Dolazi rebalans proračuna, natječaji se zaključuju odjednom kao na traci

Jedva i ja ovo sve hvatam    Dolazi rebalans proračuna pa se moraju izbaciti svi zaključci, idu kao na traci. Čak 12 zaključaka: 3 poništena natječaja (istočni zid palače, bedem, lutkarska predstava za otpad) i 9 dodijeljenih: PONIŠTENI NATJEČAJI: 1. Usluga izvedbe kostimiranog igrokaza/lutkarske predstave za predškolsku djecu na temu održivog gospodarenja otpadom u sklopu projekta „Otpad… Read More Dolazi rebalans proračuna, natječaji se zaključuju odjednom kao na traci

Poziv za ponude za projekte u Dioklecijanovoj palači

Grad Split je raspisao poziv za dostavu ponuda za: 1. Glavni i izvedbeni projekt s troškovnikom sanacije i rekonstrukcije ophoda nad južnom polovicom istočnog zida Dioklecijanove palače – 60.000 kn 2. Izradu glavnog projekta sjevernog ulaza u antičku kanalizaciju Dioklecijanove palače – 198.000 kn 3. Izrada konzervatorskog elaborata za sjevernu polovicu istočnog zida Dioklecijanove palače… Read More Poziv za ponude za projekte u Dioklecijanovoj palači