Dodijeljena sredstva za projekte od interese Grada Splita za 2018. godinu

ZAKLJUČAK o dodjeli financijske potpore odobrenim projektima temeljem Natječaja za prijavu projekata od interesa za Grad Split u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Splita za 2018. godinu sa projekcijama za 2019.-2020. godinu. Dodjeljno je 206.750 kuna od predviđenih 340.000 kuna. 1. Temeljem objavljenog Natječaja za prijavu projekata od interesa za Grad Split u okviru… Read More Dodijeljena sredstva za projekte od interese Grada Splita za 2018. godinu

Zaključak o dodjeli sredstva udrugama branitelja za poklone djeci

ZAKLJUČAK o dodjeli financijskih sredstava Zajednici udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata za organizaciju programa POKLONI DJECI HRVATSKIH BRANITELJA ZA BOŽIĆNO – NOVOGODIŠNJE BLAGDANE u 2018.godini 1. Temeljem objavljenog Javnog poziva za prijavu programa udruga branitelja po aktivnosti Pokloni djeci hrvatskih branitelja za 2018.god. i prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje kvalitete/vrijednosti projekata/programa udruga iz Domovinskog rata… Read More Zaključak o dodjeli sredstva udrugama branitelja za poklone djeci

Dodijeljena sredstva udrugama branitelja iz područja Socijalne i zdravstvene zaštite za 2018. godinu

Temeljem objavljenog Natječaja za prijavu projekata udruga branitelja iz područja Socijalna i zdravstvena zaštita, unaprjeđenje zdravlja i kvalitete života hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za  2018.godinu i prijedloga  Povjerenstva za ocjenjivanje kvalitete/vrijednosti projekata i programa udruga iz Domovinskog rata za 2018.god. po Natječaju, koji se nalazi u prilogu ovog Zaključka, a u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada… Read More Dodijeljena sredstva udrugama branitelja iz područja Socijalne i zdravstvene zaštite za 2018. godinu

Dodijeljena sredstva udrugama branitelja za projekte Zaštite digniteta Domovinskog rata

Temeljem objavljenog Natječaja za prijavu projekata udruga branitelja iz područja Zaštita digniteta Domovinskog rata, obilježavanje značajnih događaja i mjesta iz Domovinskog rata za 2018. godinu s projekcijama za 2018./2019.godinu i prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje kvalitete/vrijednosti projekata i programa udruga iz Domovinskog rata za 2018. godinu po Natječaju, koji se nalazi u prilogu ovog Zaključka, a… Read More Dodijeljena sredstva udrugama branitelja za projekte Zaštite digniteta Domovinskog rata

Dodijeljena sredstva za programe udruga iz područja skrbi HRVI-a

Javni poziv za prijavu programa udruga iz područja skrbi o Hrvatskim ratnim vojnim invalidima, roditeljima, udovicama i djeci poginulih Hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Od predviđenih 440.000 kuna dodijeljeno je 437.400 kuna.   Udruga projekt iznos Udruga HVIDR-a Split Obilježavanje značajnih datuma iz Domovinskog rata i skrb o članovima i njihovim obiteljima 117.400,00 Udruga HVIDR-a… Read More Dodijeljena sredstva za programe udruga iz područja skrbi HRVI-a

Statut Grada Splita – Članci – Izmjene i dopune 3/2018

STATUTARNU ODLUKU o izmjenama i dopunama Statuta Grada Splita Članak 1. U Statutu Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 17/09, 11/10, 18/13 i 46/13), u članku 1. dodaje se stavak 4. koji glasi: „Izrazi u ovom Statut koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod“. Članak 2. U članku 5.… Read More Statut Grada Splita – Članci – Izmjene i dopune 3/2018

Statut Grada Splita – Članci

I OPĆE ODREDBE Članak 1. Grad Split je jedinica lokalne samouprave. Ovim Statutom utvrđuju se obilježja Grada, javna priznanja, oblici suradnje i povezivanja Grada s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i uprave u zemlji i inozemstvu, djelokrug Grada Splita, neposredno sudjelovanja građana u odlučivanju i pravo inicijative, provođenje referenduma o pitanjima iz djelokruga,… Read More Statut Grada Splita – Članci

Statut Grada Splita – proslov

7.11.2013. STATUT GRADA SPLITA (pročišćeni tekst) Neka se Božje veličanstvo na zagovor blažene Marije vazda Djevice, a posebno blaženog mučenika Dujma i svetoga Staša, zaštitnika ovoga grada, uz čiju pomoć i obranu grad Split živi u miru, i svih ostalih svetaca i svetica Božjih, milosrdno udostoji prosvijetliti razum i duše njegovim stanovnicima da pošteno žive,… Read More Statut Grada Splita – proslov