Mala škola proračuna Grada Splita 2019. – 2.1 – Služba za društvene djelatnosti – prosvjeta

[MALA ŠKOLA PRORAČUNA 2.1 – SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI – PROSVJETA]

33 m skoka otpada na prosvjetu i tehnička kultura (najviše škola Pujanke 20 m), zanimljivosti su izgradnja dječjeg vrtića Kila (4,5 m), početak DV Pujanke i Žrnovnica, dokumentacija za 7 školskih sportskih dvorana, igralište na Mejama konačno ide na rješavanje, centrima za darovite ide 600.000 kuna, stipendije su više za 800.000 kuna, 900.000 više ide vjerskim vrtićima, više ide na cjelodnevni boravak 1,7 milijuna

EU projekt suvremenog vrtića ima 14,6 milijuna

Iznos viši u odnosu na prije:
– 5 milijuna više za zaposlene (druga smjena vrtići),
– 300.000 više rashoda,
– 130.000 više zakupnina,
– 1,1 m više za sanaciju objekata,
– 2 m adaptacija gradskih objekata u DV,
– 60.000 darovitoj djeci,
– 900.000 m više vjerskim vrtićima
– Adaptacija DV Ružmarin 4.000.000
– DV Kila 4.500.000
– DV Pujanke 500.000
– 100.000 DV Žrnovnica,
– 14,6 m EU projekt vrtić za suvremenu obitelj ….

OŠ obrazovanje:
– 1,7 m više za produženi boravak,
– 260.000 vananastavne aktivnosti (nema projekata pojedinačno!),
– 550.000 više za video nadzor,
– 5 m za udžbenike (pad s 12m jer ne treba više),
– EU projekti 250.000 više,
– više 1,9 m s pomoćnikom mogu bolje III,
– centri za darovite 600.000,
– dogradnja OŠ Pujanke 20,2 m,
– dogradnja OŠ Mejaši 2,7 m,
– dokumentacija za 7 dvorana 1 m (za 2020. 24 m),
– plinifikacija škola 700.000,
– pametne učionice 1 m,
– knjižnica i multim. centar Brda 500.000 kn,
– igralište OŠ Meje 500.000,
– dizalo OŠ Lučac 350.000,
– centar za autizam 1 m …

srednje i visoko obrazovanje:
– stipendije 800.000 više,

MANJE:
– 600.000 manje za kuhinjsku opremu
– bez gradskog prijevoza OŠ 3,6 m kuna jer ide na 1370,
– bez prijevoza srednje školstvo 600.000 jer ide na 1370

 

No automatic alt text available.

 

Sredstva planirana proračunom za 2019. godinu iznose 458.755.452 kn odnose se na:

U  Odsjeku za prosvjetu i tehničku kulturu planirana sredstva iznose iznose 230.006.177 kn, od čega 49.411.107 kn namjenskih i vlastitih sredstava ustanova predškolskog odgoja i osnovnih škola i to za:

  • Predškolski odgoj

 

PROJEKTI SREDSTVA GRADA SREDSTVA DV UKUPNO
Predškolski odgoj u ustanovama Grada 76.775.270 23.892.360 100.667.630
Predškolski odgoj u privatnim i vjerskim vrtićima 16.704.800 0 16.704.800
Kapitalna ulaganja: 9.400.000 0 9.400.000
– dogradnja i nadogradnja DV Ružmarin 4.000.000 0 4.000.000
– energetska obnova vrtića 300.000 0 300.000
– DV Kila 4.500.000 0 4.500.000
– Izgradnja DV Pujanki 500.000 0 500.000
– Dječji vrtići Žrnovnica 100.000 0 100.000
EU projekti u ustanovama predškolskog odgoja 0 14.687.525 14.687.525
UKUPNO 102.880.070 38.579.885 141.459.955

 

  • Osnovno školstvo

 

PROJEKTI SREDSTVA GRADA SREDSTVA OŠ UKUPNO
Minimalni financijski standard – sredstva države 21.600.000 0 21.600.000
Šire javne potrebe sredstva Grada 20.590.000 10.650.822 31.240.822
sufinanciranje produženog boravka i cjelodnevne nastave 5.150.000 5.571.682 10.721.682
izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 400.000 3.111.580 3.511.580
manifestacije odgoja i školstva 100.000 0 100.000
sustav video nadzora škola 900.000 0 900.000
prilagodba građev. za pristup osoba sa invalid. 100.000 0 100.000
pomoćnici u nastavi 1.600.000 0 1.600.000
hitne intervencije 200.000 34.500 234.500
„Dioklecijanova škrinjica“ 40.000 0 40.000
nabavka udžbenika i pribora 5.000.000 0 5.000.000
prometni odgoj i sigurnost u prometu-poligon 150.000 0 150.000
osiguranje učenika OŠ 0 36.500 36.500
prijevoz učenika OŠ 0 17.000 17.000
“S pomoćnikom mogu bolje III” 5.700.000 0 5.700.000
EU projekti 0 619.500 619.500
blago našeg Marjana 20.000 0 20.000
mala splitska debata 20.000 0 20.000
centri darovitosti Split 600.000 0 600.000
uređenje okoliša škola 150.000 10.000 160.000
školska shema voća i povrća 400.000 0 400.000
program školskog mednog dana 50.000 0 50.000
dječje gradsko vijeće grada Splita 10.000 0 10.000
prehrana učenika 0 35.000 10.650.822
vlastita i namjenska sredstva OŠ 0 1.215.060 1.215.060
Kapitalna ulaganja na objektima osnovnoškolskog obrazovanja 30.575.000 180.400 30.755.400
kupnja opreme za OŠ 300.000 146.500 446.500
nabavka školske lektire 200.000 33.900 233.900
energetska obnova osnovnih škola 500.000 0 500.000
dogradnja OŠ Pujanki 20.275.000 0 20.275.000
dogradnja OŠ Mejaši 2.750.000 0 2.750.000
dogradnja OŠ Kamen Šine 1.500.000 0 1.500.000
Opremanje „pametnih“ učionica 1.000.000 0 1.000.000
ugradnja dizala u OŠ Lučac 350.000 0 350.000
rekon.igral.s park. OŠ Meje i sanacija dvorišta 500.000 0 500.000
izgradnja  sportskih dvorana 1.000.000 0 1.000.000
plinofikacija osnovnih škola 700.000 0 700.000
uređenje prostora Centra za autizam 1.000.000 0 1.000.000
uređenje knjižnice, multimed. centra i park. Oš Brda 500.000 0 500.000
SVEUKUPNO* 72.765.000 10.831.222 83.596.222

 

Projekt „S pomoćnikom mogu bolje III“ se nastavlja i u 2019. godini te je Grad Split osigurao bespovratna sredstava EU fondova u iznosu 4.161.000  kuna za financiranje 133 pomoćnika u nastavi za školsku godinu 2018./2019., dok je Grad Split je za istoimeni projekt osigurao 1.539.000 kuna, te kroz projekt Pomoćnici u nastavi dodatnih 1.600.000 kuna za 39 pomoćnika u nastavi. Projekt „S pomoćnikom mogu bolje III“ nastavit će se u 2020. i 2021. godini.

 

Za 2019. godinu planirana su sredstva za nabavku udžbenika i pribora za učenike OŠ u  iznosu 5.000.000 kn.

 

Od kapitalnih investicija planira se dogradnja OŠ Pujanki, dogradnja OŠ Mejaši, dogradnja OŠ Kamen Šine, projekt izgradnje sportskih dvorana, plinofikacija osnovnih škola, opremanje „pametnih“ učionica, ugradnja dizala u OŠ Lučac, rekon.igral.s park. OŠ Meje i sanacija dvorišta, uređenje prostora Centra za autizam, uređenje knjižnice, multimedijalnog centra i parkinga Oš Brda.

 

  • Srednje i visoko obrazovanje

– kn

Stipendije 3.800.000
Visoko školstvo – potpore 270.000
UKUPNO 4.070.000

 

  • Tehnička kultura

-kn

Stručna služba zajednice tehničke kulture 500.000
Udruge tehničke kulture 380.000
UKUPNO 880.000

 

No automatic alt text available.

Image may contain: text

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

Image may contain: text

No automatic alt text available.

Image may contain: text

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

 

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s