Masterplan prometnog razvoja Srednja Dalmacija

Plan kasni jedno 10 godina. Točnije, imali smo već napravljen plan za Split, za istih 9 milijuna kuna 2011. godine, koji nikad nije ugledao svjetlo dana. Zašto? Pretpostavka je uvijek da neke grupacije utiču na planove jer im se ne poklapaju s njihovim planovima, izgradnje zgrada, aktiviranja nekretnina i slično. Odnosno, da se opet na uticaj drugih rade takvi planovi.

Na ovom natječaj za izradu Masterplana prometnog razvoja Srednje Dalmacije i utjecaja na okoliš (9,1 milijun kuna) bila je izjavljena žalba koja je konačno odbijena. Novi rok za predaju ponuda je 28.8.

Masterplan prometnog razvoja funkcionalne regije Srednja Dalmacija će na regionalnoj razini obuhvatiti zračni, cestovni, željeznički, pomorski promet, kao i javni projevoz. Na području gradova u sklopu funkcionalne regije Srednja Dalmacija, Masterplan će obuhvatiti javni gradski i prigradski promet.

Svrha izrade prometnog Masterplana funkcionalne regije Srednja Dalmacija je omogućavanje učinkovitog i održivog prometnog razvoja regije u skladu s europskim i nacionalnim strategijama i planovima.

Stoga se traži da gospodarski subjekt ponudi programski softver za uslugu izrade Master plana u računalnom programu koji je istovjetan ili potpuno kompatibilan sa PTV Visum programskim softverom ili jednakovrijedan. Jednakovrijednim se smatraju računalni programi koji zadovoljavaju minimalne navedene karakteristike računalnog programa kao što su to:

• Međunarodno prihvaćen programski paket za izradu prometnog modela
• Programski paket mora omogućiti:
a) interaktivno uređivanje prometne mreže individualnog i javnog prijevoza
b) izradu 4-koračnog multimodalnog putničkog modela potražnje
c) izračun operativnih indikatora prometnog sustava.

 

Plan je dugo na javnoj nabavi, ispravljan, rješavane žalbe …

 

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Ispravak – Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama 23.08.2018. 20.08.2018.
Ispravak – Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama 09.07.2018. 05.07.2018.
Ispravak – Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama 01.06.2018. 28.05.2018.
Ispravak – Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama 23.04.2018. 20.04.2018.
Obavijest o nadmetanju 13.11.2017. 09.11.2017.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s