Statut Grada Splita – Članci – Izmjene i dopune 3/2018

STATUTARNU ODLUKU o izmjenama i dopunama Statuta Grada Splita Članak 1. U Statutu Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 17/09, 11/10, 18/13 i 46/13), u članku 1. dodaje se stavak 4. koji glasi: „Izrazi u ovom Statut koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod“. Članak 2. U članku 5.… Read More Statut Grada Splita – Članci – Izmjene i dopune 3/2018

Point Split radi ugibališta za kontejnere, direktnom pogodbom

Point je dobio radove uređenje lokacija za „zelene otoke“ na adresama Mosećka 20, Mosećka 26 i Mosećka 54 u Gradskom kotaru Kocunar za 49.116,13 kuna  Eto, vidite da se rade zeleni otoci, a tko bolji od Pointa koji ima toliko iskustva.  E sad, jel se zvalo 3 ponuđača ili je upućeno samo Pointu, nije mi poznato,… Read More Point Split radi ugibališta za kontejnere, direktnom pogodbom

Smjernice 15 – 18, promet

Četiri sljedeće smjernice usvojene na Gradskom vijeću tiču se prometa (Zone, cijene, kazne, turistički vlak, prometovanje Marjanom): 1. Zone parkirališta, cijene i visina naknade za rezervirana parking mjesta nije mijenjana od 2000. godine 😀 – do danas je situacija u prometu drastično izmjenjena, ali eto, mi 18 godina nismo mijenjali zone niti smo građanima koji žive… Read More Smjernice 15 – 18, promet

GUP – Gradski projekt 4 (Stari plac)

Gradski projekt Stari plac (GP4) – Jedan od Gradskih projekata koji se spominjao žestoko i u predizbornoj kampanji je Stari plac. Sam stadion je odlukom Vrhovnog suda pravomoćno pripao Gradu Splitu 2010. godine. Već 2011. godine teren, od kornera do kornera, zaštićen je kao kulturno dobro od strane Ministarstva kulture i mora ostati takav kakav… Read More GUP – Gradski projekt 4 (Stari plac)

Rekapitulacija svih pojedinačnih zahvata u GUP-u

Ovo je rekapitulacija ukupno 34 pojedinačna zahvata u GUP-u. Od toga 5 je novih uz brojne izmjene i dopune koje je Baldasar predložio, a koje nisu tada prošle. Što će se od ovoga pojaviti i s kakvim izmjenama i dopunama kod Andre, vidjet ćemo. Idući tjedan predstavljam sve gradske projekte, njih 12. (P1) Svačićeva ulica… Read More Rekapitulacija svih pojedinačnih zahvata u GUP-u

GUP – Pojedinačni zahvat 13, Trstenik istok (Marušić, Pralija, Tommy)

[PROJEKT RAZVIKANIJI ČAK I OD CRKVE] I tako dolazimo do još jednog velikog pojedinačnog zahvata koji je uzburkao duhove. P13 na Trsteniku, Marušić i Tommy. Trenutno se u GUP-u taj zahvat vodi kao jedinstven broj, a Baldasarov prijedlog izmjena i dopuna GUP-a koji nije prošao donio je razdvajanje zahvata na sjever (Marušić – P13) i… Read More GUP – Pojedinačni zahvat 13, Trstenik istok (Marušić, Pralija, Tommy)

Spriječimo točkaste izmjene GUP-a

Točkaste izmjene GUP-a, ili ja tebi, ti meni su unakazile Split. Trajno. ❤🇰🇵🇭🇷 U našu politiku dobar dio ljudi ide iz slijedećih poriva: GUP, proračun, Nadzorni odbori, gradske tvrtke, poslovni prostori … GUP je tu najslađi bombon jer se brzo zarađuje, a marže su najbolje. Onaj slatki nektar u bombonu su izmjene i dopune. Sline ti… Read More Spriječimo točkaste izmjene GUP-a

Gradonačelnik najavio individualne korekcije GUP-a, a javna rasprava bila s 830 primjedbi

Izvješće o provedenoj javnoj raspravi izmjena i dopuna GUP-a (239 stranica, 830 primjedbi i zahtijeva) http://www.split.hr/lgs.axd?t=16&id=17959 I tako, polako nas gradonačelnik uvodi u priču o GUP-u. Uz proračun, GUP je ključni dokument na kojem se lome koplja u politici (posebno koalicijskoj). Splitski GUP je tragičan, napravljen je na podlozi iz 1975. godine i mijenjan 9… Read More Gradonačelnik najavio individualne korekcije GUP-a, a javna rasprava bila s 830 primjedbi