Teške kritike Hrvatskoj za gospodarenje otpadom

Sakupljanje od vrata do vrata, 0 od 1 Zeleni otoci, 40 od 360 Reciklažna dvorišta, 1 od 7 Sortirnica, 0 od 1 Oporaba otpada za ponovno korištenje, 0 od 1 Kompostana, 0 od 1 Pretovarna stanica, 0 od 1 Lećevica, 0 od 1 *od 1.1.2027. mehničko-biološka obrada ne računa se više u reciklažni otpad (način… Read More Teške kritike Hrvatskoj za gospodarenje otpadom

Slovenci grade Biljane, zadarsku Lećevicu

Tvrtka Eko d.o.o. za gospodarenje otpadom Zadarske županije donijela je odluku o odabiru izvođača radova na projektiranju i izgradnji Centra za gospodarenje otpadom „Biljane Donje”. Centar će graditi „RIKO”, Ljubljana, a iznos odabrane ponude je 369 milijuna kuna bez PDV-a (procjena je bila 295 milijuna, ali se kaže da je građevinski sektor u krizi, a… Read More Slovenci grade Biljane, zadarsku Lećevicu

EU odbacuje mehaničko-biološku obradu otpada

Novi problemi za Lećevicu i ostale mehaničko-biološke regionalne centre u Hrvatskoj. A Hrvatska kao Hrvatska  Naučili smo voziti u 1. brzini, auto nam plače, motor izgara, zagađujemo okoliš, a to u Europi ne prolazi. Daju novce, ali izvolite raditi kako treba, uhvatite tempo Europe. A mi smo najavili Lećevicu 2011. pa 2014. pa 2017. pa 2020.… Read More EU odbacuje mehaničko-biološku obradu otpada