GUP – Pojedinačni zahvat 14, Bušićeva-Vukovarska (HEP)

Slijedeći pojedinačni zahvat je malo poznat (P14) Križanje Bušićeve i Vukovarske na zemlji HEP-a gdje se sada nalazi transformatorska stanica koja je u GUP smještena drugačije pa bi se projektom vjerojatno izmjestila na pravu poziciju (IS6) – radi se o stambeno-poslovnoj građevini BRPN 10.000 m2 na obuhvatu 8.400 m2. U prijedlogu Baldasara za izmjenama GUP-a… Read More GUP – Pojedinačni zahvat 14, Bušićeva-Vukovarska (HEP)