Vodovod i kanalizacija – Ugovori nabave za 2018. godine

 

Ugovori za 2018. godinu, do 7.12.2018., složeni po abecedi i ispod složeni po iznosima pa je lako pronaći sve tvrtke po imenima, od Cestara preko Pointa do Gradatina koji su uvijek zanimljivi, ili recimo dodatne radove na zgradi u Kopilici, ili poštanske usluge koje su ogromne. Do sada je realizirano samo 47 milijuna od 121,5 predviđenih planom.

Složeno po abecedi:

 

Predmet nabave Vrsta postupka Naziv i OIB ugovaratelja Datum sklapanja Rok na koji je sklopljen Iznos bez PDV-a Datum ažuriranja
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju Spoja vodoopskrbnog sustava otoka Drvenik Veli i Drvenik Mali s vodoopskrbnim sustavom općine Marina Otvoreni postupak Akvaprojekt d.o.o. Split 69068600973 21.11.2018 668.200,00 26.11.2018
Usluga CCTV inspekcije građevina za odvodnju otpadnih voda sa izradom izvještaja prema Pravilniku o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda (”Narodne novine” broj: 03/11) Jednostavna nabava ANAFORA D.O.O. 27498424884 26.07.2018 12 mjeseci 195.000,00 03.07.2018
Nabava komplet logera šuma i korelatora za detekciju curenja s pripadajućom opremom i softwerom Jednostavna nabava Aqua leak 13347037413 28.09.2018 60 dana 114.960,00 10.10.2018
Elektromaterijal Otvoreni postupak BASIC d.o.o. 52072753291 11.07.2018 637.390,94 31.07.2018
Izvođenje dodatnih i nepredviđenih radova na izgradnji vodoopskrbne mreže Ramljani, zaseok Sedlari, Općina Muć Pregovarački postupak bez prethodne objave CESTAR d.o.o.Split 27471262195 12.02.2018 2 mjeseca 171.528,21 29.06.2018
Izvođenje građevinsko – zanatskih radova na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži za područje Solin – Zagora Otvoreni postupak CESTAR d.o.o.Split 27471262195 20.06.2018 2.598.504,00 28.06.2018
Usluge odvoza opasnog otpada Jednostavna nabava Cian d.o.o. 04201603871 08.08.2018 12 mjeseci 86.787,30 13.08.2018
Redovno zbrinjavanje otpada koji nastaje u proizvodnim procesima tvrtke (objekti, UPOV, CS, otpad od čišćenja ulica (slivnika)) Pregovarački postupak bez prethodne objave Čistoća d.o.o. Split 38812451417 1.108.850,00 28.11.2018
Toneri Jednostavna nabava DALAX d.o.o, 91004863589 12.11.2018 12 mjeseci 187.595,32 16.11.2018
Hidraulična muljna pumpa s hidrauličnim agregatom Jednostavna nabava DAR d.o.o. 16.02.2018 3 mjeseca 59.060,00 28.06.2018
Zamjena istrošenih i oštećenih radnih površina u labaratoriju Jednostavna nabava DEM D.O.O. 82497118239 25.07.2018 7 tjedana 78.390,00 09.08.2018
Nabava ekstrudera za varenje plastičnih materijala (2 kom) Jednostavna nabava DeNi d.o.o. 25433742708 06.09.2018 4 tjedna 53.230,00 14.09.2018
Alat za radionice Otvoreni postupak DeNi d.o.o. 25433742708 22.03.2018 224.470,00 30.03.2018
Osobna zaštitna sredstva Otvoreni postupak DES ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom 23754648622 21.06.2018 373.855,00 29.06.2018
Grupa 1. : Kontrola i atestiranje Drager izolacionih aparata za zaštitu dišnih organa Jednostavna nabava Dräger Safety d.o.o. 32874587842 18.09.2018 4 tjedna 9.388,76 30.10.2018
Usluga video snimanja podmorskog ispusta Jednostavna nabava DUBINA INŽENJERING d.o.o. 16.04.2018 30 dana 78.500,00 24.08.2018
NABAVA CRPNIH AGREGATA ZA C.S. KLIS Jednostavna nabava E.T.AL. d.o.o. 91055981513 05.11.2018 8 tjedana 51.380,00 23.11.2018
Nabava crpnog agregata za C.S. Solin Jednostavna nabava E.T.AL. d.o.o. 91055981513 04.07.2018 9 tjedana 92.760,00 28.09.2018
Rezervni dijelovi za Vogel pumpe Otvoreni postupak E.T.AL. d.o.o. 91055981513 02.05.2018 309.606,00 09.05.2018
Idejno tehnološko rješenje desalinacije vode kaptaže Rimskog bunara u Marini Jednostavna nabava ECOINA d.o.o. 98219968247 27.06.2018 40dana 69.000,00 30.07.2018
Usluge razvoja i nadogradnje GIS sustava te razvoja ekspertnog sustava Jednostavna nabava EDC d.o.o. 12739203610 13.07.2018 6 mjeseci 194.800,00 30.07.2018
Usluge specijalnih čišćenja kanalizacijskih kolektora Jednostavna nabava EKO-TIM D.O.O. 26151156391 12.03.2018 12 mjeseci 116.000,00 24.08.2018
Izvođenje radova na rekonstrukciji cjevovoda kanalizacijskih crpnih stanica na Šolti Jednostavna nabava EKSTRUDER d.o.o. 48540138080 02.03.2018 1 mjesec 110.766,00 24.08.2018
Izvođenje radova na sanaciji cjevovoda na C.S. Bilaja – Podstrana Jednostavna nabava EKSTRUDER d.o.o. 48540138080 24.04.2018 1 mjesec 49.860,00 29.06.2018
Usluge održavanja uređaja sustava tehničke zaštite Jednostavna nabava Electronic security d.o.o. 03489581187 25.07.2018 12 mjeseci 99.905,00 01.08.2018
Nabava dubinske (bunarske crpke) za C.S. R. Bunar Jednostavna nabava ELEKTROKOVINA ADRIA  d.o.o. 86742905038 19.04.2018 3 mjeseca 93.500,00 24.08.2018
Isporuka tipske kanalizacijske crpne stanice kompaktne izvedbe sa svom potrebnom opremom predviđene za vertikalni ukop za Žnjanski plato Jednostavna nabava ELEKTROKOVINA ADRIA  d.o.o. 86742905038 07.05.2018 35 dana 142.059,00 24.08.2018
Radovi nadogradnje SCADA  sustava prihvata otpadnih voda na U.P.O.V. Stupe Jednostavna nabava ELMAP d.o.o. 26579535545 21.11.2018 60 dana 65.000,00 28.11.2018
Radovi nadogradnje SCADA integracije crpne stanice Žnjan-plaža u sustav SDNU Jednostavna nabava ELMAP d.o.o. 26579535545 11.10.2018 45 dana 23.100,00 30.10.2018
Rekonstrukcija NUS-a CS Slatine Jednostavna nabava ELMAP d.o.o. 26579535545 03.04.2018 1 mjesec 143.657,56 24.08.2018
Emba biološka otopina za otklanjanje neugodnih mirisa u kanalizacijskom sustavu (Aglomeracije: Aplit-Solin, Kaštela-Trogir) Jednostavna nabava EM TEHNOLOGIJA d.o.o. 26.07.2018 4 mjeseca 21.240,00 07.08.2018
Priprema aplikacije za dodjelu sredstava u sklopu poziva CEF Telekom-Cyber Security Jednostavna nabava Ernst & Young Croatia d.o.o. 00112016434 09.11.2018 do 22.11.2018. 29.500,00 26.11.2018
Izrada strategije poslovanja VIK Jednostavna nabava Ernst & Young Savjetovanje d.o.o. 82067332481 21.06.2018 6 mjeseci 197.500,00 30.07.2018
Usluge GDPR Jednostavna nabava Ernst & Young Savjetovanje d.o.o. 82067332481 15.05.2018 1 godina 182.000,00 21.05.2018
Pružanje usluge nadziranja objekata putem centralnog dojavnog sustava Jednostavna nabava Euro Contego d.o.o. 42153449224 20.03.2018 12 mjeseci 119.613,00 20.03.2018
Nabava uređaja za kuvertiranje Jednostavna nabava Eurokod Pisačić d.o.o. 83291048420 10.05.2018 6 tjedana 62.605,00 28.06.2018
Revizija financijskih izvještaja za 2018. g. Jednostavna nabava FIMAR d.o.o. 25.10.2018 do15.05.2019.g. 29.900,00 08.11.2018
Revizija u skladu s člankom 207. A zakona o vodama za 2018. g. Jednostavna nabava FIMAR d.o.o. 55546015929 25.10.2018 do 15.05.2019. 29.900,00 08.11.2018
GNSS prijamnik za precizno pozicioniranje – 8 kom Jednostavna nabava Geo sustavi d.o.o. 16926275000 15.05.2018 6 tjedana 91.800,00 28.09.2018
Snimanje cjevovoda kamerom zbog sanacije kvarova (Stomorska) Jednostavna nabava Goran i Zoran d.o.o. 45716968513 01.08.2018 6 mjeseci 29.520,00 10.08.2018
Radovi sanacije kanalizacijskih cjevovoda NO DIG metodom (bez kopanja) Jednostavna nabava Goran i Zoran d.o.o. 45716968513 25.07.2018 12 mjeseci 354.600,00 10.08.2018
Čišćenje crpnih bazena i prostora rešetki crpnih stanica Jednostavna nabava Goran i Zoran d.o.o. 45716968513 23.02.2018 12 mjeseci 192.000,00 06.03.2018
Servisiranje vozila Canal jet Jednostavna nabava Gradatin d.o.o. 79147056526 12.03.2018 30 radnih dana 168.660,10 30.10.2018
Nabava FT-IR uređaja Jednostavna nabava Hebe d.o.o. 14103808844 28.03.2018 8 tjedana 129.962,90 30.10.2018
Karakterizacija otpada Jednostavna nabava Hidro.Lab d.o.o. 71304602630 26.03.2018 12 mjeseci 31.000,00 24.08.2018
Tromjesečna evidencija ugovora: Produkcija dokumenata: Produkcija dokumenata Otvoreni postupak Hitra Produkcija Dokumenata 65443507068 20.04.2018 12 mjeseci 381.150,00 04.05.2018
Produkcija dokumenata Otvoreni postupak Hitra Produkcija Dokumenata 65443507068 20.04.2018 762.300,00 03.05.2018
Održavanje aplikacijskog sustava Pregovarački postupak bez prethodne objave IN2 d.o.o. 68195665956 446.291,00 11.10.2018
Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava goriva za vozila i strojeve: Nabava goriva za vozila i strojeve Otvoreni postupak INA – Industrija nafte d.d. 27759560625 09.05.2018 12 mjeseci 908.340,00 21.05.2018
Izrada projektne dokumentacije sekundarne vodoopskrbne mreže naselja Radošić Jednostavna nabava INFRA PROJEKT d.o.o. 42613640627 06.06.2018 40 dana od dana potpisivanja ugovora za izradu Idejnog projekta, 40 dana od dana dobivanja lokacijske dozvole za izradu Glavnog projekta 198.500,00 07.06.2018
Izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnog podsustava naselja Vučevica sjeverno od A 1 Jednostavna nabava INFRA PROJEKT d.o.o. 42613640627 06.06.2018 40 dana od dana potpisivanja ugovora  za izradu Idejnog projekta, 40 dana od dana dobivanja lokacijske dozvole za Izradu Glavnog projekta 188.600,00 07.06.2018
Pregled i atestiranje trafostanica Jednostavna nabava Ing atest d.o.o. 21777333810 05.09.2018 12 mjeseci 67.500,00 07.09.2018
Ispitivanje radne opreme, radnog okoliša, električne i gromobranske instalacije te pregled i ispitivanje vanjske i unutrašnje hidrantske mreže Jednostavna nabava ING ATEST D.O.O. 21777333810 02.05.2018 12 mjeseci 74.595,00 08.05.2018
Održavanje Fortinet sustava Jednostavna nabava INTEGRA GROUP D.O.O. 74242216047 09.10.2018 12 mjeseci 19.600,00 10.10.2018
Vještine komunikacije i motivacije Jednostavna nabava INTEGRA ZNANJA d.o.o. 09.11.2018 do 20.11.2018. 30.000,00 07.12.2018
Održavanje aplikacije za obradu i praćenje pravnih predmeta Jednostavna nabava IZVORNI KOD D.O.O. 87214156665 08.11.2018 12 mjeseci 60.000,00 19.11.2018
Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji, rekonstrukciji i sanaciji komunalnih vodnih građevina na području upravljanja VIK-a Jednostavna nabava Jahoda d.o.o. 26230770527 20.08.2018 12 mjeseci 168.000,00 23.08.2018
Održavanje zelenih površina oko vodosprema Marjan 1, Marjan 2 i Marjan 3 Jednostavna nabava Javna ustanova za upravljanje park-šumom Marjan 28929244223 08.06.2018 6 mjeseci 42.803,52 24.08.2018
Fotometrijski analizator vode Otvoreni postupak Kobis d.o.o. 14804533947 22.05.2018 300.900,00 07.06.2018
Dodatni radovi na rekonstrukciji glavne poslovne zgrade vodovoda i kanalizacije Split-Kopilica Pregovarački postupak bez prethodne objave KONOS CONSTRUCTION d.o.o. 55858475794 09.05.2018 2.699.532,52 15.05.2018
Usluge oganizacije javne tribine ”Kvaliteta pitke vode” Jednostavna nabava Kreiranje d.o.o. 84126050957 26.11.2018 . 23.400,00 07.12.2018
Održavanje informacijskog sustava (sistemsko i klijentsko) Jednostavna nabava LAMA d.o.o. 11815662330 24.10.2018 12 mjeseci 73.200,00 06.11.2018
Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: GRUPA B – Poštanske usluge za područje Republike Hrvatske osim u jedinicama lokalnih samouprava obuhvačenih u grupi A predmeta nabave Otvoreni postupak Lider express d.o.o. 81021464667 26.04.2018 12 mjeseci 507.420,00 04.05.2018
Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: GRUPA A – Poštanske usluge za područje sljedečih lokalnih samouprava; Split, Solin, Kaštela, Trogir i Podstrana Otvoreni postupak Lider express d.o.o. 81021464667 26.04.2018 12 mjeseci 1.596.750,00 04.05.2018
Poštanske usluge: GRUPA B – Poštanske usluge za područje Republike Hrvatske osim u jedinicama lokalnih samouprava obuhvačenih u grupi A predmeta nabave Otvoreni postupak Lider express d.o.o. 81021464667 26.04.2018 1.014.840,00 03.05.2018
Poštanske usluge: GRUPA A – Poštanske usluge za područje sljedečih lokalnih samouprava; Split, Solin, Kaštela, Trogir i Podstrana Otvoreni postupak Lider express d.o.o. 81021464667 26.04.2018 3.193.500,00 03.05.2018
Generička-općenita edukacija za pripremu i provedbu EU projekata Jednostavna nabava LOGIČKA MATRICA d.o.o. 05315151679 09.11.2018 do 06.12 2018. 29.500,00 22.11.2018
Izvođenje radova rekonstrukcije prilaza prostoru za prihvat septika (Stupe) i najam polovne stanice za prihvat sadržaja septičkih jama Jednostavna nabava Loveco d.o.o. 54118578238 01.08.2018 90 dana 83.200,00 10.10.2018
Izvođenje radova uređenja labaratorija pitke vode u Kopilici Jednostavna nabava M.B.M. j.d.o.o. 16.03.2018 45 dana 348.862,35 16.03.2018
Radovi rekonstrukcije muškog sanitarnog čvora u Kopilici (I kat) Jednostavna nabava M.B.M. j.d.o.o. 58938397822 19.04.2018 60 dana 45.080,00 10.07.2018
Pružanje usluge tjelesne zaštite Otvoreni postupak M4 Markioli grupa d.o.o. 69086932380 15.02.2018 1.108.156,80 16.02.2018
Rezervne crpke da C.S. Dujmovača s postoljem i pripadajućim pričvrsnim elementima Jednostavna nabava Marivo d.o.o. 45706341394 15.02.2018 5 mjeseci 176.992,00 30.10.2018
Crpke ABS XFP s postoljem i pripadajućim pričvrsnim elementima Jednostavna nabava Marivo d.o.o. 45706341394 22.01.2018 4 tjedna 117.980,00 28.09.2018
Nabava labaratorijskog potrošnog materijala i hranjivih podloga Jednostavna nabava Medic d.o.o. 36228944903 25.09.2018 12 mjeseci 128.165,00 10.10.2018
Nabava potrošnog kancelarijskog materijala Jednostavna nabava Mehanografija d.o.o. 02214743535 09.05.2018 12 mjeseci 117.649,45 15.05.2018
Ispitivanje pitkih voda prema pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode Pregovarački postupak bez prethodne objave NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE 54948902275 368.230,00 19.09.2018
Analiza otpadnih voda u skladu s vodopravnim dozvolama za 2018. g. Jednostavna nabava NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE 54948902275 03.05.2018 12 mjeseci 198.087,40 04.05.2018
Mjerenje kvalitete zraka na granici lokacije Divulje (H2S) Jednostavna nabava NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE 54948902275 02.03.2018 12 mjeseci 55.500,00 06.03.2018
Mjerenje kvalite zraka na Stupama (H2S) Jednostavna nabava NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE 54948902275 02.03.2018 12 mjeseci 55.500,00 06.03.2018
Usluge preseljenja (Kopilica) Jednostavna nabava OPIK MALI obrt za usluge, vl. Mario Radić 07.11.2018 7 dana 38.280,00 07.12.2018
Sredstva za čišćenje Jednostavna nabava Papirus grupa d.o.o. 15827489266 05.09.2018 12 mjeseci 78.974,75 14.09.2018
Održavanje zelenih površina oko objekata VIK-a Jednostavna nabava Parkovi i nasadi d.o.o. 64789478164 19.02.2018 12 mjeseci 194.844,34 27.02.2018
Građevinsko-zanatski radovi na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži za područje Split-Podstrana Otvoreni postupak POINT SPLIT d.o.o. 92462019127 11.04.2018 1.920.927,00 19.04.2018
Izvođenje građevinsko-zanatskih radova na održavanju i izgradnji za područje mreže Šolta Jednostavna nabava POINT SPLIT d.o.o. 92462019127 21.02.2018 12 mjeseci 436.232,00 22.02.2018
Poslovno savjetovanje i izrada mjesečnog izvještaja Jednostavna nabava Poslovna učinkovitost d.o.o. 52229686349 29.10.2018 30 dana 29.838,06 06.11.2018
Nabava polica za arhivu Jednostavna nabava PRIMAT- LOGISTIKA D.O.O. 64645054565 07.03.2018 20 dana 46.465,00 04.07.2018
Biofilter BFO600 za ugradnju u kanalizacijska okna, 15 kom,(AGLOMERACIJA. SPLIT-SOLIN, KAŠTELA-TROGIR) Jednostavna nabava PROTON d.o.o. 22852624735 20.08.2018 6 tjedana 77.520,00 24.08.2018
Usluga čišćenja prostorija Otvoreni postupak Regis d.o.o. 02568167879 02.11.2018 365.000,04 14.11.2018
Nabava rezervnih dijelova za teretna vozila Jednostavna nabava RIVALITAS d.o.o. 13557954530 11.04.2018 12 mjeseci 195.415,00 28.09.2018
Nabava rezervnih dijelova za osobna vozila Jednostavna nabava RIVALITAS d.o.o. 13557954530 11.04.2018 12 mjeseci 120.065,00 16.04.2018
Nabava auto guma Jednostavna nabava RIVALITAS d.o.o. 13557954530 11.04.2018 12 mjeseci 112.925,00 16.04.2018
Usluga stručnog nadzora građenja nad izvođenjem radova izgradnje vodovoda za naselje Sevid Jednostavna nabava ROTERM d.o.o. 79948849024 04.05.2018 Danom okončanog obračuna s izvođačem radova 119.500,00 04.05.2018
Nabava labaratorijskog posuđa i staklenog pribora Jednostavna nabava Ru-Ve d.o.o. 88470929840 28.09.2018 12 mjeseci 46.188,50 12.10.2018
Specijalna zavarivanja i metalizacija Otvoreni postupak SALONA-VAR d.o.o. 29355720128 14.05.2018 346.480,00 21.05.2018
Servisiranje dubinskih i fekalnih pumpi Otvoreni postupak SPIK 12513250573 23.02.2018 282.467,00 08.03.2018
Radne zaštitne cipele visoke i niske, gumene čizme visoke i niske, medicinske klompe Jednostavna nabava SPM HERMES d.o.o. 15.02.2018 12 mjeseci 169.178,00 26.02.2018
Radovi na visini i dubini Jednostavna nabava STRATOS d.o.o. 30.03.2018 12 mjeseci 449.400,00 05.04.2018
Nabava željeznih profila i obojenih metala Jednostavna nabava STROJOPROMET-ZAGREB D.O.O. 97994010225 26.06.2018 12 mjeseci 135.597,45 11.07.2018
Osposobljavanje čitača za zanimanje vodinstalater Jednostavna nabava SUVREMENO UČILIŠTE U SPLITU 77159208472 07.11.2018 Prema dogovoru 28.800,00 26.11.2018
Kišna odijela, majice dugih i kratkih rukava, kape ljetne i zimske, zaštitne naočale, maske, štitnici za noge, jednokratna odijela, zaštitne rukavice Jednostavna nabava ŠKARE TRADE d.o.o. 08.02.2018 12 mjeseci 128.216,20 28.06.2018
Kontejneri za dkjelatnike (3 kom) Jednostavna nabava TEHNIX d.o.o. 78013846555 12.03.2018 5 tjedana 91.200,00 24.08.2018
Atestiranje posuda pod tlakom Jednostavna nabava TPK ZAVOD d.d. 95418386802 10.09.2018 6 mjeseci 85.000,00 17.09.2018
Hidrografski elaborati podmorskih ispusta Jednostavna nabava Tripodij d.o.o. 13539934412 26.10.2018 60 dana 61.600,00 06.11.2018
Nabava boja i lakova Jednostavna nabava Velekem d.d. 62347407589 20.06.2018 12 mjeseci 54.216,32 11.07.2018
Elektroničke komunikacijske usluge u mobilnoj mreži uz umrežavanje preplatničkih brojeva u VPN Jednostavna nabava VIPnet d.o.o. 29524210204 12.03.2018 12 mjeseci 185.546,40 10.04.2018
Dopunsko zdravstveno osiguranje Otvoreni postupak WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP D.D. 52848403362 29.06.2018 284.280,00 12.07.2018
Crpke za C.S. Šine s postoljem i pripadajućim pričvrsnim elementima (komplet 2) Jednostavna nabava WILO Hrvatska d.o.o. 66401015248 09.02.2018 12 tjedana 177.994,00 24.08.2018
Crpke za C.S. Vranjic 1 s postoljem i pripadajućim pričvrsnim elementima (komplet 2) Jednostavna nabava WILO Hrvatska d.o.o. 66401015248 15.02.2018 12 tjedana 78.140,00 24.08.2018
Crpka za C.S. Vranjic 2 s postpljem i pripadajućim pričvrsnim elementima Jednostavna nabava WILO Hrvatska d.o.o. 66401015248 14.02.2018 12 tejdana 64.512,00 23.08.2018
Pilot postrojenje filtriranja vode zahvaćene s izvorišta rijeke Jadro Otvoreni postupak zagreb-tehnobiro d.o.o. 42607397910 05.02.2018 399.160,00 28.06.2018
Izgradnja vodovoda za naselje Sevid (spoj južnog dijela vodoopskrbnog sustava Općine Marina s vodoopskrbnim sustavom Šibenika – dionica u Splitsko-dalmatinskoj županiji Otvoreni postupak Zajednica ponuditelja: KAVELJ d.o.o. SPLIT; GRAĐEVNO ZEC d.o.o. 70309599426 04.05.2018 5.441.028,18 07.05.2018

 

 

Ugovori složeni po iznosu:

 

 

Predmet nabave Vrsta postupka Naziv i OIB ugovaratelja Datum sklapanja Rok na koji je sklopljen Iznos bez PDV-a Datum ažuriranja
Izgradnja vodovoda za naselje Sevid (spoj južnog dijela vodoopskrbnog sustava Općine Marina s vodoopskrbnim sustavom Šibenika – dionica u Splitsko-dalmatinskoj županiji Otvoreni postupak Zajednica ponuditelja: KAVELJ d.o.o. SPLIT; GRAĐEVNO ZEC d.o.o. 70309599426 04.05.2018 5.441.028,18 07.05.2018
Poštanske usluge: GRUPA A – Poštanske usluge za područje sljedečih lokalnih samouprava; Split, Solin, Kaštela, Trogir i Podstrana Otvoreni postupak Lider express d.o.o. 81021464667 26.04.2018 3.193.500,00 03.05.2018
Dodatni radovi na rekonstrukciji glavne poslovne zgrade vodovoda i kanalizacije Split-Kopilica Pregovarački postupak bez prethodne objave KONOS CONSTRUCTION d.o.o. 55858475794 09.05.2018 2.699.532,52 15.05.2018
Izvođenje građevinsko – zanatskih radova na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži za područje Solin – Zagora Otvoreni postupak CESTAR d.o.o.Split 27471262195 20.06.2018 2.598.504,00 28.06.2018
Građevinsko-zanatski radovi na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži za područje Split-Podstrana Otvoreni postupak POINT SPLIT d.o.o. 92462019127 11.04.2018 1.920.927,00 19.04.2018
Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: GRUPA A – Poštanske usluge za područje sljedečih lokalnih samouprava; Split, Solin, Kaštela, Trogir i Podstrana Otvoreni postupak Lider express d.o.o. 81021464667 26.04.2018 12 mjeseci 1.596.750,00 04.05.2018
Redovno zbrinjavanje otpada koji nastaje u proizvodnim procesima tvrtke (objekti, UPOV, CS, otpad od čišćenja ulica (slivnika)) Pregovarački postupak bez prethodne objave Čistoća d.o.o. Split 38812451417 1.108.850,00 28.11.2018
Pružanje usluge tjelesne zaštite Otvoreni postupak M4 Markioli grupa d.o.o. 69086932380 15.02.2018 1.108.156,80 16.02.2018
Poštanske usluge: GRUPA B – Poštanske usluge za područje Republike Hrvatske osim u jedinicama lokalnih samouprava obuhvačenih u grupi A predmeta nabave Otvoreni postupak Lider express d.o.o. 81021464667 26.04.2018 1.014.840,00 03.05.2018
Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava goriva za vozila i strojeve: Nabava goriva za vozila i strojeve Otvoreni postupak INA – Industrija nafte d.d. 27759560625 09.05.2018 12 mjeseci 908.340,00 21.05.2018
Produkcija dokumenata Otvoreni postupak Hitra Produkcija Dokumenata 65443507068 20.04.2018 762.300,00 03.05.2018
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju Spoja vodoopskrbnog sustava otoka Drvenik Veli i Drvenik Mali s vodoopskrbnim sustavom općine Marina Otvoreni postupak Akvaprojekt d.o.o. Split 69068600973 21.11.2018 668.200,00 26.11.2018
Elektromaterijal Otvoreni postupak BASIC d.o.o. 52072753291 11.07.2018 637.390,94 31.07.2018
Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: GRUPA B – Poštanske usluge za područje Republike Hrvatske osim u jedinicama lokalnih samouprava obuhvačenih u grupi A predmeta nabave Otvoreni postupak Lider express d.o.o. 81021464667 26.04.2018 12 mjeseci 507.420,00 04.05.2018
Radovi na visini i dubini Jednostavna nabava STRATOS d.o.o. 30.03.2018 12 mjeseci 449.400,00 05.04.2018
Održavanje aplikacijskog sustava Pregovarački postupak bez prethodne objave IN2 d.o.o. 68195665956 446.291,00 11.10.2018
Izvođenje građevinsko-zanatskih radova na održavanju i izgradnji za područje mreže Šolta Jednostavna nabava POINT SPLIT d.o.o. 92462019127 21.02.2018 12 mjeseci 436.232,00 22.02.2018
Pilot postrojenje filtriranja vode zahvaćene s izvorišta rijeke Jadro Otvoreni postupak zagreb-tehnobiro d.o.o. 42607397910 05.02.2018 399.160,00 28.06.2018
Tromjesečna evidencija ugovora: Produkcija dokumenata: Produkcija dokumenata Otvoreni postupak Hitra Produkcija Dokumenata 65443507068 20.04.2018 12 mjeseci 381.150,00 04.05.2018
Osobna zaštitna sredstva Otvoreni postupak DES ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom 23754648622 21.06.2018 373.855,00 29.06.2018
Ispitivanje pitkih voda prema pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode Pregovarački postupak bez prethodne objave NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE 54948902275 368.230,00 19.09.2018
Usluga čišćenja prostorija Otvoreni postupak Regis d.o.o. 02568167879 02.11.2018 365.000,04 14.11.2018
Radovi sanacije kanalizacijskih cjevovoda NO DIG metodom (bez kopanja) Jednostavna nabava Goran i Zoran d.o.o. 45716968513 25.07.2018 12 mjeseci 354.600,00 10.08.2018
Izvođenje radova uređenja labaratorija pitke vode u Kopilici Jednostavna nabava M.B.M. j.d.o.o. 16.03.2018 45 dana 348.862,35 16.03.2018
Specijalna zavarivanja i metalizacija Otvoreni postupak SALONA-VAR d.o.o. 29355720128 14.05.2018 346.480,00 21.05.2018
Rezervni dijelovi za Vogel pumpe Otvoreni postupak E.T.AL. d.o.o. 91055981513 02.05.2018 309.606,00 09.05.2018
Fotometrijski analizator vode Otvoreni postupak Kobis d.o.o. 14804533947 22.05.2018 300.900,00 07.06.2018
Dopunsko zdravstveno osiguranje Otvoreni postupak WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP D.D. 52848403362 29.06.2018 284.280,00 12.07.2018
Servisiranje dubinskih i fekalnih pumpi Otvoreni postupak SPIK 12513250573 23.02.2018 282.467,00 08.03.2018
Alat za radionice Otvoreni postupak DeNi d.o.o. 25433742708 22.03.2018 224.470,00 30.03.2018
Izrada projektne dokumentacije sekundarne vodoopskrbne mreže naselja Radošić Jednostavna nabava INFRA PROJEKT d.o.o. 42613640627 06.06.2018 40 dana od dana potpisivanja ugovora za izradu Idejnog projekta, 40 dana od dana dobivanja lokacijske dozvole za izradu Glavnog projekta 198.500,00 07.06.2018
Analiza otpadnih voda u skladu s vodopravnim dozvolama za 2018. g. Jednostavna nabava NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE 54948902275 03.05.2018 12 mjeseci 198.087,40 04.05.2018
Izrada strategije poslovanja VIK Jednostavna nabava Ernst & Young Savjetovanje d.o.o. 82067332481 21.06.2018 6 mjeseci 197.500,00 30.07.2018
Nabava rezervnih dijelova za teretna vozila Jednostavna nabava RIVALITAS d.o.o. 13557954530 11.04.2018 12 mjeseci 195.415,00 28.09.2018
Usluga CCTV inspekcije građevina za odvodnju otpadnih voda sa izradom izvještaja prema Pravilniku o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda (”Narodne novine” broj: 03/11) Jednostavna nabava ANAFORA D.O.O. 27498424884 26.07.2018 12 mjeseci 195.000,00 03.07.2018
Održavanje zelenih površina oko objekata VIK-a Jednostavna nabava Parkovi i nasadi d.o.o. 64789478164 19.02.2018 12 mjeseci 194.844,34 27.02.2018
Usluge razvoja i nadogradnje GIS sustava te razvoja ekspertnog sustava Jednostavna nabava EDC d.o.o. 12739203610 13.07.2018 6 mjeseci 194.800,00 30.07.2018
Čišćenje crpnih bazena i prostora rešetki crpnih stanica Jednostavna nabava Goran i Zoran d.o.o. 45716968513 23.02.2018 12 mjeseci 192.000,00 06.03.2018
Izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnog podsustava naselja Vučevica sjeverno od A 1 Jednostavna nabava INFRA PROJEKT d.o.o. 42613640627 06.06.2018 40 dana od dana potpisivanja ugovora  za izradu Idejnog projekta, 40 dana od dana dobivanja lokacijske dozvole za Izradu Glavnog projekta 188.600,00 07.06.2018
Toneri Jednostavna nabava DALAX d.o.o, 91004863589 12.11.2018 12 mjeseci 187.595,32 16.11.2018
Elektroničke komunikacijske usluge u mobilnoj mreži uz umrežavanje preplatničkih brojeva u VPN Jednostavna nabava VIPnet d.o.o. 29524210204 12.03.2018 12 mjeseci 185.546,40 10.04.2018
Usluge GDPR Jednostavna nabava Ernst & Young Savjetovanje d.o.o. 82067332481 15.05.2018 1 godina 182.000,00 21.05.2018
Crpke za C.S. Šine s postoljem i pripadajućim pričvrsnim elementima (komplet 2) Jednostavna nabava WILO Hrvatska d.o.o. 66401015248 09.02.2018 12 tjedana 177.994,00 24.08.2018
Rezervne crpke da C.S. Dujmovača s postoljem i pripadajućim pričvrsnim elementima Jednostavna nabava Marivo d.o.o. 45706341394 15.02.2018 5 mjeseci 176.992,00 30.10.2018
Izvođenje dodatnih i nepredviđenih radova na izgradnji vodoopskrbne mreže Ramljani, zaseok Sedlari, Općina Muć Pregovarački postupak bez prethodne objave CESTAR d.o.o.Split 27471262195 12.02.2018 2 mjeseca 171.528,21 29.06.2018
Radne zaštitne cipele visoke i niske, gumene čizme visoke i niske, medicinske klompe Jednostavna nabava SPM HERMES d.o.o. 15.02.2018 12 mjeseci 169.178,00 26.02.2018
Servisiranje vozila Canal jet Jednostavna nabava Gradatin d.o.o. 79147056526 12.03.2018 30 radnih dana 168.660,10 30.10.2018
Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji, rekonstrukciji i sanaciji komunalnih vodnih građevina na području upravljanja VIK-a Jednostavna nabava Jahoda d.o.o. 26230770527 20.08.2018 12 mjeseci 168.000,00 23.08.2018
Rekonstrukcija NUS-a CS Slatine Jednostavna nabava ELMAP d.o.o. 26579535545 03.04.2018 1 mjesec 143.657,56 24.08.2018
Isporuka tipske kanalizacijske crpne stanice kompaktne izvedbe sa svom potrebnom opremom predviđene za vertikalni ukop za Žnjanski plato Jednostavna nabava ELEKTROKOVINA ADRIA  d.o.o. 86742905038 07.05.2018 35 dana 142.059,00 24.08.2018
Nabava željeznih profila i obojenih metala Jednostavna nabava STROJOPROMET-ZAGREB D.O.O. 97994010225 26.06.2018 12 mjeseci 135.597,45 11.07.2018
Nabava FT-IR uređaja Jednostavna nabava Hebe d.o.o. 14103808844 28.03.2018 8 tjedana 129.962,90 30.10.2018
Kišna odijela, majice dugih i kratkih rukava, kape ljetne i zimske, zaštitne naočale, maske, štitnici za noge, jednokratna odijela, zaštitne rukavice Jednostavna nabava ŠKARE TRADE d.o.o. 08.02.2018 12 mjeseci 128.216,20 28.06.2018
Nabava labaratorijskog potrošnog materijala i hranjivih podloga Jednostavna nabava Medic d.o.o. 36228944903 25.09.2018 12 mjeseci 128.165,00 10.10.2018
Nabava rezervnih dijelova za osobna vozila Jednostavna nabava RIVALITAS d.o.o. 13557954530 11.04.2018 12 mjeseci 120.065,00 16.04.2018
Pružanje usluge nadziranja objekata putem centralnog dojavnog sustava Jednostavna nabava Euro Contego d.o.o. 42153449224 20.03.2018 12 mjeseci 119.613,00 20.03.2018
Usluga stručnog nadzora građenja nad izvođenjem radova izgradnje vodovoda za naselje Sevid Jednostavna nabava ROTERM d.o.o. 79948849024 04.05.2018 Danom okončanog obračuna s izvođačem radova 119.500,00 04.05.2018
Crpke ABS XFP s postoljem i pripadajućim pričvrsnim elementima Jednostavna nabava Marivo d.o.o. 45706341394 22.01.2018 4 tjedna 117.980,00 28.09.2018
Nabava potrošnog kancelarijskog materijala Jednostavna nabava Mehanografija d.o.o. 02214743535 09.05.2018 12 mjeseci 117.649,45 15.05.2018
Usluge specijalnih čišćenja kanalizacijskih kolektora Jednostavna nabava EKO-TIM D.O.O. 26151156391 12.03.2018 12 mjeseci 116.000,00 24.08.2018
Nabava komplet logera šuma i korelatora za detekciju curenja s pripadajućom opremom i softwerom Jednostavna nabava Aqua leak 13347037413 28.09.2018 60 dana 114.960,00 10.10.2018
Nabava auto guma Jednostavna nabava RIVALITAS d.o.o. 13557954530 11.04.2018 12 mjeseci 112.925,00 16.04.2018
Izvođenje radova na rekonstrukciji cjevovoda kanalizacijskih crpnih stanica na Šolti Jednostavna nabava EKSTRUDER d.o.o. 48540138080 02.03.2018 1 mjesec 110.766,00 24.08.2018
Usluge održavanja uređaja sustava tehničke zaštite Jednostavna nabava Electronic security d.o.o. 03489581187 25.07.2018 12 mjeseci 99.905,00 01.08.2018
Nabava dubinske (bunarske crpke) za C.S. R. Bunar Jednostavna nabava ELEKTROKOVINA ADRIA  d.o.o. 86742905038 19.04.2018 3 mjeseca 93.500,00 24.08.2018
Nabava crpnog agregata za C.S. Solin Jednostavna nabava E.T.AL. d.o.o. 91055981513 04.07.2018 9 tjedana 92.760,00 28.09.2018
GNSS prijamnik za precizno pozicioniranje – 8 kom Jednostavna nabava Geo sustavi d.o.o. 16926275000 15.05.2018 6 tjedana 91.800,00 28.09.2018
Kontejneri za dkjelatnike (3 kom) Jednostavna nabava TEHNIX d.o.o. 78013846555 12.03.2018 5 tjedana 91.200,00 24.08.2018
Usluge odvoza opasnog otpada Jednostavna nabava Cian d.o.o. 04201603871 08.08.2018 12 mjeseci 86.787,30 13.08.2018
Atestiranje posuda pod tlakom Jednostavna nabava TPK ZAVOD d.d. 95418386802 10.09.2018 6 mjeseci 85.000,00 17.09.2018
Izvođenje radova rekonstrukcije prilaza prostoru za prihvat septika (Stupe) i najam polovne stanice za prihvat sadržaja septičkih jama Jednostavna nabava Loveco d.o.o. 54118578238 01.08.2018 90 dana 83.200,00 10.10.2018
Sredstva za čišćenje Jednostavna nabava Papirus grupa d.o.o. 15827489266 05.09.2018 12 mjeseci 78.974,75 14.09.2018
Usluga video snimanja podmorskog ispusta Jednostavna nabava DUBINA INŽENJERING d.o.o. 16.04.2018 30 dana 78.500,00 24.08.2018
Zamjena istrošenih i oštećenih radnih površina u labaratoriju Jednostavna nabava DEM D.O.O. 82497118239 25.07.2018 7 tjedana 78.390,00 09.08.2018
Crpke za C.S. Vranjic 1 s postoljem i pripadajućim pričvrsnim elementima (komplet 2) Jednostavna nabava WILO Hrvatska d.o.o. 66401015248 15.02.2018 12 tjedana 78.140,00 24.08.2018
Biofilter BFO600 za ugradnju u kanalizacijska okna, 15 kom,(AGLOMERACIJA. SPLIT-SOLIN, KAŠTELA-TROGIR) Jednostavna nabava PROTON d.o.o. 22852624735 20.08.2018 6 tjedana 77.520,00 24.08.2018
Ispitivanje radne opreme, radnog okoliša, električne i gromobranske instalacije te pregled i ispitivanje vanjske i unutrašnje hidrantske mreže Jednostavna nabava ING ATEST D.O.O. 21777333810 02.05.2018 12 mjeseci 74.595,00 08.05.2018
Održavanje informacijskog sustava (sistemsko i klijentsko) Jednostavna nabava LAMA d.o.o. 11815662330 24.10.2018 12 mjeseci 73.200,00 06.11.2018
Idejno tehnološko rješenje desalinacije vode kaptaže Rimskog bunara u Marini Jednostavna nabava ECOINA d.o.o. 98219968247 27.06.2018 40dana 69.000,00 30.07.2018
Pregled i atestiranje trafostanica Jednostavna nabava Ing atest d.o.o. 21777333810 05.09.2018 12 mjeseci 67.500,00 07.09.2018
Radovi nadogradnje SCADA  sustava prihvata otpadnih voda na U.P.O.V. Stupe Jednostavna nabava ELMAP d.o.o. 26579535545 21.11.2018 60 dana 65.000,00 28.11.2018
Crpka za C.S. Vranjic 2 s postpljem i pripadajućim pričvrsnim elementima Jednostavna nabava WILO Hrvatska d.o.o. 66401015248 14.02.2018 12 tejdana 64.512,00 23.08.2018
Nabava uređaja za kuvertiranje Jednostavna nabava Eurokod Pisačić d.o.o. 83291048420 10.05.2018 6 tjedana 62.605,00 28.06.2018
Hidrografski elaborati podmorskih ispusta Jednostavna nabava Tripodij d.o.o. 13539934412 26.10.2018 60 dana 61.600,00 06.11.2018
Održavanje aplikacije za obradu i praćenje pravnih predmeta Jednostavna nabava IZVORNI KOD D.O.O. 87214156665 08.11.2018 12 mjeseci 60.000,00 19.11.2018
Hidraulična muljna pumpa s hidrauličnim agregatom Jednostavna nabava DAR d.o.o. 16.02.2018 3 mjeseca 59.060,00 28.06.2018
Mjerenje kvalitete zraka na granici lokacije Divulje (H2S) Jednostavna nabava NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE 54948902275 02.03.2018 12 mjeseci 55.500,00 06.03.2018
Mjerenje kvalite zraka na Stupama (H2S) Jednostavna nabava NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE 54948902275 02.03.2018 12 mjeseci 55.500,00 06.03.2018
Nabava boja i lakova Jednostavna nabava Velekem d.d. 62347407589 20.06.2018 12 mjeseci 54.216,32 11.07.2018
Nabava ekstrudera za varenje plastičnih materijala (2 kom) Jednostavna nabava DeNi d.o.o. 25433742708 06.09.2018 4 tjedna 53.230,00 14.09.2018
NABAVA CRPNIH AGREGATA ZA C.S. KLIS Jednostavna nabava E.T.AL. d.o.o. 91055981513 05.11.2018 8 tjedana 51.380,00 23.11.2018
Izvođenje radova na sanaciji cjevovoda na C.S. Bilaja – Podstrana Jednostavna nabava EKSTRUDER d.o.o. 48540138080 24.04.2018 1 mjesec 49.860,00 29.06.2018
Nabava polica za arhivu Jednostavna nabava PRIMAT- LOGISTIKA D.O.O. 64645054565 07.03.2018 20 dana 46.465,00 04.07.2018
Nabava labaratorijskog posuđa i staklenog pribora Jednostavna nabava Ru-Ve d.o.o. 88470929840 28.09.2018 12 mjeseci 46.188,50 12.10.2018
Radovi rekonstrukcije muškog sanitarnog čvora u Kopilici (I kat) Jednostavna nabava M.B.M. j.d.o.o. 58938397822 19.04.2018 60 dana 45.080,00 10.07.2018
Održavanje zelenih površina oko vodosprema Marjan 1, Marjan 2 i Marjan 3 Jednostavna nabava Javna ustanova za upravljanje park-šumom Marjan 28929244223 08.06.2018 6 mjeseci 42.803,52 24.08.2018
Usluge preseljenja (Kopilica) Jednostavna nabava OPIK MALI obrt za usluge, vl. Mario Radić 07.11.2018 7 dana 38.280,00 07.12.2018
Karakterizacija otpada Jednostavna nabava Hidro.Lab d.o.o. 71304602630 26.03.2018 12 mjeseci 31.000,00 24.08.2018
Vještine komunikacije i motivacije Jednostavna nabava INTEGRA ZNANJA d.o.o. 09.11.2018 do 20.11.2018. 30.000,00 07.12.2018
Revizija financijskih izvještaja za 2018. g. Jednostavna nabava FIMAR d.o.o. 25.10.2018 do15.05.2019.g. 29.900,00 08.11.2018
Revizija u skladu s člankom 207. A zakona o vodama za 2018. g. Jednostavna nabava FIMAR d.o.o. 55546015929 25.10.2018 do 15.05.2019. 29.900,00 08.11.2018
Poslovno savjetovanje i izrada mjesečnog izvještaja Jednostavna nabava Poslovna učinkovitost d.o.o. 52229686349 29.10.2018 30 dana 29.838,06 06.11.2018
Snimanje cjevovoda kamerom zbog sanacije kvarova (Stomorska) Jednostavna nabava Goran i Zoran d.o.o. 45716968513 01.08.2018 6 mjeseci 29.520,00 10.08.2018
Priprema aplikacije za dodjelu sredstava u sklopu poziva CEF Telekom-Cyber Security Jednostavna nabava Ernst & Young Croatia d.o.o. 00112016434 09.11.2018 do 22.11.2018. 29.500,00 26.11.2018
Generička-općenita edukacija za pripremu i provedbu EU projekata Jednostavna nabava LOGIČKA MATRICA d.o.o. 05315151679 09.11.2018 do 06.12 2018. 29.500,00 22.11.2018
Osposobljavanje čitača za zanimanje vodinstalater Jednostavna nabava SUVREMENO UČILIŠTE U SPLITU 77159208472 07.11.2018 Prema dogovoru 28.800,00 26.11.2018
Usluge oganizacije javne tribine ”Kvaliteta pitke vode” Jednostavna nabava Kreiranje d.o.o. 84126050957 26.11.2018 . 23.400,00 07.12.2018
Radovi nadogradnje SCADA integracije crpne stanice Žnjan-plaža u sustav SDNU Jednostavna nabava ELMAP d.o.o. 26579535545 11.10.2018 45 dana 23.100,00 30.10.2018
Emba biološka otopina za otklanjanje neugodnih mirisa u kanalizacijskom sustavu (Aglomeracije: Aplit-Solin, Kaštela-Trogir) Jednostavna nabava EM TEHNOLOGIJA d.o.o. 26.07.2018 4 mjeseca 21.240,00 07.08.2018
Održavanje Fortinet sustava Jednostavna nabava INTEGRA GROUP D.O.O. 74242216047 09.10.2018 12 mjeseci 19.600,00 10.10.2018
Grupa 1. : Kontrola i atestiranje Drager izolacionih aparata za zaštitu dišnih organa Jednostavna nabava Dräger Safety d.o.o. 32874587842 18.09.2018 4 tjedna 9.388,76 30.10.2018