak jednostavne nabave
Mjesečni najam licence (Saas) za prećenej gubitaka 73.200,00 Postupak jednostavne nabave
Boje i lakovi 70.000,00 Postupak jednostavne nabave
Garnitura za bušenje vodovodnih cijevi pod tlakom (2 kompleta) 70.000,00 Postupak jednostavne nabave
Potrošni materijal za Fotometrijski analizator vode, (labaratorij za pitke vode) 70.000,00 Postupak jednostavne nabave
Oprema za gospodarenje otpadom po lokacijama 70.000,00 Postupak jednostavne nabave
Uređaj za kuvertiranje 70.000,00 Postupak jednostavne nabave
Oprema, materijal i rezervni dijelovi za IT odjel, (odjel IT) 70.000,00 Postupak jednostavne nabave
Ekstruder za varenje plastičnih materijala (2 kom), (Aglomeracije:Split-Solin, Kaštela-Trogir) 70.000,00 Postupak jednostavne nabave
Crpka za C.S. Vranjic 2  s postoljem i pripadajućim pričvrsnim elementima, (KCSIU aglomeracija Split-Solin) 70.000,00 Postupak jednostavne nabave
Hidraulična muljna pumpa s hidrauličnim agregatom, (KCSIU aglomeracija Split-Solin) 70.000,00 Postupak jednostavne nabave
Stručno usavršavanje, seminari, konferencije, preplata na stručne časopise i sl., (Aglomeracije:Split-Solin, Kaštela-Trogir, IT odjel) 70.000,00 Postupak jednostavne nabave
GPS auto nadzor 70.000,00 Postupak jednostavne nabave
Radovi ugradnje prisilne ventilacije s pripadajućim jarbolom na sabirnom oknu,  (UPOV Stupe) 70.000,00 Postupak jednostavne nabave
Izrada projektne dokumentacije kanalizacije dijela Vrgoračke ulice i Put Orišca 70.000,00 Postupak jednostavne nabave
Viklovanje statorskih namotaja 69.000,00 Postupak jednostavne nabave
Održavanje pneumatskih sustava 69.000,00 Postupak jednostavne nabave
Održavanje hidrauličnih sustava 69.000,00 Postupak jednostavne nabave
Popravak i zamjena kliznih i rolo vrata 69.000,00 Postupak jednostavne nabave
Održavanje i popravak katodne zaštite na objektima vodoopskrbe i kanalizacije, (VCS i klorinatori) 69.000,00 Postupak jednostavne nabave
Atestiranje i pregled trafostanica, (VCS i klorinatori) 69.000,00 Postupak jednostavne nabave
Dogradnja NUS-a CS ”Šolići” (SDNU u vodoopskrbi) 65.000,00 Postupak jednostavne nabave
Financijski izdaci prema Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji (HHA) (Labaratorij za otpadne vode) 65.000,00 Postupak jednostavne nabave
Radovi nadogradnje SCADA sustava prihvata otpadnih voda na U.P.O.V. Stupe 64.600,00 Postupak jednostavne nabave
Natrij hidrogen karbonat, (Labaratorij za otpadne vode) 60.000,00 Postupak jednostavne nabave
Monitori 60.000,00 Postupak jednostavne nabave
Loggeri šuma s pripadajućim komunikacijskim uređajem i računalnim programom – 1 komplet, (odjel za smanjenje neuprihođene vode) 60.000,00 Postupak jednostavne nabave
Zdravstveni pregled radnika (prethodni pregled novh radnika, polaznika stručnog osposobljavanja, test na drogu, psihološko testiranje, oftamološki pregled) 60.000,00 Postupak jednostavne nabave
Izrada revizije elaborata procjene ugroženosti pravnih osoba i operativni plan zaštite i spašavanja te izrada revizije Procjene rizika Vik d.o.o. 60.000,00 Postupak jednostavne nabave
Kontrola i atestiranje Drager aparata za detekciju plinova X-Am 5000 (2xgodišnje) te Kontrola i atestiranje Drager izolacionih aparata za zaštitu dišnih organa (1xgodišnje) 60.000,00 Postupak jednostavne nabave
Održavanje i nadogradnja aplikacije za obradu i praćenje pravnih predmeta 60.000,00 Postupak jednostavne nabave
Održavanje sustava vatrodojave, ( VCS i klorinatori) 60.000,00 Postupak jednostavne nabave
Radovi na postavljanju žaluzina na zapadnom pročelju C.S. Ravne Njive, (VCS i klorinatori) 60.000,00 Postupak jednostavne nabave
Nabava polica za arhivu u Kopilici 60.000,00 Postupak jednostavne nabave
Bojler tople vode i nova armatura (zgrada Stupe) 60.000,00 Postupak jednostavne nabave
Nadogradnja za knjiženje sporazuma u EBS-u 55.845,00 Postupak jednostavne nabave
Mjerenje kvalitete zraka na granici lokacije Divulje (H2S) 55.000,00 Postupak jednostavne nabave
Mjerenje kvalitete zraka na Stupama (H2S) 55.000,00 Postupak jednostavne nabave
Održavanje zelenih površina oko V.S. Marijan 1, V.S. Marijan 2, V.S. marijan 3 54.000,00 Postupak jednostavne nabave
Interne tiskanice 50.000,00 Postupak jednostavne nabave
Motorna ulja i masti, 50.000,00 Postupak jednostavne nabave
Beton 50.000,00 Postupak jednostavne nabave
Kameni agregat 50.000,00 Postupak jednostavne nabave
Akumulatori 50.000,00 Postupak jednostavne nabave
Napitci 50.000,00 Postupak jednostavne nabave
Printeri 50.000,00 Postupak jednostavne nabave
Oprema za server salu 50.000,00 Postupak jednostavne nabave
Wifi mreža – nabava i implementacija 50.000,00 Postupak jednostavne nabave
Poliesterske cijevi i spojnice HOBAS, za sanaciju tlačnih kanalizacijskih cjevovoda, (Aglomeracije:Split-Solin, Kaštela-Trogir) 50.000,00 Postupak jednostavne nabave
Sanacija dijelova pumpi Belzonom 50.000,00 Postupak jednostavne nabave
Održavanje mreže svjetlovodnih kabela, (kanalizacija SDNU Split) 50.000,00 Postupak jednostavne nabave
Ugradnja vrata i ograde na sabirnom oknu (UPOV Stupe) 50.000,00 Postupak jednostavne nabave
Održavanje informacijskog sustava (sistemsko i kIljentsko) 50.000,00 Postupak jednostavne nabave
Održavanje aplikacija i licenci za ručne terminale 50.000,00 Postupak jednostavne nabave
Licence za Oracle software 50.000,00 Postupak jednostavne nabave
Program za daljinski pristup 50.000,00 Postupak jednostavne nabave
Nabava raznog software 50.000,00 Postupak jednostavne nabave
Pregled i popravak kompenzacije jalove energije na objektima vodoopskrbe i kanalizacije, (VCS i klorinatori) 50.000,00 Postupak jednostavne nabave
Konzultantske usluge za zaštitu podataka 50.000,00 Postupak jednostavne nabave
Izgradnja infrastrukture za objedinjeno gospodarenje otpadom Divulje, Ravne Njive 50.000,00 Postupak jednostavne nabave
Radovi rekonstrukcije na cjevovodu C.S. Bilaja, Podstrana 50.000,00 Postupak jednostavne nabave
Crpke za C.S. Stobreč i Grljevac Podstrana 50.000,00 Postupak jednostavne nabave
Kontinuirane vreće za Huber postrojenja 50.000,00 Postupak jednostavne nabave
Radovi rekonstrukcije muškog sanitarnog čvora u Kopilici (I kat) 46.000,00 Postupak jednostavne nabave
Reduktor za pužne transportere i kompaktor u CUPOV Divulje, 2 kom, (KCSIU aglomeracija Kaštela-Trogir) 45.000,00 Postupak jednostavne nabave
Izrada projektne dokumentacije vodoopskrbne mreže predjela Duga-Duboka 45.000,00 Postupak jednostavne nabave
Usluge preseljenja (Kopilica) 45.000,00 Postupak jednostavne nabave
Folija za staklene zidove kancelarija na drugom katu posl. zgrade u Kopilici 42.000,00 Postupak jednostavne nabave
Folija za staklene zidove kancelarija na drugom katu posl. zgrade u Kopilici 42.000,00 Postupak jednostavne nabave
Aparat za smrzavanje do 1 1/2”, kom 3, (mreža Trogir, Solin, Zagora) 41.800,00 Postupak jednostavne nabave
Kosilica motorna velika 40.000,00 Postupak jednostavne nabave
Plazma rezač metala 40.000,00 Postupak jednostavne nabave
Oprema za sale za sastanke 40.000,00 Postupak jednostavne nabave
Plinski detektor curenja (Tracer gas) – 1 komplet, (odjel za smanjenje neuprihođene vode) 40.000,00 Postupak jednostavne nabave
Biosock preparat za postavljanje u reviziona okna kanalizaci. mreža gradske jezgre Splita, Kaštela i Trogira, (Aglomeracije:Split-Solin, Kaštela-Trogir) 40.000,00 Postupak jednostavne nabave
Geodetske podloge i karte, (Aglomeracije:Split-Solin, Kaštela-Trogir) 40.000,00 Postupak jednostavne nabave
Testiranje bio mase Bio filter (KCSIU aglomeracija Kaštela-Trogir) 40.000,00 Postupak jednostavne nabave
Analiza efikasnosti rada biofiltera BBK na lokaciji UPOV Stupe (Labaratorij za otpadne vode) 40.000,00 Postupak jednostavne nabave
Karakterizacija otpada po lokacijama 40.000,00 Postupak jednostavne nabave
Usluga prijenosa podataka Metro Ethernet 40.000,00 Postupak jednostavne nabave
Izrada projekta sanacije  i snimka VS Pantana 40.000,00 Postupak jednostavne nabave
Mosna dizalica C.S. Ravne Njive 40.000,00 Postupak jednostavne nabave
Izrada projektne dokumentacije kanalizacijskog kolektora spoj Visoka na Poljičku cestu 38.000,00 Postupak jednostavne nabave
Perilica pipeta, (Labaratorij za otpadne vode) 35.000,00 Postupak jednostavne nabave
Sušionik, (Labaratorij za otpadne vode) 35.000,00 Postupak jednostavne nabave
Ridgid  lokator za pocinčane cijevi, (mreža Split- Istok) 35.000,00 Postupak jednostavne nabave
Nabava i ugradnja mjerenja vodljivosti te povezivanje na SCADA sustav strojeva za prihvat cisterni na U.P.O.V. Stupe 33.000,00 Postupak jednostavne nabave
Elektromotorni ventili C.S. Sutikva 32.740,00 Postupak jednostavne nabave
Sanacija instalacija sustava videonadzora u zgradi Kopilica 32.000,00 Postupak jednostavne nabave
Na-hipoklorit, (labaratorij za pitke vode) 30.000,00 Postupak jednostavne nabave
Tri hidrofonska senzora šuma sa koferom i kućištem – 1 komplet, (odjel za smanjenje neuprihođene vode) 30.000,00 Postupak jednostavne nabave
Emba biološka otopina za otklanjanje neugodnih mirisa u kanalizacijskom sustavu, (Aglomeracije:Split-Solin, Kaštela-Trogir) 30.000,00 Postupak jednostavne nabave
Dvije komponente epoksi smole za sanaciju kanalizacijskih okana i cijevi, edukacija djelatnika, (Aglomeracije:Split-Solin, Kaštela-Trogir) 30.000,00 Postupak jednostavne nabave
Održavanje opreme SDNU-a, tehnološki sustav ”Winks” (SDNU u vodoopskrbi) 30.000,00 Postupak jednostavne nabave
Usluge na ugradnji i prilagodbi novoisporučenih crpki od strane EKO Agencije (KCSIU aglomeracija Kaštela-Trogir) 30.000,00 Postupak jednostavne nabave
Usluge održavanja dizala (KCSIU aglomeracija Kaštela-Trogir) 30.000,00 Postupak jednostavne nabave
Sanitarni pregled radnika 30.000,00 Postupak jednostavne nabave
Polaganje stručnog ispita za strojara crpne stanice 30.000,00 Postupak jednostavne nabave
Revizija financijskih izvještaja za 2018. g. 30.000,00 Postupak jednostavne nabave
Usluge interneta na lokaciji Biokovska I Hercegovačka 30.000,00 Postupak jednostavne nabave
Snimanje cjevovoda kamerom zbog sanacije kvarova 30.000,00 Postupak jednostavne nabave
Izrada projekta sanacije VS Podošljak 30.000,00 Postupak jednostavne nabave
Izrada projekta sanacije VS Seget 30.000,00 Postupak jednostavne nabave
Izrada projekta sanacije VS Klis Kosa 30.000,00 Postupak jednostavne nabave
Izrada projekta sanacije VS Klis II 30.000,00 Postupak jednostavne nabave
Radionice vještina uspješne komunikacije i motivacije (2 radionice) 30.000,00 Postupak jednostavne nabave
Radionice vještine vođenja i odgovornosti (2 radionice) 30.000,00 Postupak jednostavne nabave
Geberička-općenita edukacija za pripremu i provedbu EU projekata 30.000,00 Postupak jednostavne nabave
Edukacija za provedbu konkretnih točno određenih EU projekata 30.000,00 Postupak jednostavne nabave
Revizija godišnjih financijskih izvještaja isporučitelja vodnih usluga za 2018. g. prema čl, 270a zakona o vodama 30.000,00 Postupak jednostavne nabave
Labaratorijske vage, (labaratorij za pitke vode) 25.000,00 Postupak jednostavne nabave
Kompresor – pikamer, (mreža Split – Zapad) 25.000,00 Postupak jednostavne nabave
Dogradnja NUS-a VS “Galešine”, (SDNU u vodoopskrbi) 25.000,00 Postupak jednostavne nabave
Pregled i kontrola vatrogasnih aparata 25.000,00 Postupak jednostavne nabave
Gospodarenje neopasnim proizvodnim otpadom i rashodovani otpad 25.000,00 Postupak jednostavne nabave
Sanacija hidroizolacije ventilatorske stanice biofiltera, (UPOV Stupe) 25.000,00 Postupak jednostavne nabave
Održavanje Fortinet sustava 24.000,00 Postupak jednostavne nabave
Radovi nadogradnje SCADA sustava integracije crpne stanice Žnjan -plaža u sustavu SDNU 23.100,00 Postupak jednostavne nabave
Održavanje sustava za evidenciju radnog vremena 22.000,00 Postupak jednostavne nabave
Licence za MS Office 21.000,00 Postupak jednostavne nabave
Usluge instalacije i konfiguracije IT sustava 20.000,00 Postupak jednostavne nabave
Izrada projektne dokumentacije izgradnje fekalnog kolektora i rekonstrukcije vodovoda na području iznad hotela Palace, Kaštel Stari 18.000,00 Postupak jednostavne nabave
Izgradnja sustava videonadzora i protuprovale CS Sv. Križ (optika), VS Žedno (GPRS) i VS Okrug (GPRS) 10.000,00 Postupak jednostavne nabave
Održavanje opreme SDNU-a, tehnološki sustav “Zagrel”, (SDNU u vodoopskrbi) 3.000,00 Postupak jednostavne nabave

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s