GUP – Pojedinačni zahvat 14, Bušićeva-Vukovarska (HEP)

Slijedeći pojedinačni zahvat je malo poznat (P14) Križanje Bušićeve i Vukovarske na zemlji HEP-a gdje se sada nalazi transformatorska stanica koja je u GUP smještena drugačije pa bi se projektom vjerojatno izmjestila na pravu poziciju (IS6) – radi se o stambeno-poslovnoj građevini BRPN 10.000 m2 na obuhvatu 8.400 m2.

U prijedlogu Baldasara za izmjenama GUP-a nije bilo nikakvih promjena ni zahtjeva za ovu lokaciju.

 

No automatic alt text available.
Obuhvat pojedinačnog zahvata P14, urbano pravilo 2.1

 

Image may contain: text
Tekst GUP-a koji nije mijenjan u prijedlogu Baldasara

 

No automatic alt text available.
pozicija u GUP-u

 

Image may contain: outdoor
pozicija u google maps

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s