Mala škola proračuna Grada Splita 2019. – 3 – Odjel za financijsko upravljanje i kontroling

[MALA ŠKOLA PRORAČUNA 3 – ODJEL ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLING] Sigurno najlakši odjel za obraditi  Pad od 5 milijuna je otplata kredita, odlaze polako obaveze za munincipalne obveznice nakon 10 godina. Znate, to je onaj kredit koji smo digli za gomilu projekta kojih 80% još nije gotovo. Otišlo na Rivu. 

Ta razlika 5 milijuna ide informatici gdje se ulaže u bolju analizu i praćenje svih gradskih tvrtki, i arhivu (ovo sam predložio odmah na početku svog mandata u Gradskom vijeću , hvala, hvala )

– otplata primljenih kredita -5m,

– 600.000 više za modernizaciju informatike
– arhivski sustav 2,2 više
– proračunska riznica 2,7 m

– 500.000 manje za održavanje softwarea i hardwarea

 

No automatic alt text available.

 

Sredstva planirana proračunom za 2019. godinu iznose 42.705.000 kn odnose se na:

U Odsjeku za računovodstvo i proračun sredstva planirana u 2019. godini iznose 30.175.000 kn i to za:

-u kn

Glavnica za kredite iz 2014. , 2015. , 2016. i 2017. za refinanciranje Obveznica iz 2006., 2007. i 2008. godine 24.000.000
Kamate na kredite 1.125.000
Usluge banaka i platnog prometa 4.950.000
UKUPNO 30.175.000

 Usluge banaka i platnog prometa su znatno povećane nakon stupanja na snagu Zakonu o financiranju JLP(R)S NN127/7, članak 5. od 01.01.2018. izmjenama i dopunama utvrđeno je da za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak Ministarstvu financija Poreznoj upravi pripada naknada 1% ukupno naplaćenih prihoda.

U Odsjeku za javnu nabavu planirana su sredstva u iznosu od 200.000 kn za oglašavanje i provođenje postupka javne nabave.

U Odsjeku za kontroling, poslovne procese i informatiku planirana su sredstva u iznosu od 12.330.000 kn i to za:

  • za nabavku i projekt implementacije novog sustava za proračunsko računovodstvo i riznicu (2.700.000 kn),
  • nabavku i projekt implementacije novog sustava uredskog poslovanja i osuvremenjivanja arhivsko dokumentacijskog sustava (2.650.000 kn),
  • dogradnje GIS sustava u pravcu unapređenja sa tim povezanih poslovnih procesa (dijelom kroz sredstva GIS podsustava, a dijelom kroz usluge povezane sa održavanjem hardvera i softvera),
  • dogradnja i osuvremenjivanje informatičke tehnologije kroz zamjenu zastarjele mrežne opreme, a u svrhu povećanja kapaciteta i brzine rada, povećanja kapaciteta serverskih resursa i širenja primjene optike, zamjena zastarjele opreme na radnim mjestima  (3.440.000),
  • nabavka licenci i održavanje softvera (serverske, sigurnosne, radne, održavanje i integracija proizvedenih softverskih rješenja) i
  • održavanje hardvera, unapređenje poslovnih procesa i načina pružanja usluge korisnicima.

 

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

Image may contain: text

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s