Mala škola proračuna Grada Splita 2019. – 2.3 – Služba za društvene djelatnosti – sport

[MALA ŠKOLA PRORAČUNA 2.3 – SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI – SPORT] Sportu ide 9,7 milijuna kuna više … uglavnom zbog 10.000.000 kuna koje će iz svog poslovanja JUŠO kapitalno uložiti u objekte, samo ne piše di, kad i koje … Bazen na Ravnim Njivama tek ide u dokumentaciju 2019. a 2020. bi mogao u gradnju … obilježit ćemo i 40 godina Mediteranskih igara s 0,5 milijuna kuna

– aktivnosti saveza i udruga 300.000 više,
– funkcije sp.objekata 200.000 više,
– 500.000 za ep vaterpolo 2022,
– 500.000 obilježavanje godišnjice Mediternaskih igara,
– JUŠO 9 m više (300.000 za zaposlene, 700.000 za tekuće održavanje, -3 m za energente, ostali rashodi 300.000 više, kapitalna ulaganja na objektima 10 m više (JUŠO sredstva- ne piše koja kapitalna ulaganja),
– ulaganje u objekte sp.klubova 1,6 m više,
– bazen na Ravnim Njivama 250.000 za dokumentaciju (20m za 2020.)

manje ide za 2,5 m prijevoz sportaša pod 1370, potpore vrhunskom sportu manje 250.000, održavanje objekata manje 300.000

 

No automatic alt text available.

 

U Odsjeku za sport planirana sredstva u iznosu od 89.762.015 kn odnose se na:

– kn

PROJEKTI IZNOS
Programi sportskih klubova, saveza, zajednica i udruga 23.501.400
Pokroviteljstva i potpore klubovima i udrugama 17.000.000
Tekuće održavanje objekata 2.100.000
Stipendije i nagrade sportašima 320.000
J.U.Sportski objekti 41.240.615
Program kapitalnih ulaganja 5.500.000
Zaklada za sportsku izvrsnost 100.000
UKUPNO 89.762.015

 

Od planiranih sredstava 17.551.515 kn je namjenskih i vlastitih sredstava „Javne ustanove „Sportski objekti“.Program Odsjeka za sport koncipiran je na način da se osnovni cilj službe, a to je zadovoljenje javnih potreba u sportu, ispuni u što većem obujmu sukladno predviđenim proračunskim sredstvima.Grad Split iako nema zakonske obveze, ima za cilj da promiče Split kao „Sportski grad“.

 

Gornja tabela sadrži i sredstva za:

  • Subvenciju omladinskom pogonu HNK Hajduk…………………………….. 5.000.000 kn
  • Subvenciju omladinske škole KK Split ……………………………..………..3.000.000 kn
  • Dokapitalizaciju KK Split ………………………………………………………3.000.000 kn
  • Ulaganje u objekte koje koriste klubovi u većinskom vlasništvu grada ….1.950.000 kn
  • Ulaganje u objekte kojima upravljaju sportski klubovi ……………………..2.700.000 kn
  • Projekt izgradnje bazena na Ravnim njivama ………………………………..500.000 kn
  • Projekt obilježavanja obljetnice Mediteranskih igara u Splitu ……………….500.000 kn

 

Proračunom za 2019. godinu planirana sredstva za javnu ustanovu „Sportski objekti“ u iznosu od 41.240.615 kn odnose se na:

– kn

PROJEKTI SREDSTVA GRADA SREDSTVA „JUSO“ UKUPNO
Rashodi za zaposlene 5.712.200 7.525.550 13.237.750
Tekuće održavanje objekata 5.767.970 0 5.767.970
Energenti 8.400.000 0 8.400.000
Stručna tijela i vijeća JUSO 250.000 0 250.000
Ostali rashodi redovnog poslovanja 1.711.760 25.965 1.737.725
Kapitalna ulaganja na objektima JUSO 1.147.170 10.000.000 11.147.170
Sanacija manjka 700.000 0 700.000
UKUPNO 23.689.100 17.551.515 41.240.615

 

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

 

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s