Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ZUPANIJA GRAD SPLIT GRADSKO VIJECE KLASA: 330-05/17-01/07 URBROJ: 2181/01-09-02/01-17-3 Split, 2. veljače 2017. godine Na temelju članka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (” Narodne novine” broj 120/16) i članka 36. Statuta Grada Splita (“Službeni glasnik Grada Splita” broj 17/09, 11/10, 18/13,39/13 i 46/13), Gradsko vijeće Grada Splita na 39. sjednici,… Read More Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Sve sjednice Gradskog vijeća 2018. godine

CTRL + F i pretražite pojam kako bi vam pronašao određenu točku ( npr. “Marjan” ) nakon toga klikom na pojedini link dobijete dokument s Gradskog vijeća   20.12.2018. 18. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita DNEVNI RED   Rasprava o javnim potrebama u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobri… Read More Sve sjednice Gradskog vijeća 2018. godine

Nacrt prijedloga Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2019. godini

Člankom 132. Zakona o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13, 20/17) dopušteno je jedinicama lokalne samouprave da odlukom privremeno zabrane izvođenje određenih građevinskih radova na određenim područjima za određeno razdoblje. Odluka se donosi za narednu kalendarsku godinu, po prethodno pribavljenom mišljenju turističke zajednice sa svog područja. Predloženom Odlukom utvrđuje se područje privremene zabrane (dio Grada Splita,… Read More Nacrt prijedloga Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2019. godini

Smjernice 21-23, brošure, planovi, digitalizacija

[ 21-23/27 SMJERNICA ] Još malo jednoglasno usvojenih smjernica s Gradskog vijeća: – Štekate staviti u GIS, nacrtati ih u prostoru u realnom mjerilu – Ured za staru gradsku jezgru objaviti konzervatorske smjernice koju su dobili dosadašnji koncesionari – Izraditi brošuru u kojoj će se objediniti svi akti i nadležnosti za lakše razumijevanje građanima, poduzetnicima,… Read More Smjernice 21-23, brošure, planovi, digitalizacija

Smjernice 15 – 18, promet

Četiri sljedeće smjernice usvojene na Gradskom vijeću tiču se prometa (Zone, cijene, kazne, turistički vlak, prometovanje Marjanom): 1. Zone parkirališta, cijene i visina naknade za rezervirana parking mjesta nije mijenjana od 2000. godine 😀 – do danas je situacija u prometu drastično izmjenjena, ali eto, mi 18 godina nismo mijenjali zone niti smo građanima koji žive… Read More Smjernice 15 – 18, promet