Smiješna slika kolodvora u Kopilici

Kao i obično, jedna dobra ideja koja postoji 15 godina na brzinu se pokušava polu-realizirati pa PR služba da ili dobije zadatak da to odradi. Nažalost, rezultat svega je slika autobusnog kolodvora s par suncobrana kao na parkingu Konzuma i žena s pasom koji ganja goluba. Niti struke niti studija … samo bezvezno naslikavanje koje baca ružnu sliku na projekt koji treba biti sjajan, ogledalo grada. Čija je ovo ideja bila, bezvezna mu je.

Da podsjetim, Grad Split je u razgovorima s EBRD-om za financiranje master studije rješenja Istočne obale i Kopilice. Naravno, to ide sporo, jer treba i struku i ozbiljan projekt, što je i normalno. Ipak, netko je odlučio plasirati ovo ruglo od slika vjerojatno privremenog rješenja ala Zvonimirova ulica ovo ljeto.

A GUP je jasan:

U cilju daljnjeg planiranja i uređenja prostora grada izradit će se studije i obrađivati slijedeće teme:

B. Prometni aspekti
– urbanističko prometna studija mogućnosti povezivanja istočne i zapadne obale Gradske luke;
– sustav cestovnog javnog gradskog prijevoza;
– dinamička regulacija i upravljanje prometom u gradu;
– urbanističko prometna studija gradske željeznice na području Grada Splita;
– prostori komunikacija i pješačkih pravaca u odnosu na antičku centurijaciju i obalno područje;
– prometna studija područja sa složenim prometnim zahtjevima: Kopilica, Istočna obala Gradske luke;

Generalnim planom je određena gradnja novog glavnog autobusnog kolodvora za međunarodni i međugradski promet i autobusnog kolodvora za prigradski promet u Kopilici koji se prostorno rješavaju kao cjelina. Time se omogućava jednostavna izmjena prijevoznog sredstva (iz lokalnih linija na ostale pravce autobusnih linija, ili željeznice).

Kopilica – zona b – Obuhvat zone cca 21,3 ha.

zona prometnih funkcija i pratećih poslovnih, uslužnih i ugostiteljsko turističkih sadržaja,
glavni željeznički kolodvor Split Kopilica i stajališta javne gradske željeznice, poštanski centar,
sekundarni željeznički kolosijeci u funkciji opskrbe i povezivanja radnih zona i teretnog prometa,
glavni autobusni kolodvor (međugradski i međumjesni promet),
podzemne parking garaže u funkciji prometnih, javnih i poslovnih namjena,
kapaciteti nove izgradnje maksimalno 160.000 m nadzemni BRPN.

Omogućava se gradnja ulica i drugih prometnih građevina,
telekomunikacijske komunalne i druge infrastrukturne mreže na svim površinama unutar obuhvata Generalnog plana i prije donošenja provedbenih dokumenata prostornog uređenja. Omogućavaju se manja odstupanja od prometnih i infrastrukturnih trasa i koridora, položaja pojedinih infrastrukturnih građevina kao posljedica detaljnije izmjere i razrade predmetnog sustava i neće se smatrati izmjenom ovog Plana.

Obvezan prometno – tehnološki projekt s izračunom potrebnog
broja PM, posebno za:
– stajalište (samo ukrcaj i iskrcaj)
– kratkotrajno parkiranje (do 1h)
– dugotrajno parkiranje (preko 1 h)

Omogućava se natkrivanje dionice željezničke pruge, istočno od Solinske ulice na Brdima, i korištenje tako stvorenog prostora za rješavanje kolnih pristupa i parkirališta. Osim industrijskih kolosijeka označenih u grafičkom dijelu generalnog plana mogu se graditi i drugi kolosijeci na svim površinama gospodarske namjene I.

 

Image may contain: outdoor

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s