Plan gospodarenja otpadom 2017-2022, primjedbe na plan za plan

[UPOZORENJE: DOSADNO ZA MNOGE, A BITNO DA BITNIJE NE MOŽE BITI  ] Jučer smo na sjednici Gradskog vijeća bili protiv Plana gospodarenja otpadom 2017-2022. Jedan jako bitan dokument bez kojeg se ne možete prijaviti na nijedan natječaj. Nažalost, donesen je kao i svi prethodni, nedorečeno napravljen ostavlja velike mogućnosti improvizacija, a danas u nosu svi osjećamo takve planove, tako mi Karepovca. U Planu gotovo ništa nije napravljeno izričito niti imate konkretnih stvari, npr. koliko će građane koštati opcija A, opcija B, opcija C. Zbog katastrofalnog planiranja prethodnih gradonačelnika, župana i vlada, danas gotovo nemamo ništa. I sam izrađivač plana je to jasno rekao: Praktički krećemo od nule, već idućeg mjeseca moguće je dio Plana mijenjati. I kakva su to objašnjenja za petogodišnji Plan? Zato smo ga i nazvali PLAN ZA PLAN. Nažalost, samo stranka Pametno, Udruga Sunce i GK Varoš su uputili primjedbe na Plan. 

U samom uvodu predstavnik autora Plana (ECOINA) gospodin Budiša govori kako je danas najveći problem tržišta sirovina i kako frakcije moraju biti čiste do 1% nečistoće da bi se mogle plasirati. Da bi na iste takve naše primjedbe u Planu napisao da sortirnica i ostalo ne može utjecati na razdvajanje ili recimo tržište sirovinama se uopće u Planu ne spominje. Ili različite cijene koštanja ako se koji dio Plana ne ostvari, ili recimo plan Fonda i koliko ovisimo o njemu pa Čistoća mora kupiti za 1,1 milijuna kuna spremnike, a Fond u istom trenutku tek raspisuje natječaj za iste spremnike … itd … itd …

Nazvao sam i ovaj Plan planom koji je najbrže ikad pao, jer smo već u idućoj točci na Gradskom vijeću imali izvješće Čistoće za prošlu godinu u kojoj se napominje da će sortiranje do izgradnje sortirnice i kompostane raditi privatnik Jolly Eko, dok sam Plan govori o POTREBI izgradnji sortirnice i kompostane sa susjednim općinama. Naravno, očekujte veće račune, a možda i “ucjene” privatnika put javne tvrtke, za povišenjem cijene, koju će opet platiti građani. Naravno, i dugoročno, ako se ne izgrade sortirnica i kompostana u blizini Splita, to znači višu cijenu zbog prijevoza u Lećevicu.

…. uglavnom, ovo je cijelo 10-minutno izlaganje, znam da većini nije ovo zanimljivo, zanimljivo će biti kad budemo plaćali jer onda se mi pobunimo … jednako kao i za Karepovac, kad treba prosvjedovati 5 godina prije nema nikoga, a kad nam zasmrdi, eto ekipe koja najčešće ni ne zna zašto se buni … :

Plan za plan – zadovoljavanje forme

Kao što ste i sami vidjeli iz naših brojnih primjedbi poprilično smo razočarani Predloženim planom, i nije slučajno da je Udruga Sunce, u globalu napisala iste stvari, bez da smo kontaktirali jedni druge. Svi smo svjesni da Plan moramo imati jer se bez Plana ne možemo prijaviti na nijedan natječaj, i ako ništa postigli smo formu za natječaje. Nas koji se od početka našeg aktivističkog i političkog djelovanja borimo za razdvajanje otpada teško je preveslati ovakvim papirom, ali navikli smo. Čak se u nekim odgovorima na primjedbe osjeća arogancija, što netko vas mora učiti neke stvari.

Kontradiktornosti: navodite „svako drugo nametanje rješenja, bez sudjelovanja zainteresirane javnosti proizvest će sindrom „ne želim otpad kod sebe“ … govoreći kao da mi to namećemo, a mi se jedini godinama borimo za sudjelovanje javnosti u svakom koraku … u tom smisli ni vi kod izrade ovog plana niste našli za shodno ikoga od zainteresiranih i upućenih kontaktirati

Neodređenosti: „Mjere iz Plana idu u tom smjeru da se prvo odredi lokacija, izradi dokumentacija, ishode dozvole i projekt realizira“. Ono kako mi mislimo je da se odrede sve potencijalne lokacije prema kojima se Plan mora jasno očitovati, detaljno opisati, rangirati ih i odrediti najbolju te INZISTIRATI na istoj. Nažalost, u Hrvatskoj je uvriježeno ovako kako vi pišete. „Plan ne ulazi u odgovornosti i u analize natječaja niti se bavi temom penala EU komisije, budući da to nije predmet Plana.“

I tako vi ne smatrate za shodnim niti napisati opciju B, odnosno što ako se nešto od svih vaših „trebalo bi“ ne ostvari. Vi ne smatrate shodnim u Planu niti objašnjavati sortirnicu niti Lećevicu niti plan Fonda niti ugovor koji Jolly Eko ima s Čistoćom niti cijenu koštanja odvoza građanima.

Plan je toliko loš da vam on pada već u sljedećoj točci Gradskog vijeća i mislim da je to najbrže padanja nekog plana u povijesti. Naime, u izvještaju Čistoće stoji:

„Kompostana za biootpad planirana je u okviru županijskog centra za gospodarenje otpadom “Lećevica”, a do izgradnje istog županijskog centra Grad Split će koristiti sortirnicu za odvojeno prikupljeni otpad u partnerstvu s ovlaštenom pravnom osobom za gospodarenje otpadom, uz sklapanje posebnog ugovora.“

Sama kompostana, za koju pišete da bi se trebala izgraditi u suradnji s ostalim općinama planirana je po vašem Planu za 10.000 tona godišnje iako je već sada u vašim tablicama samo za Split stoji 23.000 tona godišnje biootpada. I ne samo to, u odgovorima na primjedbe odgovarate da je to kapacitet samo za Split a isti se može i povećati ako susjedne općine budu svoje odlagale. Pa još najbolje da neće ako se moram s njima dogovoriti. Što nam to govori o ovom Planu?

Za biootpad govorite da ne treba ni skupljati bez kompostane, što ste u pravu, ali kad to stavite u Plan tada će tako i biti. Netko će reći pa tako piše u Planu. A vaša je napomena na primjedbu da ste u tablici mjera stavili nabavu vozila i spremnika za biootpad za pravne osobe. I onda imate tu kontradiktornost, ne može bez kompostane, ali smo stavili u Plan. Inače, niste ni definirali koliko. I tako lijepo sve pokrijete.

Što se tiče Lećevice, navodite „to nije u ingerenciji Grada Splita“, istina nije, ali je valjda i malom djetetu jasno da bez Lećevice ovaj Plan ne vrijedi 20 lipa. Kontradiktornost je da i sami navodite kako „je Lećevica planirana 2020. ali je realno da bude gotova do 2022.godine“ iako vam već i sam ministar govori da će možda biti gotova do 2023. MOŽDA.

Što se tiče sortirnice govorite da ona ne utječe na razdvajanje građana. Ne utječe, utječe na cijenu koštanja, odnosno to smo prepustili privatniku. Kako ste sigurno informirani cijena koštanja otpada u Istri i Rijeci je skočila duplo i još će skočiti, upravo iz istog razloga. Da objasnim vijećnicima. Kaštjun i Mariščina su krivo planirani, udruge su na to godinama upozoravale, ali većina karata je bila bačena na proizvodnju RDF-a i SRF-a, goriva iz otpada. Mehaničko biološkom obradom sve stavite u jedan aparat koji to samelje, osuši i prodaje kao gorivo cementarama. Znate što se dogodilo, županijski centar plaća sada 30 eura da cementara to uzme. Znate što je najnovije, cementari je i to malo, traži višu cijenu, a pravda se da je kvaliteta tog goriva loša. Znate zbog čega je kvaliteta loša? Zato što se dio otpada razdvoji, a tada u onoj smjesi ne ostaje dovoljno energije za gorjeti.

I gdje smo tada, napuštamo koncept koji nam je EU zadala. Znate što će se dogoditi, vratit ćemo novce za te centre.

Znate li za primjer Piškornice? Pretpostavljam da vi znate, ali reći ću vijećnicima. Pale su im dozvole jer su planirali plinsko postrojenje, kakvih je ideja bilo i ovdje kod nas. EU je jasno rekla da to neće financirati.

Vidite i sami da je ministar Ćorić sazvao sastanak svih direktora centara, država je ove centre proglasila od državnog interesa, gospodin Šuta je otišao sa svog mjesta, imenovana je sudskom nova direktorica, a ne Nadzorni odbor …

Isto je tako što se tiče zelenih otoka, dali smo primjer Ljubljane, ali se preko toga prelazi primjedbom drugog sudionika javne rasprave, isto tako je i sa sakupljanja „od vrata do vrata“ … jednostavno je, za ovaj Plan treba Plan.
Isto tako je i za građevinski otpad, niti približno se nije odredila količina iako bi valjda Plan to morao detaljno istražiti i planirati pa prema tome i dimenzionirati građevinsko reciklažno dvorište. Isto tako propustilo se spomenuti i dozvolu koju je Cemex dobio za sanaciju građevinskog otpada, jednostavnim odgovorom da nije to potrebno kad postoje i drugi načini sanacije. Propustila se spomuti i kava u Sv. Kaju kao potencijalna lokacija koja već postoji u planovima pa se nadodaje tek na primjedbu Udruge Sunce.

Odgovornost svih dionika, od politike do građana i udruga
Da zaključim, ovaj Plan je ono naše starohrvatsko, ne preuzimam nikakvu odgovornost, “prijeđi brigo na drugoga, ali ni drugima politički ništa ne namećem” … a tako to ne ide. Mi političari smo najodgovorniji u tom nizu. A koliko smo loši podsjeća nas svaki dan smrad Karepovca.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s