Hajduk napravio okvir za dobro upravljanje HNS-u

Ponosan što sam bio jedan od zupčanika u izradi odličnog Hajdukovog dokumenta, prvog takve vrste u nogometu. Širokom analizom, od problema do rješenja. Osnovni koncept je analiza struktura i procesa vezanih uz HNS, isticanje europskih primjera dobre prakse i preporuke za unaprjeđenje.

Kao mjerilo ocjenjivanja trenutnog stanja Hajduk je koristio dokument Europske komisije „Principi dobrog upravljanja u sportu“, a on podrazumijeva da je Savez središnja točka funkcioniranja oko kojeg su dionici koji bi trebali biti uključeni u procese donošenja odluka koje uvažavaju njihove potrebe.

Međunarodni dionici, FIFA i UEFA sukladno navedenom dokumentu još uvijek provode reforme kao što su transparentnost, strateško upravljanje, ograničenje mandata i druge. Nažalost, to s HNS-om još uvijek nije slučaj na što Hajduk već godinama upozorava. Prvo bi trebalo biti izrada strategije.

https://hajduk.hr/pdf/analiza-upravlja-hrvatskim-nogometom/278

https://hajduk.hr/vijest/hajduk-u-suradnji-sa-strucnjacima-izradio-analizu-upravljanja-hrvatskim-nogometom/9716

 

SADRŽAJ: 1. UVOD…………………………………………………………………………………………………………………

11.1. Važnost sporta………………………………………………………………………………………………………………

11.2. Hajduk kao dionik promjena…………………………………………………………………………………………..

21.3. Sadržaj dokumenta………………………………………………………………………………………………………..

  1. ČEMU TEŽIMO?………………………………………………………………………………………………………

72.1. Demokracija i minimalni standardi………………………………………………………………….

72.2. Disciplinski postupci………………………………………………………………………………………………………

92.3. Međunarodni kontekst…………………………………………………………………………………………………

102.4. Angažman i uključenost mladih…………………………………………………………

142.4.1. Kako uključiti mlade u tijela hrvatskog nogometa?…………………………………………….

  1. ANALIZA UPRAVLJANJA HRVATSKIM NOGOMETOM…………………………………………..

183.1. Državna tijela (Središnji ured za šport, ministarstva)……………………………………………….

203.2. Hrvatski nogometni savez kao ključni akter………………………………………………….

223.2.1. Jasno definirana strategija………………………………………………………………….

243.2.2. Etički kodeks…………………………………………………………………………………………………………

323.2.3. Struktura Saveza……………………………………………………………………………………………………

353.2.4. Podjela zadataka u radnim tijelima (sistematizacija i organizacija)…………………..

433.2.5. Financije……………………………………………………………………………………………………………….

503.3. Ostali važni dionici……………………………………………………………………………………………………….

543.3.1. Profesionalni nogometni klubovi i profesionalna liga………………………………………..

553.3.2. Amaterski klubovi (muški nogometni, futsal, ženski nogometni klubovi i sl.)…….

613.3.3. Sudačka organizacija……………………………………………………………………………………………..

623.3.4. Stručno osoblje u nogometu (treneri, igrači, fizioterapeuti, nogometni sindikat)….

623.3.5. Navijači………………………………………………………………………………………………………………..

633.3.6. Odgojno –obrazovne i znanstvene ustanove (Kineziološki i ostali fakulteti, škole i vrtići)

653.3.7. Mediji………………………………………………………………………………………….

663.3.8. Jedinice lokalne i regionalne samouprave………………………………………………………………..

663.3.9. Osobe s invaliditetom…………………………………………………………………………………………….

  1. OD PROBLEMA DO RJEŠENJA/POLICY PREPORUKE…………………………………………

684.1. Smjernice za pisanje novog kodeksa HNS-a…………………………………………..

684.1.1. Uvod……………………………………………………………………………………………………………………

684.1.2. Integritet sporta i dobro upravljanje u sportu…………………………………………………………..

694.2. Od problema do rješenja………………………………………………………………………………………………

714.2.1. Disperzija članova u skupštini………………………………………………………………………………….

714.2.2. Transparentno odlučivanje i odgovornost izvršnih funkcija………………………

714.2.3. Jasna definicija funkcija članova Izvršnog odbora…………………………………………

724.2.4. Transparentnost financijskih izvještaja…………………………………………………………………….

734.2.5. Prihodi od države, lokalne zajednice i županijskih saveza………………………….

734.2.6. Netransparentnost i sporost arbitražnih tijela HNS-a………………………………..

744.2.7 Postupak licenciranja…………………………………………………………………………….

754.2.8. Zatvorenost sustava………………………………………………………………………………………………

754.2.9. Nepostojanje Udruge prvoligaša……………………………………………………………………………..

764.2.10. Postojanje Arbitražnog suda HNS-a i Arbitraže HNS-a……………………………..

774.2.11. Sudačka organizacija……………………………………………………………………………………………

774.2.12. Neodgovarajuća sportska infrastruktura…………………………………………………………………

  1. DOKUMENTI KORIŠTENI U IZRADI ANALIZE………………………………………………..

805.1. Zakoni, strateški dokumenti, knjige i članci………………………………………………

805.2. Internet izvori……………………………………………………………………………………………………………..

  1. POPISTABLICA…………………………………………………………………………………………………………………..
  2. POPIS SLIKA……………………………………………………………………………………………………..

83

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s