Istočna obala i EBRD kroz povijest

Godina je 2006. Prema riječima arhitekta Jerka Rošina, splitska luka dosegla je gornju granicu svojih kapaciteta, a zbog zagušenosti, koja bi je mogla paralizirati, potrebno je preseliti željeznički kolodvor u Kopilicu te izmjestiti »Dalmacijavino« kako bi se otvorio veliki prostor, što je podržao i premijer Ivo Sanader koji je bio nazočan predstavljanju Strategije. Premještanjem željezničkog… Read More Istočna obala i EBRD kroz povijest

Izvješće na primjedbe na Plan upravljanja pomorskim dobrom

[TUŽNO JE DA SAMO 4 SUBJEKTA DAJU PRIMJEDBE NA PUPD : ] Uvijek ista priča. Za Plan o gospodarenju otpadom samo 3 subjekta (Pametno, Udruga Sunce, GK Varoš). Za javne površine samo Pametno. Sada samo 4 za pomorsko dobro (Pametno, Dario Mešin, Marina Jurić, Žnjanko). Zakonski imate mogućnost prosvjedovati, i rijetki to koriste, kasnije je sve obično… Read More Izvješće na primjedbe na Plan upravljanja pomorskim dobrom

SRA postao RaST

Agencija umirovljena 2011. sada je ponovno aktivirana i bit će koordinator izrade Strategije Grada Splita na čelu s Antonijom Eremut Erceg, a predstavnici klubova u gradskom vijeću biti će članovi glavnog odbora izrade Strategije. Ovo je bila povijest: Splitska razvojna agencija d.o.o. je osnovana 28.ožujka 2006.g. odlukom Gradskog Vijeća grada Splita ( Službeni glasnik, br/2006)… Read More SRA postao RaST

Konačno se kreće sa Stategijom razvoja Grada Splita

O Strategiji trubimo već 6 godina. Prethodne vlasti i političari su nas ismijavali, rugali se. Kad ono, bez Strategije ne možeš pokucati na nijedna vrata vani niti možeš u Gradu išta planirati. Oko ovog dokumenta mora postojati konsenzus stranaka bez obzira tko je na vlasti. Drugi gradovi su nas davno dostigli i prestigli, upravo radi… Read More Konačno se kreće sa Stategijom razvoja Grada Splita

Javni uvid u Plan gospodarenja otpadom Grada Splita

Imamo bijeli dim.  Nacrt Plana gospodarenja otpadom 2017-2022. Bez njega ne možemo ništa. Javni uvid je od 24. veljače do 26. ožujka. Na brzinu … Plan je opširan i mogao je biti ambiciozniji (samo 5% sprječavanja nastajanja otpada). Kompostane nema, sve ide Jollyu u Sjevernu luku u sortirnicu. Iako je kompostana predviđena i u pretovarnim stanicama,… Read More Javni uvid u Plan gospodarenja otpadom Grada Splita