Mala škola proračuna Grada Splita 2019. – 2.2 – Služba za društvene djelatnosti – kultura

[MALA ŠKOLA PRORAČUNA 2.2 – SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI – KULTURA]

22 milijuna više za kulturu …
Najviše raste Muzej grada, za 4 milijuna vlastitih sredstava, Marjan oaza polako ide, tek 2,8 milijuna iduće godine, rastu troškovi plaća i materijalnih troškova za 1,6 HNK, GKM, GKL, a za JUPŠ Marjan 800.000 … potkornjaku ide 2 milijuna, dvorani na Trgu HBZ 1,5 milijuna … a kupit ćemo i vozila za 350.000 kuna …

– 1,6 više za rashode za zaposlene u HNK, GKM i GKL,
– 4 m više Muzeju grada iz sredstava ustanove
– 130.000 kn više Zlatnim vratima
– JUPŠ Marjan nakon 750.000 više u 2018. rast od 500.000 i u 2019 za plaće i 300.000 za materijalne troškove
– Botanički vrt 130.000 više,
– Novi projekt Marjan oaza 2,8 m više
– više 900.000 za tekuće održavanje objekata
– uređenje prostora Zoo 200.000 kn
– Muzeju Domovinskog rata 500.000,
– Potkornjaku 2 m,
– Mletačka kula 150.000,
– Solarna rasvjeta na Marjanu 250.000 za popravak,
– Dvorana na Trgu HBZ 1,5m,
– Crkva Sv.Nikole na Gori 100.000
– Kupnja vozila 350.000 kn

 

No automatic alt text available.

 

U Odsjeku za kulturu planirana sredstva u iznosu od 116.916.391 kn odnose se na:

Za financiranje javnih potreba u kulturi planirano je u proračunu Grada za 2019. godinu 86.576.980 kuna, od čega  75,6%  ili 65.456.410 kuna čine rashodi za zaposlene.

Grad svojim sredstvima sudjeluje u financiranju javnih potreba u kulturi sa 74,6%.

Od 2016. godine u proračun Grada uključena su vlastita sredstva i  namjenska sredstva proračunskih korisnika, odnosno ustanova u kulturi i Javne ustanove „Park šuma Marjan“ koja u 2019. godini iznose 29.510.370 kuna ili 25,4% ukupnih sredstava.

-u kn

PROJEKTI  u  2019. SREDSTVA GRADA SREDSTVA USTANOVA U KULTURI UKUPNO
Program javnih potreba u kulturi 86.576.980 29.510.370 116.087.350
Kazališno-scenska djelatnost 49.495.130 13.323.110 62.818.240.
Hrvatsko narodno kazalište          UV 60.000 41.276.390 11.612.610 52.889.000
Gradsko kazalište lutaka              UV 39.600 4.107.340 955.500 5.062.840
Gradsko kazalište mladih                  UV 39.000 3.011.400 755.000 3.766.400
Udruge, neprofitne organizacije i pojedinci 1.100.000 0 1.100.000
Muzejsko-galerijska i likovna djelatnost 14.058.930 9.759.610 24.918.540
Galerija umjetnina                          UV 43.000 2.865.460 710.000 3.575.460
Muzej Grada                                     UV 39.520 3.613.340 8.087.000 11.700.340
Etnografski muzej                          UV 39.600 2.535.600 382.910 2.918.510
Hrvatski pomorski muzej               UV  39.600 1.905.660 115.000 2.020.660
Prirodoslovni muzej i ZOO vrt       UV 40.000 2.751.700 378.700 3.130.400
Muzej domovinskog rata               UV      0 387.170 86.000 473.170
Izložbe u staroj gradskoj vijećnici 100.000 0 100.000
Udruge, neprofitne organizacije i pojedinci 1.000.000 0 1.000.000
Knjižnična i izdavačka djelatnost 8.112.500 7.402.500 15.515.000
Gradska knjižnica „Marko Marulić“      UV 40.000 6.962.500 2.832.700 9.795.200
Udruge, pojedinci i izdavači i ostalo 1.100.000 0 1.100.000
ostalo 50.000 0 50.000
Filmska i multimedijalna djelatnost 2.640.000 425.000 2.929.000
Djelatnost MKC-a                                UV  40.000 1.134.000 425.000 1.559.000
Centar „Zlatna vrata“ 956.000 0 956.000
Udruge, neprofit.organizacije i ostalo 550.000 0 550.000
Zaštita prirode 9.040.100 3.169.950 12.210.050
Javna ustanova park šuma “Marjan”   UV  45.000 8.772.700 3.169.950 11.942.650
Udruge i ostalo 267.400 0 267.400
Kulturna suradnja 335.000 0 335.000
Vijeća u kulturi i upravna vijeća   VuK 230.000 695.320 0 695.320
Tekuće održavanje objekata 1.100.000 0 1.100.000
Kapitalna ulaganja u ustanovama u kulturi 22.899.910 0 22.899.910
Izgradnja i adaptacija objekata u kulturi 21.700.000 0 21.700.000
Ulaganja u opremu i otkupi 1.199.910 0 1.199.910
UKUPNO 109.476.890 29.510.370 138.987.260

 

Za Kapitalna ulaganja u ustanovama kulture planirana su sredstva u iznosu 21.700.000 kuna i to za:

 

OBJEKTI IZNOS
Koncertna dvorana 15.000.000
Projekt „Potkornjak“ 2.000.000
Dvorana na Trgu HBZ 1.500.000
II faza Galerije umjetnina – bedem Cornaro 500.000
Muzej domovinskog rata 500.000
Foyer HNK 500.000
Uređenje Doma mladih 300.000
Tvrđava Gripe 300.000
Sanacija solarnih ćelija na Marjanu 250.000
Uređenje prostora sadašnjeg ZOO vrta 200.000
Projekt stalnog postava HPM 200.000
ostalo 450.000

 

Osim za kapitalna ulaganja na objektima ustanova, izdvojiti će se i 1.199.910 kuna za ulaganja u opremu i otkupe umjetnina.

 

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

 

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s