Čega se boji Cemex pa se nastupa agresivnim člankom u Slobodnoj Dalmaciji

Da, čega se boji Cemex ako Kaštela i udruge KEKS traže zabranu spaljivanja otpada, a oni nisu ni namjeravali tražiti dozvolu od ministarstva za spaljivanje … ili ipak Cemex ne govori istinu. Žestoki naslov da se gasi cementara zbog izmjena GUP-a u kojima će definitivno biti zabranjeno spaljivati gorivo iz otpada naravno ne odgovara istini.… Read More Čega se boji Cemex pa se nastupa agresivnim člankom u Slobodnoj Dalmaciji

Čuvamo li okoliš?

Omiš je dobio rješenje o ekološkoj prihvatljivosti građevinskog reciklažnog dvorišta u Zakučcu (Split još nije gotov s Planom  ) … Cemex sa zahtjevom na potpuni prelazak na mazut, smanjenje emisija CO2  … Hotel Lav proširuje marinu, nije potrebna studija utjecaja na okoliš niti glavna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu       

Holcim odustao od preuzimanja gorivog otpada iz Kaštjuna

Inače, samo da znate kako su Centri za gospodarenje otpada projektirani. I kakvi problemi slijede ukoliko se ne bude dovoljno otpada razdvajalo. Nakon razdvajanja, ostatak se obradi u MBO postrojenju (mahaničko biološka obrada miješanog komunalnog otpada), od kojeg se između ostaloga radi i gorivo iz otpada koje se spaljuje u spalionicama i suspalionicama (cementarama). I… Read More Holcim odustao od preuzimanja gorivog otpada iz Kaštjuna

I tako … kako su udruge najavljivale, gorivo iz otpada sve skuplje, platit će građani

Ne znam koliko se može vidjeti na slici, ali će te osjetiti jednog dana na džepu, a možda i zdravlju. Tekst je o Marišćini, županijskom centru za gospodarenje otpadom kod Rijeke. Znači kao Lećevica. Centrom upravlja Ekoplus, tvrtka koja je u suvlasništvu Grada Rijeke, županije i Općine Viškovo. Eko udruge su upozoravale godinama na zastarjelu… Read More I tako … kako su udruge najavljivale, gorivo iz otpada sve skuplje, platit će građani

Cemex priložio elaborat za skladištenje i oporabu troske i šljake

Cemex Elaborat gospodarenja otpadom za obavljanje djelatnosti privremenog skladištenja i oporabe neopasnog otpada (neobrađena šljaka, troska iz ljevačke ili visoke peći) postupkom R13 i R5 u Sv. Kaju, Sv. Juraj i 10. kolovoza. – Stranke u postupku: podnositelj zahtjeva, vlasnik nekretnine za koju se izdaje dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini, te… Read More Cemex priložio elaborat za skladištenje i oporabu troske i šljake

Tematska sjednica Karepovac

Sjednica Karepovac. Toksikolog Lovrić sve rasturio, sva “struka” zamukla. Dr. Ninčević izletila u javnost s izjavom zbog sukoba unutar samog zavoda i složila se s toksikologom da nema opasnosti. Još jednom sam upozorio kolika je odgovornost ljudi iz instutucija koji ne smiju koristiti svoje nedoumice bez savjetovanja s iskusnim ljudima. Splitski zavod iako ima svoje… Read More Tematska sjednica Karepovac